Yrittäjän työmatka - miten ratkaista?

Verkkosivusto

Yritystä pyörittäessään yrittäjät joutuvat usein tekemään koti- ja ulkomaisia ​​työmatkoja. Pääsääntöisesti ne liittyvät uusien liikekontaktien solmimiseen, asiakkaiden hankintaan, sopimusten tekemiseen ja siten - yrityksen kehittämiseen. Miten tämän tyyppiset tapahtumat kirjataan oikein ja miten se dokumentoidaan? Nämä ovat yleisimmät kysymykset, joita yrittäjät kysyvät itseltään. Tämä artikkeli varmasti hälventää kaikki epäilykset tässä suhteessa. Tarkista, miten yrittäjän työmatka tulee hoitaa!

Yrittäjän työmatkakulut

Ruokavaliot ja ruokailut yrittäjän työmatkalla

Työmatkalla olevan yrittäjän ruokakuluja (myös laskulla todistettuja) ei voida maksaa suoraan osana työmatkaa. Ruokavalio asettaa rajan kattamaan ruokakulut, mikä johtuu par. 7 sek. 1 ja par. 13 sek. Työ- ja sosiaaliministerin 29.1.2013 antaman asetuksen 1 § valtion tai kunnan budjettiyksikköön palveluksessa olevan työntekijän työmatkasaamisista. Nämä säännöt koskevat myös yrittäjän itsensä työmatkaa.

Vitsi. 23 sek. Tuloverolain 1 52 momentin mukaan on selvää, että verotuksessa vähennyskelpoiset kulut eivät ole elinkeinonharjoittajien ja heidän kanssaan yhteistyössä toimivien henkilöiden työmatkakorvausten arvoa - osittain ylittävät erillisessä säännöksessä määritellyn palkansaajille kuuluvien hyvitysten määrän. toimivaltaisen ministerin antamia määräyksiä. Tästä seuraa, että verokuluiksi voidaan luokitella vain asetuksessa määriteltyyn määrään asti ruokavaliot.

Yrittäjän majoitus työmatkan aikana

Työntekijävaltuuskuntien tapauksessa ns kertakorvaus majoituksesta. Toisaalta yrittäjä ei voi työmatkalla matkustaessaan käyttää tällaista ratkaisua. Jotta majoituspalvelusta aiheutuvat kulut muodostaisivat verokulun, ne on dokumentoitava asianmukaisesti, esimerkiksi laskulla tai laskulla. Pääsääntöisesti kuitti ei ole riittävä kirjanpitotodistus tässä.

Verovelvollisen on muistettava, että pykälän mukaan. 88 sek. 1 piste ALV-lain 4 §:n mukaan arvonlisäveroa ei voi vähentää hotellipalveluista. Siksi yrittäjä maksaa koko bruttosumman, jonka hän maksaa majoituksesta.

Yrittäjän työmatkat osana työmatkoja

Yrittäjä voi myös maksaa matkaan ja paluuseen liittyvät kulut osana työmatkaa. Niiden selvitystapa riippuu kuitenkin omistajan työmatkalla käyttämästä kuljetustyypistä.

Jos kulkuvälineenä käytetään junaa, bussia tai lentokonetta, tarvitaan yleensä asianmukainen asiakirja eli lasku, lasku tai lippu, joka voidaan tietyissä tilanteissa käsitellä laskuna.

Toisaalta, kun yrittäjä tekee työmatkan käyttöomaisuuteen kuuluvalla autolla, tällaiset kulut tulee myös dokumentoida asianmukaisesti.

Verokuluiksi voidaan sitten luokitella ostettu polttoaine, pysäköintiliput, tietullit yms. Mielenkiintoista on, että ulkomailta ostettaessa tämä kulu voidaan dokumentoida kuitilla. Sen jälkeen tulee toimittaa seuraavat tiedot: määrä, yksikköhinta, ostoarvo sekä päivämäärä ja kuitin myöntäneen yksikön leima (nimitys). Verovelvollisen on lisäksi täydennettävä sen sisältö kuitin kääntöpuolelle merkitsemällä nimensä (tehtaan nimi), osoitteensa ja ostetun tavaran tyyppi (nimi). Kuitti ei tietenkään ole arvonlisäveron vähennyksen peruste, mutta sen avulla osto voidaan sisällyttää bruttomäärään kuluihin.

