Liian maksettu työkorvaus vähennetään nykyisestä palkasta

Palvelus

Yksi työnantajan perusvelvollisuuksista on oikein lasketun palkan oikea-aikainen maksaminen. Jos työntekijälle maksetaan erääntyvää palkkaa suurempi palkka, yksinkertaisin ratkaisu olisi vähentää automaattisesti seuraavaa maksua suoritetulla ylierällä eli tekemällä vähennys. Työlainsäädäntö sallii työnantajan tehdä yksipuolisia vähennyksiä työntekijän palkasta vain tiettyjen saatavien osalta, joita ovat ulosottotakavarikot, työntekijälle myönnetyt käteisennakot ja taloudelliset seuraamukset. Työnantajalla ei aina ole oikeutta palkan alentamiseen liiallisen palkanmaksun vuoksi, jos työntekijä ei suostu siihen. Jos liikaa maksetun palkan vähennys tehdään muissa kuin työlain säännöksissä luetelluissa tilanteissa, työntekijällä on vaarana nostaa vaatimus lainvastaisesti pidätetyn palkan maksamiseksi.

Liian maksetun palkan vähentäminen ei ole työnantajan vika

Jos työntekijä on saanut palkkaa ajalta, jolta hänellä ei ollut siihen oikeutta, eikä edellä mainittu tilanne ole työnantajasta riippuvainen, voidaan liikamaksu palauttaa heti, kun palkka on maksettu. Työpalkasta vähennetään edellisellä kaudella suoritetut maksut täysimääräiseltä siltä poissaoloajalta, jolta työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan. Tähän ei tarvita alaisen suostumusta. Useimmiten tällainen tilanne syntyy, kun työntekijän poissaolo tapahtuu tietyn kuukauden palkan maksamisen jälkeen, esimerkiksi sairauden tai palkattoman loman vuoksi.

Lainsäädäntö sallii siksi liikaa maksetun palkan vähentämisen ilman asianomaisen suostumusta kahdella ehdolla:

  • heti seuraavana aikana (käytännössä seuraavan kuukauden aikana),

  • kun työntekijälle maksetaan liikaa maksujen ajoituksesta eikä työnantajan virheestä.

Mahdollisuus vähentää palkasta edellisellä maksuajalla maksetut määrät työstä poissaoloajalta, jolta työntekijällä ei ole oikeutta palkkaan, riippuu määräajan noudattamisesta. Tämä vähennys tulee tehdä seuraavasta palkastasi, joka maksetaan seuraavana maksupäivänä. Liiallisen maksun takaisinperintä tämän päivämäärän jälkeen on mahdollista vain työntekijän kirjallisen suostumuksen saatuaan. Liian maksetun palkan vähennykset voidaan tehdä ennen muita vähennyksiä, mukaan lukien pakolliset.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Liian maksetun palkan vähentäminen ei ole työntekijän syytä

Jos palkkaa on maksettu liikaa ilman työntekijän syytä, saatavat, joita ei ole mainittu pykälässä. 87 § 1 ja 7 §:n mukaan voidaan vähentää työntekijän palkasta vain hänen kirjallisella suostumuksellaan. Kuten muutkin vapaaehtoiset vähennykset, työntekijän on esitettävä ne kirjallisesti ja ilmoitettava vaatimuksen tarkka määrä.

Huomio!

Työnantaja ei saa vähentää liikaa maksettua palkkaa omasta syystään ilman työntekijän suostumusta.

Liian maksetun palkan vähennystä ei saa tehdä millään määrällä - huolimatta siitä, että työntekijä on suostunut vähennykseen, on sovellettava vähennyksistä vapaata määrää, joka 30 §:n mukaisesti. Työlain 91 §:n 2 momentti on:

  • 100 % erillisten määräysten perusteella määritellystä työn vähimmäispalkasta - vähennetään työnantajalle kuuluvia määriä,

  • 80 % erillisten määräysten perusteella määräytyvästä työn vähimmäispalkasta - vähennettynä muut maksut.

Koska vähennys tehdään tällöin työnantajan hyväksi, vähennyksetön määrä vastaa vähimmäispalkkaa sosiaaliturvamaksujen ja tuloveron ennakon jälkeen.

Jos työntekijä ei vapaaehtoisesti palauta ylijäämää, pomolla on vain mahdollisuus vaatia velka takaisin oikeudenkäynnissä perusteetonta etua koskevien säännösten perusteella. Näistä määräyksistä seuraa, että sen, joka on saanut etuuden ilman laillista perustetta (aiheettomasti), on palautettava se. Palautusvelvollisuus kuitenkin raukeaa, jos sen saanut, kuluttanut tai menettänyt siten, että se ei enää rikastu.