Leasingsopimuksen peruskäsitteet

Palveluvero

Leasing yritysrahoituksen muotona

Leasing on yksi suosituimmista liiketoiminnan rahoituksen muodoista. Sen ansiosta laitteiden ja tarvikkeiden ostaminen ja käyttö on helpompaa ilman pitkäaikaista säästöä. Ennen kuin yrittäjä päättää valita tämän tuen saamismuodon, kannattaa kuitenkin tietää leasingin näkökohtia määrittävät peruskäsitteet.

Vuokrauksen käsite kuvaa sopimusta, jossa toinen osapuoli saa oikeuden käyttää tiettyä asiaa siirtäen vastineeksi edut toiselle osapuolelle, joka antaa sen käyttöön. Kyseessä on kaupallinen sopimus, koska ainakin toinen osapuolista on siinä yrittäjänä.

Vuokrasopimuksen osapuolet

Leasingsopimuksen osapuolilla on myös nimensä. Vuokralainen on se osapuoli, joka käyttää sopimuksen kohdetta - siksi tässä käytetään myös termiä "käyttäjä". Toisaalta vuokranantaja on se osapuoli, joka asettaa sopimuksen kohteen saataville ja luovuttaa sen vuokralaisen käyttöön. Käytännössä se on useimmiten leasingtoimintaan erikoistunut yritys.

Leasingluokitukset

Leasingissa voidaan erottaa kaksi luokitusta. Ensimmäinen koskee sopimusten jakamista suoriin ja välillisiin. Suoraleasing-sopimuksessa sopimus tehdään suoraan tietyn esineen valmistajan ja sen käyttäjän välillä. Epäsuora leasing puolestaan ​​ottaa sopimusta tehdessään huomioon enemmän kuin kaksi osapuolta. Oikeuksia hankkivan yrittäjän ja valmistajan välillä on leasingyhtiö, joka hoitaa kaikki tarvittavat muodollisuudet.

Toinen luokitus koskee jakoa rahoitus- ja käyttöleasingsopimuksiin. Ensin mainitulle on ominaista mahdollisuus sisällyttää vain erän korkoosa vuokralaisen verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. Itse vuokrakohde luokitellaan tässä tapauksessa yrityksen käyttöomaisuuteen ja käyttäjä on velvollinen tekemään poistot. Käyttöleasing puolestaan ​​sanoo, että käyttöön luovutettu laite jää leasingyhtiön (tai valmistajan) omaisuudeksi, joten poistojen tekeminen on vuokralleantajan vastuulla.

Lisäksi kannattaa mainita takaisinvuokraus. Se on eräänlainen sopimus, jossa vuokralle ottaja myy vuokralleantajan oman käyttöomaisuuden. Kaupasta huolimatta kalusto ei kuitenkaan fyysisesti siirry ostajalle, vaan se on edelleen vuokralaisen liiketoiminnassa käytössä.