Vähennys palkasta yksityisen lähdön ajalta

Palvelus

Jokainen työntekijä voi pyytää työnantajaa irtisanomaan hänet työstään erilaisten asioidensa hoitamiseksi. Yksityisen lähdön aika tulisi kuitenkin koostua palkasta tai varautua siihen, että se vähennetään palkasta.

Yksityinen uloskäynti työn aikana

Yksityiset lähdöt ovat toisin sanoen työstä irtisanomista henkilökohtaisten asioiden hoitamiseksi. Tällainen poistuminen edellyttää, että työntekijä jättää hakemuksen ja hyväksyy sen esimieheltä. Säännöksissä ei kuitenkaan säädetä tällaisen hakemuksen sisällöstä eikä sen jättämisen tavasta ja ajasta. Laki jättää tähän paljon vapautta, joten irtisanomisten myöntämiseen liittyvät asiat on usein säännelty sisäisissä määräyksissä, esimerkiksi työsäännöissä.

Esimerkki 1.

Mr. Adam sai puhelun vaimoltaan, joka joutui auto-onnettomuuteen. Siksi hän pyysi kello 13.00 esimiehensä irtisanomaan hänet työstä päivän loppuun eli 2 tuntia aikaisemmin (hänen tulisi työskennellä klo 15 asti). Esimies pyysi jättämään hakemuksen yksityisestä lähtöstä ja ilmoittamaan, aikooko Adam pitää vapaata, ja hyväksyi sitten työntekijän hakemuksen.

Luvaton poistuminen työpaikalta on vakavaa työntekijän velvollisuuksien rikkomista. Siksi työntekijän tulee muistaa ilmoittaa yksityisestä lähdöstä esimiehelle. Tärkeää on, että työnantaja ei ole velvollinen hyväksymään niitä.

Esimerkki 2.

Rouva Joannalla oli aika kosmetologille klo 14.30 (hänen pitäisi olla töissä klo 16.00 asti). Siksi hän pyysi esimiehensä lähtemään töistä aikaisin. Esimies päätti, että syy oli liian vähäpätöinen, eikä suostunut yksityiseen poistoon. Työnantaja ei ole velvollinen suostumaan työntekijän yksityiseen lähtemiseen.

Yksityisen uloskäynnin suunnittelu

Yksityisen irtautumisen voi tehdä työntekijä, mutta se on vapaaehtoista ja riippuu työntekijän päätöksestä. Aikaisemman irtautumisen pitäisi tapahtua laskutuskauden loppuun mennessä. Jos se ei jostain syystä kuitenkaan ole mahdollista, työnantaja voi vaatia sinua allekirjoittamaan sitoumuksen työaikakorvaukseen seuraavalla selvityskaudella.

Työlain säännösten mukaan työnteko ei ole ylityötä, joten se ei oikeuta lisäkorvaukseen tältä osin. Jotta yksityisvapaaseen työskentelyyn käytettyä aikaa ei lasketa ylityöksi, yksityislomaa on haettava kirjallisesti.

Esimerkki 3.

Rouva Joanna tulee töihin klo 8.00, jonka jälkeen hän kirjallisesta pyynnöstään klo 12.00-14.00 hoitaa yksityisasiat, palaa sitten työpaikalle ja jatkaa työtään klo 18.00 asti. normaalin sijaan klo 16.00 asti. Tässä tapauksessa normaaliaikaa ylittävä työ ei ole ylityötä.

Lisäksi jos työntekijä päättää jättää työnteon yksityisestä lähdöstä, se ei saa loukata oikeutta 11 tunnin vuorokautiseen lepoaikaan ja 35 tunnin viikkolepoon. Yksityisen lähdön selvittelyä ei tulisi tehdä vapaapäivinä: 5-päiväisen työviikon vuoksi, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, koska silloin olisi velvollisuus luopua toisesta vapaapäivästä.

Esimerkki 4.

Maanantaina 24.8.2020 Mr. Witold lähti töistä 6 tuntia aikaisemmin. Hän jätti asianmukaisen hakemuksen, jossa ilmoitti, että hän työstää yksityisen poistumisen 25., 26. ja 27. elokuuta 2020 ja oleskelee näinä päivinä pidempään - 2 tuntia joka päivä. Päivittäistä lepoaikaa kunnioitettiin, joten työnantaja suostui yksityiseen matkaan ja sen tekemiseen ehdotetun ajan sisällä.

Jos työntekijän yksityinen poistuminen ja irtautumisen irtisanominen tapahtuvat saman kuukauden aikana, ei palkan laskennassa tarvitse tehdä lisälaskelmia, vaan työntekijän palkka pysyy ennallaan. Eri asia on, jos työntekijä työskenteli yksityisen irtisanomisen jälkeen toisessa kuukaudessa. Tässä tapauksessa palkkoja laskettaessa:

  • sinä kuukautena, jona lähtö yksityisiin tarkoituksiin tapahtui, palkkaa alennetaan vastaavasti;
  • yksityisen lähdön sovituskuussa palkan määrää korotetaan tuntien verran, jolloin työntekijä on lähdössä.

