Yötyö ja lisäpalkka

Palvelus

Yöaika on kahdeksan tuntia kello 21:00 ja 7:00 välillä. Työnantaja ilmoittaa yöajan työpaikkamääräyksissä, ja jos hänellä ei ole velvollisuutta antaa määräyksiä, hän antaa työntekijälle kirjallisesti lisätietoja työsuhteen ehdoista.Yötyössä voi olla mikä tahansa tuntiaikataulu sillä edellytyksellä, että sen on oltava klo 21.00-7.00 ja katettava vähintään kahdeksan peräkkäistä tuntia. Yöaikaa ei tarvitse määrätä jokaiselle työntekijälle samalla tavalla.

Jos laitos ei ilmoita 8 tuntia yöaikaa, kaikki 10 tuntia klo 21.00-7.00 käsitellään yötunteina.

Yötyö

Työlain säännökset säätelevät yötyöntekijän käsitettä. Yötyöntekijänä on työntekijä, jonka työaikatauluun sisältyy vähintään kolme tuntia yötyötä vuorokaudessa tai jonka työajasta vähintään 1/4 tilikaudesta osuu yöaikaan.

Yötyöntekijän työaika saa olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa, jos hän tekee erityisen vaarallista työtä tai työtä, joka vaatii suurta fyysistä tai henkistä rasitusta. Yllä oleva ei koske:

  • työntekijät, jotka johtavat työpaikkaa työnantajan puolesta,

  • tapaukset, joissa on tarpeen suorittaa pelastustoimi ihmisten hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi tai vian korjaamiseksi.

Yötyöntekijän kirjallisesta pyynnöstä työnantaja ilmoittaa asianomaiselle piirityötarkastajalle yötyöntekijöiden palkkaamisesta.

Korvaus yötyöstä

Yötyötä tekevällä työntekijällä on oikeus korvaukseen jokaiselta työtunnilta, joka on 20 % työn vähimmäispalkan mukaisesta tuntipalkosta. Työnantaja voi asettaa erilaisen verokannan, kunhan se on vähimmäiskorkoa korkeampi. Yötyökorvausta maksetaan enintään yhdeltä tunnilta tällaisesta työstä riippumatta siitä, tekeekö työntekijä yötyötä säännöllisesti vai satunnaisesti.

Yhden tunnin yötyökorvauksen laskentatapa on säännelty asetuksessa palkan määräytymistavasta työn suorittamatta jättämisen ajalta ja korvauksen laskennan perusteena olevasta palkkiosta, erorahasta, palkankorvauksista ja muut työlaissa säädetyt maksut. Edellä mainitun 4b §:n mukaisesti Asetuksen 2 momentin mukaan yötyön lisäkorvausta määrättäessä työn vähimmäispalkka jaetaan kuukaudessa tehtävien työtuntien määrällä.

Yötyötunnin korvauksen määrä vaihtelee siis kuukausittain, sillä se riippuu kuukaudessa tehtävien työtuntien määrästä.

Taulukko tiedot yötyökorvauksesta vuonna 2019:

Mies.

Työtuntien määrä

Korvauksen määrän laskeminen

Bruttopäivärahan määrä 1 tunnilta

JA

176 h.

PLN 2250/176 h = PLN 12,78 × 20 %

2,56 PLN

II

160 tuntia

PLN 2250/160 h = PLN 14,06 × 20 %

2,81 PLN

III

168 h.

PLN 2250/168 h = PLN 13,39 × 20 %

2,68 PLN

IV

168 h.

PLN 2250/168 h = PLN 13,39 × 20 %

2,68 PLN

V

168 h.

PLN 2250/168 h = PLN 13,39 × 20 %

2,68 PLN

VI

152 h.

PLN 2250/152 h = PLN 14,80 × 20 %

2,96 PLN

VII

184 h

PLN 2250/184 h = PLN 12,23 × 20 %

2,45 PLN

VIII

168 h.

PLN 2250/168 h = PLN 13,39 × 20 %

2,68 PLN

IX

168 h.

PLN 2250/168 h = PLN 13,39 × 20 %

2,68 PLN

X

184 h

PLN 2250/184 h = PLN 12,23 × 20 %

2,45 PLN

XI

152 h.

PLN 2250/152 h = PLN 14,80 × 20 %

2,96 PLN

XII

160 tuntia

PLN 2250/160 h = PLN 14,06 × 20 %

2,81 PLN

Yötyö – milloin se on kiellettyä?

Joillakin työntekijäryhmillä yötyö on ehdottomasti kielletty, ja joissain tapauksissa yötyö on mahdollista työntekijän suostumuksella tai lääkärin suostumuksella.

Yötyö on kiellettyä:

  • raskaana olevat naiset,

  • työntekijät, jotka hoitavat alle 4-vuotiaita lapsia - ilman heidän suostumustaan,

  • alaikäiset työntekijät,

  • vammaiset työntekijät - ilman hoitavan lääkärin suostumusta.