Työntekijän irtisanominen lomalta - onko työnantajalla oikeus tehdä niin?

Palvelus

Yksi työsopimuksen perusteella työskentelevien työntekijöiden perusoikeuksista on vuosiloma. Sen pituus riippuu tietyn henkilön palvelusajasta ja voi olla 20 työpäivää (alle 10 vuoden palveluksessa) tai 26 päivää (henkilöillä, joilla on 10 vuotta tai enemmän). Osoittautuu kuitenkin, että lomasuunnitelmassa (tai muussa muodossa) ilmoitettua lepoaikaa ei anneta lopullisesti työntekijälle, koska työntekijä on mahdollista irtisanoa lomalta.

Oikeus muuttaa työntekijän loman ajankohtaa

Työnantajan oikeuksiin kuuluu ennen kaikkea tietyn työntekijän loman lykkääminen. Tämä johtuu Art. 164 par. Työlain 2 §.

Art. 164 par. Työlain 2 §

Lomapäivää voidaan siirtää myös työnantajan erityistarpeiden vuoksi, jos työntekijän poissaolo aiheuttaisi vakavia häiriöitä työnkulussa.

Kuten näette, tällainen lomapäivän lykkäys on sallittu tiukasti määritellyissä tilanteissa.

Tässä on myös huomioitava, että työnantaja on velvollinen lykkäämään sellaisen työntekijän lomalomaa, joka eri syistä (kuten sairaus tai äitiysloma) ei voi aloittaa suunniteltua lomaa.

Milloin työntekijä voidaan kutsua takaisin lomalta?

Työnantajan oikeuksiin kuuluu myös työntekijän irtisanominen lomalta - tämä tarkoittaa, että työntekijän loma voi keskeytyä. Työlain mukaan tämä voi kuitenkin tapahtua vain silloin, kun työntekijän läsnäolo yrityksessä on välttämätöntä olosuhteiden vuoksi, joita ei ole voitu ennakoida aikaisemmin.

Työntekijän irtisanominen lomasta ja kuluista

Työntekijän loman peruuntumiseen liittyy tietysti monia lisäkustannuksia - liittyvät esimerkiksi lentolippujen uudelleenvaraukseen tai aiemmin varatun majoituksen peruuttamiseen. Työnantajan, joka päättää keskeyttää työntekijän loman, tulee muistaa, että hän on velvollinen korvaamaan työntekijälle lomalta irtisanomisesta aiheutuneet kulut.

Työntekijän velvollisuus on kuitenkin huolehtia asiallisesta dokumentaatiosta – eli säilyttää laskut, jotka todistavat äkillisen palautuksen kustannukset.