Kun työaika on eri kuukausina, tällainen laskelma johtaa erilaisiin palkkamääriin. Tämä tarkoittaa, että yksityisen lomapalkan alentaminen ei välttämättä ole yhtä suuri kuin työaika. Toisaalta, jos työntekijä saa tunti-, kappale- tai provisiopalkkiota, ei yllä olevia laskelmia tarvitse tehdä yksityisillä lähdöillä.

Esimerkki 5.

Dorota työskentelee kokopäiväisesti ja peruspalkka on 6 000 zlotya brutto. Elokuussa 2020 hän käytti yksityistä lähtöä ja oli poissa töistä 2 tuntia. Hän harjoitteli tällä kertaa syyskuussa 2020.

  • Palkka elokuun työstä:

6 000 PLN: 160 (työtunteja elokuussa) = 37,50 PLN;

PLN 37,5 x 2 (tunnit yksityistä lähtöä) = 75 PLN;

6 000 PLN – 75 PLN = 5 925 PLN.

  • Palkka syyskuun työstä:

6 000 PLN: 176 (työtunteja syyskuussa) = 34,09 PLN;

34,09 PLN x 2 (tunnit yksityistä lähtöä) = 68,18 PLN;

6 000 PLN + 68,18 PLN = 6 068,18 PLN.

Dorota sai työskentelyajastaan ​​6,81 zlotya vähemmän (75–68,18 zlotya) kuin häneltä vähennettiin yksityisestä lähdöstä; se on kelvollinen luettelointi.

Vähennys palkasta yksityisen lähdön ajalta

Työntekijän ei tarvitse korvata yksityislomaa. Sitä vastoin säännökset eivät anna hänelle oikeutta korvaukseen yksityisen lähdön ajalta, joten periaatteessa se tulisi vähentää tältä ajalta. Tästä syystä yksityiset irtautumiset ovat ilmaisia, ellei asiaa ole säännelty toisin yhtiön sisäisissä säännöissä. Palkka maksetaan tehdystä työstä, ja suorittamatta jättämisen ajalta työntekijällä on oikeus palkkaan vain, jos työlainsäädännössä niin säädetään.

Esimerkki 6.

Tomasz työskentelee kokopäiväisesti 4 000 PLN:n bruttopalkalla. Elokuussa 2020 hän käytti yksityistä lähtöä ja oli poissa töistä 5 tuntia. Mr. Tomasz ei työskentele tällä uloskäynnillä. Elokuussa työnantaja maksaa hänelle alennettua palkkaa:

4 000 PLN: 160 (työtunteja elokuussa) = 25 PLN

PLN 25 x 5 (tunnit yksityistä lähtöä) = 125 PLN

4000 PLN –125 PLN = 3875 PLN.

Elokuussa Tomasz saa 3875 PLN:n bruttopalkkion.

Vähennys yksityisloman palkasta ilman työntekijän suostumusta on mahdollista vain siinä kuussa, jonka aikana se tapahtui, ja sitä seuraavana kuukautena. Muina aikoina se on mahdollista vain työntekijän kirjallisella suostumuksella. Jos työntekijä ei suostu, työnantaja voi nostaa vaatimuksensa vain tuomioistuimessa. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 7.

Elokuussa Karolina lähti töistä tuntia aikaisemmin eikä korjannut sitä. Elo- ja syyskuussa hänen työnantajansa ei vähentänyt tätä yksityistä irtautumista hänen palkastaan. Elokuun palkasta vähennys on mahdollista tehdä yksityisen lähdön osalta lokakuun palkassa vasta Karolinan suostumuksella.

Työntekijät käyttävät toisinaan yksityisiä uloskäyntejä työaikana. Toisaalta työnantajien tulee tietää säännöt, joilla työntekijät voivat korvata tämän ajan, ja myös tietää, miltä työttömän ajan vähentäminen työntekijän palkasta näyttää.

Yksityisen poistumisajan vähennys palkasta wFirma.pl-järjestelmässä

wFirma.pl-järjestelmässä voit helposti tehdä palkasta vähennyksen yksityisen lähdön ajalta. Välilehdelle HENKILÖSTÖ »TYÖNTEKIJÄT» TYÖNTEKIJÄN TIEDOT »TYÖAIKA syötetään työajan tiedot. Henkilökohtaisista tarpeista riippuen voit tehdä muutoksia työtuntien määrään TOIMENPITEET »TYÖAJAT.

Jos työntekijä käytti hyväkseen yksityisen irtautumisen ja sopi työnantajan kanssa, että tätä aikaa ei käsitellä, DUCTED-vaihtoehdon ansiosta tämä aika voidaan vähentää palkasta, tästä lisää artikkelissa Ajan rekisteröinti wFirma.pl:ssä järjestelmä.