Leasing auton alivuokra ja tulot

Palveluvero

Osana liiketoimintaansa hän käyttää käyttöleasingehdoilla ostettua henkilöautoa, jonka hän lisäksi vuokraa. Tuottaako yrittäjän leasing-auton edelleenvuokraus tuloja ei-maataloustoiminnasta?

Marek, Wroclaw 

Leasing-auton edelleenvuokrauksessa yrittäjä saa tuloa, joka tulee luokitella tuloksi muusta kuin maataloustoiminnasta.

Elinkeinoelämää harjoittava verovelvollinen sisällyttää saamansa tulot 2 §:ssä tarkoitettuun tulolähteeseen. 10 sek. PIT-lain 1 §:n 3 momentti - ei-maataloudellinen taloudellinen toiminta. Pääsääntöisesti kaikki harjoitettuun taloudelliseen toimintaan liittyvät tulot on luokiteltava tähän lähteeseen.

Varsin yleinen käytäntö on käyttää henkilöautoja leasingsopimuksella yrityksen tarkoituksiin. Leasingin mekanismiin ja toimintaan liittyvät asiat on säännelty siviililaissa. Art. Siviililain 7091 mukaan leasingsopimuksella rahoittaja sitoutuu yrityksensä toiminnan puitteissa ostamaan tavaran nimetyltä myyjältä tässä sopimuksessa määritellyin ehdoin ja antamaan tämän tuotteen käyttäjän käytettäväksi. tai käyttää ja vastaanottaa etuja määrätyn ajan, ja käyttäjä sitoutuu maksamaan rahoittajalle sovituissa erissä rahakorvauksen, joka on vähintään rahoittajan tavaran ostohintaa tai korvausta vastaava. Leasingsopimus tulee tehdä kirjallisesti, muuten mitätön.

Vuokranantajan suostumuksella yrittäjä voi vuokrata leasing-auton edelleen. Tämä sääntö sisältyy artiklan sisältöön. Siviililain 70912 mukaan käyttäjä ei saa ilman rahoittajan suostumusta antaa tavaroita kolmannen osapuolen käyttöön. Jos edellä mainittua velvoitetta rikotaan, rahoittaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen välittömästi, elleivät osapuolet ole sopineet irtisanomisajasta.

Vuokrasopimuksen (sekä edelleenvuokrasopimuksen) ominaisuus on sen maksaminen. Tästä johtuen auton alivuokrauksen perusteella saadut rahasummat tulee katsoa veronalaisena tulona. Art. 14 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan elinkeinonharjoittamisesta saaduksi tuloksi katsotaan maksettava määrä, vaikka niitä ei tosiasiallisesti olisi saatu, kun palautetun tavaran arvoa ei ole huomioitu, myönnetyt alennukset ja alennukset. Veronmaksajien, jotka myyvät tavaroista ja palveluista verollisia tavaroita ja palveluita, tästä myynnistä saatua tuloa pidetään tulona vähennettynä tavaroista ja palveluista maksettavalla verolla.

Yksityiskohtaisempi kuvaus yllä olevasta säännöstä löytyy Art. 14 sek. PIT-lain 2 §, jossa esitetään luettelo muuksi kuin maataloustoiminnaksi luokitelluista tuloista. Tässä vaiheessa kannattaa viitata taiteeseen. 14 sek. 2 edellä mainitun kohdan 11 alakohta laki, jossa todetaan, että elinkeinotoiminnasta saatava tulo on vuokra-, alivuokra-, leasing-, alivuokra- ja muista vastaavista sopimuksista saatuja tuloja, liiketoimintaan liittyvää omaisuutta.

Epäilemättä yrittäjän käyttöleasingsopimukseen ottama auto liittyy harjoitettuun liiketoimintaan. Tämän seurauksena verovelvollisen tulee myös luokitella auton edelleenvuokrauksesta saamansa varat elinkeinotuloksi. Vaikka käyttöleasingauto ei ole verovelvollisen käyttöomaisuus, koska se ei ole hänen omaisuuttaan, säännös koskee elinkeinotoimintaan "liittyvää" omaisuutta, joka ei ole yrittäjän omistuksessa.

Veroviranomaiset vahvistavat yllä olevan kannan. Esimerkkinä on Verohallinnon johtajan 26.6.2017, nro 0111-KDIB1-1.4011.27.2017.2.MG, yksittäinen tulkinta, jossa veroviranomainen on ilmoittanut perustelussa seuraavaa: Ottaen huomioon lainatut verolain säännökset ja esitetty tulevan tapahtuman kuvaus on todettava, että Hakijan leasing-auton edelleenvuokrauksesta saamia tuloja on pidettävä tulona, ​​joka liittyy hakijan kiinteistöosiin liittyviin osiin. yksityinen elinkeinonharjoittaja. Kuten kyseessä olevan tapauksen kuvauksesta ilmenee, edellä mainitun vuokrasopimus Hakija on tehnyt auton osana yksityistä yritystä. Tästä syystä tällaiset tulot yhdistetään tästä toiminnasta saatuihin tuloihin hakijan henkilökohtaisesti harjoittamaan maatalouden ulkopuoliseen liiketoimintaan liittyvänä omaisuutena.

Edellä esitetystä johtuen on todettava, että Hakijan hakemuksessa tarkoitetun auton maksama alivuokraus yhtiölle johtaa tulojen saamiseen pykälässä tarkoitetusta lähteestä. 10 sek. Julkisia hankintoja koskevan lain 1 §:n 3 momentti (eli muusta kuin maatalouden taloudellisesta toiminnasta).

Yhteenvetona edellä esitetyistä on todettava, että leasingauton edelleenvuokrauksesta saadut tulot katsotaan ilmeisesti osaksi maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa. Yrittäjien on otettava huomioon, että ilman vuokranantajan (rahoittajan) suostumusta sitä ei saa vuokrata kolmannelle.

Esimerkki 1.

Maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittava veronmaksaja on allekirjoittanut vuokrasopimuksen henkilöautosta. Liiketoiminnassaan kävi ilmi, että auto ei ollut hänen yrityksensä hoitamiseen välttämätön, ja siksi hän päätti vuokrata sen edelleen. Yrittäjä sai vuokranantajan suostumuksen tällaiseen toimintaan. Vuokralleottajalta leasingauton edelleenvuokrauksesta saadut varat muodostavat yrittäjälle tuloa muusta kuin maataloustoiminnasta.