On myös tilanteita, joissa yrittäjä käyttää omaa autoaan delegaatioon. Tällöin sen toimintaan liittyvät kulut voidaan maksaa 20 %:n rajassa.

Yrittäjän kotimaan työmatka

Dieetit

Kansallisen avustuksen suuruus on määritelty 1 momentissa. 7 sek. Työmatkustusasetuksen 1 §. Sisällön mukaan se on 30 zlotya (kansallisen lisän määrä helmikuun 2013 loppuun mennessä oli 23 zlotya).

Lisäksi on muistettava, että päiväraha lasketaan ajalta kotimaanmatkan alkamisesta (lähdön) paluuseen (saapumiseen) virkatehtävän suorittamisen jälkeen seuraavasti:

a) jos matka kestää enintään yhden päivän ja sen määrä on:

 • alle 8 tuntia - ei ravitsemuslisää,
 • 8-12 tuntia - 50% korvauksesta maksetaan,
 • yli 12 tuntia - täysi korvaus;

b) jos matka kestää yli yhden päivän, päiväraha maksetaan täysimääräisesti jokaiselta vuorokaudelta ja keskeneräiseltä mutta alkavalta päivältä:

 • enintään 8 tuntia - 50% korvauksesta,
 • yli 8 tuntia - täysi korvaus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrittäjän työmatka ulkomaille

Dieetit

Par. 13 sek. Työmatkoista annetun asetuksen 2 §:n mukaan korvaus maksetaan pääsääntöisesti ulkomaanmatkan kohdemaahan sovellettavan suuruisena.

Taulukko ulkomaisten ruokavalioiden esimerkkiarvoilla:

Maa

Ruokavalion määrä

Tšekin tasavalta

41 euroa

Saksa

49 euroa

USA

(mukaan lukien New York ja Washington)

59 dollaria

iso-Britannia

£ 35

Italia

48 euroa

Täydellinen ruokavalioluettelo on työ- ja sosiaaliministerin määräyksen 29.1.2013 liitteenä valtion tai kunnan budjettiyksikössä työskentelevän työntekijän työmatkasaamisista.

Ulkomaan työmatkojen päivärahojen laskentasäännöt ovat hieman erilaiset kuin kotimaan matkoilla ja ne on määritelty 2.1. 13 sek. asetuksen 3 kohta. Näiden määräysten mukaisesti

a) jokaista ulkomaanmatkapäivää kohden on oikeus täysipainoiseen ruokavalioon,

b) keskeneräisen ulkomaanmatkapäivän osalta:

 • enintään 8 tuntia - 1/3 korvauksesta,
 • yli 8-12 tuntia - 50 % korvauksesta maksetaan,
 • yli 12 tuntia - täysi korvaus.

Koska kaikki kirjanpitoarvot on esitettävä Puolan zlotyina, Puolan keskuspankin keskimääräistä vaihtokurssia kulujen syntymispäivää edeltävän viimeisen työpäivän ajalta käytetään arvonlisäyksen muuntamiseen. ulkomaan valuutta. Kulutuksen syntymispäivällä tarkoitetaan päivää, jona työmatka on selvitetty.

Yrittäjän tulee muistaa selvittää työmatka 14 päivän kuluessa sen päättymisestä.

Ulkomaan työmatkan kesto

Par. Asetuksen 12 §:n mukaan ulkomaan työmatkan kesto riippuu kuljetusvälineestä. Viestintävälineiden tapauksessa:

 • maa - lasketaan valtionrajan ylityksestä matkalla ulkomaille sen ylittämiseen matkalla takaisin maahan,
 • ilma - lasketaan siitä hetkestä, kun kone nousi matkalle ulkomaille maan viimeiseltä lentoasemalta siihen asti, kun kone laskeutuu paluumatkalla maan ensimmäiselle lentokentälle,
 • meri - lasketaan aluksen (lautan) lähdöstä viimeisestä Puolan satamasta siihen asti, kun aluksen (lautan) saapuminen on matkalla takaisin ensimmäiseen Puolan satamaan.

Yrittäjän ulkomaan työmatkaan liittyvät kulut

Ulkomaan työmatkaan liittyvät kulut, muut kuin päivärahat, tulee yrittäjän laskea Puolan keskuspankin keskimääräisen valuuttakurssin mukaan asiakirjan myöntämistä edeltävältä viimeiseltä työpäivältä.