Vähennys sairauspalkoista ja sairauspäivärahasta

Palvelus

Vähennys työpalkkiosta ja päivärahasta tulee määrätä ja laskuttaa erikseen voimassa olevien säännösten mukaisesti. Sairaus-, hoito- tai äitiysrahasta vähennetään vanhuuseläkkeitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Vähennyksen määrä on siksi laskettava erikseen.

Vähennys palkoista

Ennen kuin työnantaja siirtyy palkanvähennysvaiheeseen, hänen tulee ensin määrittää työntekijän palkan nettomäärä. Tällöin työnantaja on velvollinen tekemään vähennyksiä elatusajoista. Elatusapuvähennysten raja on tällä hetkellä enintään 3/5 palkasta maksu- ja verovähennysten jälkeen. Tämän jälkeen työnantaja vähentää elatusapuvelvoitteita, jolloin vähennyksen kokonaismäärä ei saa ylittää 3/5 palkasta.

Työlain säännösten mukaan työstä maksettavasta korvauksesta ei tehdä vähennyksiä:

 • kokoaikaisten työntekijöiden työstä maksettava vähimmäispalkka sosiaaliturvamaksujen, tuloveron ennakkomaksujen ja mahdollisten PPK:lle suoritettavien maksujen vähentämisen jälkeen - kun vähennetään muut määrät kuin elatusmaksut,
 • 75 % työn vähimmäispalkasta - vähennettynä työntekijälle myönnetyt käteisennakot,
 • 90 % työn vähimmäispalkasta - sakkojen vähennyksineen.

Elatusapuvähennyksissä ei ole erityistä vähennysvapaata määrää. Työnantaja voi tehdä työstä elatusapua varten vähennyksen enintään 3/5 vähimmäispalkasta.

Sairausrahaan sovelletaan samoja vähennyksiä koskevia suojavaatimuksia kuin työpalkkaan. Vähennyksen laskemiseksi nämä edut on laskettava yhteen saman kuukauden osalta.

Vähennys sairauspäivärahasta

Sairauspäivärahan osalta vähennysraja pakotettujen elatusapuvaatimusten tyydyttämiseksi on 25 % etuuden määrästä (ennen tuloveron ennakon vähentämistä). Sairauspäiväraha on edellä mainittuihin tarkoituksiin ilman täytäntöönpanoa kulujen ja täytäntöönpanomaksujen kanssa. Täytäntöönpanosta vapaita määrät olivat aiemmin 50 % alimmasta vanhuuseläkkeestä (elatusavun vuoksi) ja 75 % pienimmästä vanhuuseläkkeestä (elatusapu-etuuksien vuoksi), kun taas vuodesta 2018 alkaen määrien laskentatapa. päästöoikeuksien täytäntöönpanosta vapaa on muuttunut.Tällä hetkellä nämä ovat kuukausittaisia, eläkkeiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden perusteella muunnettuja kuukausittaisia ​​summia, jotka Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja ilmoittaa viimeistään 7 arkipäivää ennen seuraavaa indeksointipäivää - eli ennen maaliskuun 1. päivää - ja jotka ovat sitovia loppuun asti. seuraavan vuoden helmikuuta.

1.3.2020 - 28.2.2021 ulosotto- ja vähennysvapaat määrät (olettaen, että etuus on maksettava koko kuukauden ajalta) ovat:

 • 532,61 zlotya - kun vähennetään täytäntöönpanomääräysten perusteella toimeenpantavia summia elatusapuvaatimusten tyydyttämiseksi sekä täytäntöönpanokulut ja -palkkiot sekä elatusmaksut, jotka on vähennetty velkojan pyynnöstä tämän toimittaman täytäntöönpanomääräyksen perusteella,
 • 878,81 zlotya – kun vähennetään täytäntöönpanooikeudella ulospantavia määriä muiden velkojen kuin elatusapumaksujen kattamiseksi, sekä täytäntöönpanokulut ja -maksut.

Jos olet oikeutettu sairauspäivärahaan vain osan kuukaudesta, sinun on asetettava vähennyksetön määrä, joka on suhteessa siihen päiviin, joilta olet oikeutettu etuuteen, joka on:

 • jaa sovellettava ilmainen summa 30:llä,
 • kertomalla saatu tulos niiden päivien lukumäärällä, joilta etuutta maksetaan.

Vähennysraja tulee määrittää vähennyksen bruttomäärälle eli tuloveron ennakolla, mutta itse vähennys tehdään vähennyksen nettomäärästä (verovähennyksen jälkeen) huomioiden palkkion määrä. tietyntyyppiselle vastuulle määritetty määrä. Vähennystä ei tehdä, jos ennakon tuloveron vähentämisen jälkeen vähennyksen määrä on pienempi kuin vähennyksistä ja ulosotosta vapaa määrä.

Joten tässä herää kysymys, mikä pitäisi olla oikea vähennys sairauspalkoista ja sairauspäivärahasta? Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Ulosottomies takavarikoi työntekijän palkat ja sairauspäivärahat elatusapumaksujen vuoksi. Työntekijä, joka ei kuulu verohelpotuksen piiriin ilman arvonlisäveroa, oli sairas koko huhtikuun 2020 ajan ja sai tässä kuussa sairauspäivärahaa nettomääräisesti 1 067,89 zlotya ja sairauspäivärahaa nettomääräisesti 788,39 zlotya (897,39 zlotya brutto) 13 työkyvyttömyyspäivältä. .

Työnantaja vähensi ulosmittauksesta:

sairauspalkasta 0 PLN laskelman mukaan:

 • nettosairauspalkka1 067,89 PLN
 • enimmäisvähennys: 3/5 × 1 067,89 PLN= 640,73 PLN,
 • ilmainen summa: 1 920,62 PLN
 • käytettävissä oleva vähennyssumma 0 PLN (ilmainen määrä on suurempi kuin nettopalkkio, ts. 1 920,62 PLN< 1 067,89 PLN),

sairauspäivärahasta224,35 PLN, laskelman mukaan:

 • vähennyksen enimmäismäärä: 25 % x 897,39 PLN = 224,35 PLN,
 • ilmainen summa: 878,81 PLN / 30 päivää = 29,29 PLN; 29,29PLN × 13 päivää = 380,77 PLN,
 • maksettavan korvauksen määrä: 897,39 PLN- PLN 897 x 17% = 897,39 PLN- 152,49 PLN = 744,90 PLN744,90 PLN - 224,35 PLN= 520,55 PLN,

Jäljellä oleva maksettava summa (520,56 PLN) on suurempi kuin summa380,77 PLN (suhteessa määritelty vähennyksistä vapaa määrä)Tästä syystä voidaan tehdä 224,35 PLN:n vähennys.

Palkasta ja sairauspäivärahasta tehdyt vähennykset tehdään täysin eri tavalla. Siksi palkkiota laskettaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että lasketaan huolellisesti ne rajasummat, jotka tosiasiallisesti voidaan siirtää korvausvaatimusten tyydyttämiseen.