Kuinka määrittää hetki, jolloin liiketoiminnasta saatavat tulot syntyvät?

Palveluvero

Tulon saamishetken määrittämisen perusteena on §. 14 sek. Tuloverolain (jäljempänä CIT-laki) 1 §. Sen mukaan maksettavat määrät katsotaan elinkeinonharjoittamisesta saaduksi tuloksi, vaikka niitä ei tosiasiassa olisi saatu, sen jälkeen, kun palautetun tavaran arvoa, myönnettyjä alennuksia ja alennuksia ei ole huomioitu. Veronmaksajien, jotka myyvät tavaroista ja palveluista verollisia tavaroita ja palveluita, tästä myynnistä saatua tuloa pidetään tulona vähennettynä tavaroista ja palveluista maksettavalla verolla.

Koska tulot ovat varsin laaja käsite, lain muissa kohdissa määritellään luonteensa vuoksi tulon syntymisajankohta.

Tulojen syntymisen hetki teoriassa

Art. 14 sek. 1 c §:ssä tarkoitetun tulon syntymispäivästä 1, katsotaan, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 1e, 1h-1j ja 1n-1p, tavaran toimituspäivä, omistusoikeuden myynti tai palvelun suorittaminen tai palvelun osittainen suorittaminen viimeistään päivänä:

  1. laskun laatiminen tai

  2. saamisten maksaminen

Siksi yrittäjä sisällyttää tuloihin kaikki arvonlisäverolaskuista tai -laskuista saatavat summat, mikä tärkeintä, myös maksamattomat. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ostaja tavaran toimituksen tai palvelun suorittamisen jälkeen viivästyy maksusuorituksessa, myyjänä toimiva yrittäjä on silti velvollinen kirjaamaan tulouttamattoman saamisen toiminnasta.

Tietyllä selvitysjaksolla (sopimuksessa tai laskussa määritelty ajanjakso) suoritetuista palveluista tulon syntyhetki on ilmoitetun selvitysjakson (esim. päivä, kuukausi, vuosineljännes) viimeinen päivä, kuitenkin varauksella että maksuaika ei saisi olla 12 kuukautta pidempi. Esimerkki tämän säännön soveltamisesta on jatkuvista palveluista saadut tulot. Myös sähkön, lämmön ja kaasun jonossa toimituksissa sovelletaan periaatetta tuloutusperiaatteesta tilikauden viimeisenä päivänä.

Maksun vastaanottamispäivä on muiden kuin suoritetuista palveluista tai tavaroiden myynnistä saatujen tulojen syntypäivä, joihin kumpikaan yllä olevista periaatteista ei päde.

Hetki, jolloin tulot käytännössä syntyvät

Esimerkki 1.

Palveluiden myynti:

Yrittäjä tarjoaa rakennuspalveluita. 31. maaliskuuta tehtiin kuitti, jonka aikana yrittäjä antoi laskun. Maksuaika 14 päivää.

Tulot: 31. maaliskuuta.

Esimerkki 2.

Tavaroiden myynti:

Tavaranumero 15. huhtikuuta. Laskun lähetys 21.4. Maksupäivä 30.4.

Tulot: 15. huhtikuuta, viimeistään 21. huhtikuuta.

Ennakkomaksun kuitti tavaroiden toimituksesta. Tavaran arvo 1000 PLN. Ennakkomaksu 200 PLN. Ennakkomaksu ei ole tuloa KPIR:ssä. Tulot syntyvät tavaroiden myöntämispäivänä / loppulaskun laatimispäivänä sen mukaan, kumpi on ensimmäinen.

Ennakkomaksun kuitti tavaroiden toimituksesta. Ennakkomaksu kattaa 100 % tavaran arvosta.

Ennakkomaksu ei ole tuloa KPIR:ssä. Tulot syntyvät sinä päivänä, kun tavarat luovutetaan / loppulasku laaditaan.

Myyn postimyynnillä. Saan koko maksun tililleni ennen kuin tavarat luovutetaan.

Jos maksu ei ole ennakkomaksu, tulo syntyy sinä päivänä, jona maksu on hyvitetty tilille, koska maksu on vastaanotettu ennen tavaran luovutusta ja ennen laskun lähettämistä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 3.

Kassalla kirjatut ennakot (yksinkertaistettu tulonmääritystapa):

Verovelvollinen kirjaa myynnin kassakoneella ja ilmoitti verotoimistolle halukkuudestaan ​​käyttää yksinkertaistettua tulonmääritystapaa ennakkomaksuilla. Myytyjen tavaroiden arvo on 1 000 PLN. Kuitti ennakkomaksusta tavaroiden toimituksesta, jonka arvo on 200 PLN. Tulot 200 zlotya syntyvät ennakkomaksun vastaanottopäivänä, kun taas loppusumma syntyy tavaroiden myöntämispäivänä / loppulaskun myöntämispäivänä.

Veronmaksaja kirjaa myynnin kassakoneella ja ilmoitti verovirastolle halukkuudestaan ​​käyttää yksinkertaistettua tulonmääritystapaa ennakkomaksuilla. Ennakkomaksun kuitti tavaroiden toimituksesta. Ennakkomaksu kattaa 100 % tavaran arvosta. Tulot syntyvät sinä päivänä, jona ennakkomaksu on saatu.

Esimerkki 4.

Jatkuvien palvelujen myynti:

Toimin asianajotoimistona ja tarjoan konsulttipalveluita yritykselle. Selvitämme kuukausittaisen selvitysjakson perusteella. Laskun palveluista huhtikuusta 15.5. Sain rahat tililleni 5.6. Syntyykö tuloja tänä päivänä?

Tulot: 30. huhtikuuta (määritetty kuukausittainen laskutuskausi).

Vuokraan paikan. Vuokrasopimus tietyllä tilikaudella - annan neljänneksen 5.1. Minulle maksetaan ensimmäiseltä vuosineljännekseltä tammikuun 15. päivään asti. Milloin tulot syntyvät?

Tulot: 31. maaliskuuta (määritetty neljännesvuosittainen laskutuskausi).