PIT- ja CIT-ennakon laskentatavan vertailu - kannattaa tietää

Palveluvero

Jokainen yrittäjä on velvollinen maksamaan tuloverovelvollisuutta vain silloin, kun yrityksen tuotot ovat riittävän suuria, jotta vero voidaan maksaa käyttöönotetun verotusmuodon mukaisesti. Sekä PIT:n (henkilöveron) että CIT:n (yritystuloveron) osalta ennakot voidaan maksaa kuukausittain tai neljännesvuosittain, kun taas itse ilmoitus ja loppuselvitys tapahtuvat verovuoden päättymisen jälkeen. Tarkista PIT- ja CIT-ennakon laskentatavan vertailu

PIT- ja CIT-ennakkojen laskennan vertailu - mitä on tulovero?

Tulovero on luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön valtiolle maksama pakollinen rahaetuus. Sen määritysperusteena ovat verovelvollisen tietyllä selvitysjaksolla saamat tulot. Tuloveron määrä riippuu ensisijaisesti valitusta verotusmuodosta ja mahdollisista verohelpotuksista ja vähennyksistä. Art. 24a sek. Tuloverolain 1 §
"Taloudellista toimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt, perinnölliset yritykset, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt ja perintöyritykset, luonnollisten henkilöiden avoimet yhtiöt ja yhtiöt ovat velvollisia pitämään tuloista ja kuluista verokirjaa, jäljempänä "kirjana", kohdan mukaisesti 3, 5 ja 5a, tai kirjanpitokirjat, erillisten määräysten mukaisesti siten, että varmistetaan tulon (tappion), veropohjan ja verovuodelta, mukaan lukien tilikausi, maksettavan veron määrä. jotka on otettu huomioon käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpidossa ja oikeudellisissa tiedoissa, jotka ovat välttämättömiä poistojen määrän laskemiseksi 12 artiklan säännösten mukaisesti. 22a-22o".

Tuloverot yksityishenkilöiltä

Yritysten tuloverotuksen kirjanpidon avulla voit valita sinulle sopivan verotusmuodon. Meillä on seuraavat vaihtoehdot, joista valita:

 • veroasteikko,
 • tasavero,
 • kertakorvaus kirjatuista tuloista,
 • verokortti.

Hyvin usein yrittäjä päättää tulojensa verotusmuodosta itse, mutta ennen valintaa hänen on otettava huomioon määräyksiin sisältyvät poikkeukset. Ensimmäinen askel määritettäessä, voimmeko käyttää tiettyä verotusmuotoa, on tarkistaa, onko sellaista toimintaa, jota aiomme harjoittaa tai jo harjoitamme, ole lueteltu asiaankuuluvassa poissulkemisluettelossa. Toiseksi tarkasteltavasta verotusmuodosta riippuen tulee tarkistaa muut syyt, kuten esimerkiksi palvelujen tarjoaminen entiselle työnantajalle tai liian suuret tulot yhtiössä. Edullisille verotusmuodoille on ominaista alhaisempi verokanta, mutta vastineeksi et voi esimerkiksi maksaa vähennyskelpoisia kustannuksia tai hyödyntää erilaisia ​​verohelpotuksia ja -etuuksia.

Suosituin verotusmuoto ovat yleissäännöt, jotka johtuvat mm siitä, että se on kaikkien saatavilla ilman poikkeuksia. Ihmisille, joilla on keskimääräiset tulot ja kohtuulliset kustannukset, jotka hyötyvät verohelpotuksia ja -etuuksia, tämä lomake näyttää olevan optimaalinen ratkaisu.

Henkilöveron käyttöön liittyy myös mahdollisuus käyttää yksinkertaisia ​​ratkaisuja taloustietojen kirjaamisessa, joiden ansiosta voimme helposti ja nopeasti laskea mm. tuloveroennakko. Lisäksi apuvälineenä voimme käyttää useita online-laskimia tai kirjanpitosovelluksia, joissa verovelvollisuus lasketaan periaatteessa ilman meidän väliintuloamme (syötä vain tulot ja kulut ohjelmaan).

Miten PIT-ennakko lasketaan?

Yleisten sääntöjen mukainen tuloveron ennakko lasketaan kumulatiivisesti vuoden alusta seuraavan kaavan mukaan:

 1. Määritämme tulot vuoden alusta - vuoden alun tulojen summasta vähennämme kulujen summan vuoden alusta.
 2. Alkuvuoden tuloista vähennämme maksettujen sosiaaliturvamaksujen summan, jolloin saamme alkuvuoden tulot verotukseen.
 3. Todettu verotettava tulo vuoden alusta pyöristetään täysiksi zlotyiksi, jolloin saadaan veropohja.
 4. Laskemme verokannasta 17 % ja vähennämme saadusta summasta verottoman määrän, jolloin saamme veroa vuoden alusta.
 5. Vuoden alusta lasketusta verosta vähennämme tietyn vuoden vähennyskelpoisten sairausvakuutusmaksujen summan (7,75 % perusteesta) ja saamme maksettavan veron laskettuna vuoden alusta.
 6. Vuoden alusta laskettavasta maksettavasta verosta vähennämme sitten verovuonna maksetut tuloveron ennakot, jolloin saamme ennakkomaksun annetulta tilikaudelta. Tämä summa pyöristetään täysiksi zlotyiksi.

