Työskentely tietokoneen ääressä - terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Palvelus

Työterveys- ja turvallisuusmääräykset viittaavat varsin tarkasti työntekijöidemme työoloihin ja turvallisuuteen. Usein kuitenkin käy niin, että käännämme ne vain tuotantotyöntekijöiden todellisuuteen ja varmistamme, että he käyttävät heidän suorittamaansa työhön soveltuvaa suojavaatetusta. Toisaalta tässä asiassa laiminlyödään valitettavasti toimistotyöntekijät, jotka myös altistuvat erilaisille terveyshaittavaikutuksille - mihin vaikuttaa ensisijaisesti pitkäaikainen tietokoneen ääressä työskentely.

Työnantajan velvollisuudet terveyden ja turvallisuuden alalla

Työnantajan ensisijainen velvollisuus on noudattaa kaikkia työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä työntekijän tekemästä työstä riippumatta. Säännön lähtökohtana on työympäristön asianmukainen järjestäminen. Nykyään ei käytännössä ole yritystä, jossa tietokonetyötä ei vaadittaisi. Siksi kannattaa kiinnostua työterveys- ja turvallisuusmääräysten rajoituksista toimistotehtävissä.

Tietokoneella työskentelevä, työnantajan palveluksessa oleva henkilö (myös harjoittelijat ja harjoittelijat) käyttää tietokonetta vähintään puolet päivittäisestä työajasta eli vähintään 4 tuntia vuorokaudessa (työturvallisuus- ja työterveysasetuksen 2 §:n 4 kohta) näyttönäytöillä varustetuilla työasemilla, jäljempänä asetus).

Työskentely tietokoneella - taukoja työssä

Kun tietokoneen ääressä työskentely kestää yhtäjaksoisesti tunnin ajan, työnantaja on velvollinen järjestämään työn niin, että työn tyyppi on mahdollista muuttaa silmäystävälliseksi tai vaihdetussa kehon asennossa tehtäväksi. Mikäli työnantaja ei voi tarjota tällaista muutosta, hänen on annettava jokaista työtuntia kohden vähintään 5 minuutin tauko näyttöruudun edessä (asetuksen 7 §). Tällainen tauko sisältyy työntekijän aikaan ja se on normaalisti maksettava.

Korjauslasit tietokoneen ääressä työskenteleville

Toinen työterveys- ja työturvallisuusmääräyksillä säännelty velvollisuus työnantajaa kohtaan on tarjota näyttönäytöillä varustetuilla työpisteillä työskenteleville työntekijöille näköä korjaavat silmälasit. Työnantajan silmälasien hankintakustannusten kattavuuden perusteena ovat silmälääkärin tarkastukset, jotka vahvistetaan työlääkärin todistuksella. Vain tässä tapauksessa on velvollisuus jälleenrahoittaa työntekijöiden korjaavat silmälasit. Kun lähetämme yritykseemme työssä olevan tai kokopäiväistä työtä hakevan henkilön tutkimuksiin työterveyslääkärille, selvitetään, onko työntekijälle tarvetta ostaa silmälasit
Silmälasien hankintakustannusten jälleenrahoituksen määrää työnantaja itse yrityksensä sisäisissä säännöissä. Summa on kuitenkin asetettava niin, että sen avulla voit ostaa silmälasit lääkärin suositusten mukaisesti.