Työ yöllä, mikä tulee muistaa ennen kuin suunnittelemme sen

Palvelus

Työlain mukainen yötyö on 8 tuntia klo 21-7. Nämä tunnit tulee kuvata tarkasti työpaikalla kirjoitettavissa työsäännöissä. Jokainen työntekijä on oikeutettu lisäkorvaukseen yötyöstä. Voiko jokainen työntekijä kuitenkin tehdä tämän työn? Mihin työturvallisuusmääräyksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota yövuoroja suunnitellessa?

Yötyön määritelmä

Yötyötä säätelevät työlain säännökset, erityisesti pykälä. 151⁷ ja taide. Työlain 151 §. Ne määrittelevät tarkan ajan, jolloin yötyöstä voidaan puhua, eli kello 21.00-7.00 välisen ajan. He selittävät myös yötyöntekijän käsitteen, eli sellaisen, jonka työaikaan joka päivä kuuluu vähintään 3 tuntia yötä.

Jos työntekijä tekee erityisen vaarallista tai suurta fyysistä tai henkistä rasitusta vaativaa työtä, hänen työaikansa ei saa olla pidempi kuin 8 tuntia yöllä. Tämä ei kuitenkaan koske työntekijöitä, jotka johtavat laitosta työnantajan puolesta eikä tarvetta suorittaa pelastusoperaatio ihmisten hengen tai terveyden suojelemiseksi, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi tai vian poistamiseksi.

Yötyö ja lääketieteelliset vasta-aiheet ja muut rajoitukset

Työnantajan tulee yötyötä tekevän työntekijän työlääketieteellisiin tutkimuksiin viitaten ilmoittaa asiasta todistuksen antaneelle lääkärille työlääketieteellisten tarkastusten lähetteen asianmukaisella huomautuksella. Jos yötyölle on terveydellisiä vasta-aiheita, työnantaja ei voi uskoa sellaista työtä työntekijälle.

Yötyötä ei voida suunnitella raskaana oleville naisille ja nuorille työntekijöille, kun taas alle 4-vuotiasta lasta kasvattavien naisten on suostuttava siihen kirjallisesti, ilman ilmoitusta pienten lasten äitien työtä ei voida suunnitella.

Riskinarviointi paikassa, jossa yötyötä tehdään

Yötyötä tehdään usein yksin esimerkiksi valvonnan tai päivystyksen osalta. Jos huoneessa, jossa yksi työntekijä tekee yötyötä, on työntekijöiden hengen tai terveyden uhka, mukaan lukien muun muassa tulipalon, sähköiskun, räjähdyksen, kaasun tai vaarallisiksi luokiteltujen aineiden höyryjen vaara, velvollisuus kirjautua sisään tietyllä tavalla ja tiettyinä aikoina. Työntekijäryhmän yötyössä valvontavelvollisuus tapahtuu samoilla periaatteilla kuin päivätyössä. Prikaatin suorittamassa erityisen vaarallisessa työssä tämän on oltava suoraa valvontaa, kun taas yhden miehen työtä voi valvoa ilmoituksen vastaanottaja. Jos ilmoitusta ei ole tehty sovittuna aikana, ilmoituksen vastaanottavan tulee tarkistaa poissaolon syy.

Myös yötyö tulee sisällyttää työpaikan riskinarviointiin, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tarjota työntekijöille tehokas suoja työympäristön vaaroilta.

Palkka yötyöstä

Yötyöstä maksettava korvaus ilmaistaan ​​päivärahana, jonka suuruus on prosenttiosuus, joka riippuu kullekin vuodelle määrätystä vähimmäispalkasta. Tämä prosenttiosuus on 20 % tuntipalkasta, joka saadaan jakamalla työn vähimmäispalkan määrä sen kuukauden työtuntien määrällä, jonka aikana yötyö tehtiin.

Taulukko yötyökorvauksen määrästä vuonna 2021.

Kuukausi

Korvauksen määrä 1 tunnin työstä

tammikuu

3,68 PLN

helmikuu

3,50 PLN

maaliskuuta

3,04 PLN

huhtikuu

3,33 PLN

saattaa

3,68 PLN

kesäkuuta

3,33 PLN

heinäkuu

3,18 PLN

elokuu

3,18 PLN

syyskuu

3,18 PLN

lokakuu

3,33 PLN

marraskuu

3,50 PLN

joulukuu

3,18 PLN

Yötyötä suunniteltaessa työnantajien tulee muistaa, että työntekijällä on oikeus saada lisäkorvaus yötyöstä. Päivärahan määrä riippuu tiettynä vuonna sovellettavasta vähimmäispalkasta ja vaihtelee kuukausittain, koska se riippuu tietylle ajanjaksolle osuvista työpäivistä. Viime kädessä työntekijä saa bonuksen jokaisesta yötyötunnista.