Jos yleisiä sääntöjä soveltavan yrittäjän tulot ylittävät ensimmäisen verorajan (85 528 zlotya), veronmaksaja kertoo 85 528 zlotyn määrän 17 prosentin verokalla ja tämän ylittävän tulon 32 prosentin veroprosentilla. Ensimmäisen verorajan ylittymisen jälkeen tuloveron ennakkomaksun suuruutta määrittävän yrittäjän ei tule käyttää verotonta määrää. Vuosittainen PIT-ilmoitus on tietyn vuoden tuloveron loppuselvityksen perusta. Muista, että tällä hetkellä verovapaita määriä on tuloistasi riippuen. Tämä tarkoittaa, että vuosiilmoitusta tehtäessä verovapaata määrää voidaan tarkistaa.

Valitusta selvitysmuodosta riippuen voit lisäksi hyväksyä erilaisia ​​tulo- ja verohelpotuksia ja -vähennyksiä. Ennakot tulee kuitenkin maksaa jaksoa seuraavan kuukauden/neljänneksen 20. päivään mennessä.

Tuloveron ja tasaveron ennakkomaksu

Kiinteää veroa voidaan käyttää tuloveron ennakon määrittämiseen. Tähän suuntaan on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

 1. Määritämme tulot vuoden alusta - vuoden alun tulojen summasta vähennämme kulujen summan vuoden alusta.
 2. Alkuvuoden tuloista vähennämme maksettujen sosiaaliturvamaksujen summan, jolloin saamme alkuvuoden tulot verotukseen.
 3. Todettu verotettava tulo vuoden alusta pyöristetään täysiksi zlotyiksi, jolloin saadaan veropohja.
 4. Laskemme verokannasta 19 %, joten veroa saamme vuoden alusta.
 5. Vuoden alusta lasketusta verosta vähennämme tietyn vuoden vähennyskelpoisten sairausvakuutusmaksujen summan (7,75 % perusteesta) ja saamme maksettavan veron laskettuna vuoden alusta.
 6. Vuoden alusta laskettavasta maksettavasta verosta vähennämme sitten verovuonna maksetut tuloveron ennakot, jolloin saamme ennakkomaksun annetulta tilikaudelta. Tämä summa pyöristetään täysiksi zlotyiksi.

Kuka on velvollinen maksamaan yhteisöveroa?

Yritystuloveron (CIT) maksavat mm. oikeushenkilöt (esim. kauppayhtiölain perusteella perustetut yhtiöt), pääomayhtiöt organisaatiossa ja organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä (paitsi kotimaiset yhtiöt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä).

Kaikki arvonlisäveroon liittyvät asiat on säännelty yhteisöverolaissa. Arvonlisäveroennakot tulee maksaa seuraavan kuukauden (neljänneksen) 20. päivään mennessä valitusta verotustiheydestä riippuen. Oikeushenkilöiden osalta tilikausi ei aina ole sama kuin kalenterivuosi, se voi olla pidempi tai lyhyempi. Vuosiilmoitus toimitetaan CIT-8-lomakkeella. Määräaika sen toimittamiselle verovelvollisille on veroilmoituksen antovuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. Se koskee yrityksiä, joiden verovuosi on sama kuin kalenterivuosi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Miten CIT-ennakkomaksu määritetään?

Nykyiset CIT-hinnat ovat:

 • 19%,
 • 9 % - pienille veronmaksajille ja uusille yrityksille tarkoitettu korko.

Yhteisöverovelvollisen on pidettävä kirjanpitoa eli täydellistä kirjanpitoa.

Verotettavaan tuloon sisältyvät saadut rahat, raha-arvot, valuuttakurssierot sekä vastikkeetta tai osittain vastikkeeksi saatujen tavaroiden arvot, oikeudet tai muut edut. Tulot pienenevät usein niiden hankkimisesta aiheutuvilla kustannuksilla, jolloin saamme tuloja.

Kuten PIT:nkin tapauksessa, CIT:n verotettava määrä on ansaittu tulo, josta verovelvolliset voivat tehdä vähennyksiä. Se on pääomatulojen ja muista tulonlähteistä saatujen tulojen summa.

Veropohjasta voidaan tehdä tiettyjä vähennyksiä, kuten:

 • tietyntyyppiset lahjoitukset säännöissä määriteltyihin tulorajoihin asti,
 • aikaisempina vuosina saatu tappio määräysten mukaiseen määrään asti,
 • tutkimus- ja kehitystyöt,
 • saneerausmenettelyn yhteydessä pankeissa mitätöidyt lainat määräysten mukaisiin rajoihin saakka.

Arvoveron ennakot yksinkertaistetussa muodossa

Verovelvollinen voi maksaa yhteisöveron ennakkoa yksinkertaistetussa muodossa eli 1/12 verovuotta edeltävänä vuonna annetussa veroilmoituksessa esitetystä luovutusverosta. Jos maksettavaa veroa ei ole esitetty edellisen verovuoden vuosittaisessa veroilmoituksessa, verovelvollinen voi maksaa kuukausiennakkoa 1/12 verovuotta edeltävänä vuonna toimitetun veroilmoituksen perusteella erääntyneestä verosta kahdesti. vuotta. Jos toisaalta maksettavaa veroa ei ole raportoitu myös tältä vuodelta, CIT-ennakkomaksua ei voi tehdä yksinkertaistetussa muodossa.