Arvonlisäverosta vapautettu yksikkö ja tavaroiden yhteisöhankinta

Palveluvero

Voivatko tavarat ja palvelut verovapaat yhteisöt ostaa tavaroita EU:n alueelta? Miten kauppa suoritetaan oikein tällaisessa tilanteessa? Pitäisikö arvonlisäverosta vapautetun yhteisön rekisteröityä EU:n arvonlisäverovelvolliseksi? Kutsumme sinut lukemaan.

Velvollisuus rekisteröityä EU:n arvonlisäverovelvolliseksi

Arvonlisäverosta vapautetun yhteisön, jonka ostettujen tavaroiden arvo tiettynä vuonna ylittää 50 000 zlotya, on rekisteröidyttävä EU:n arvonlisäverovelvolliseksi. Jos tämä raja ei ylity, yrittäjän ei tarvitse rekisteröityä tai verottaa ostoa.

WNT - määritelmä

Yhteisön sisäisen tavaroiden hankinnan määritelmä löytyy 7 artiklan 2 kohdassa. 9 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 1 §. WNT (yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta) tarkoittaa oikeuden hankkia omistajan määräysvalta tavaroista, jotka toimituksen seurauksena lähetetään tai kuljetetaan muun jäsenvaltion kuin yhteisön alueella. Jäsenvaltio, jossa tavaran toimittava henkilö, tavaroiden ostaja tai heidän puolestaan ​​on aloittanut lähetyksen tai kuljetuksen.

WNT-tapahtumien selvitys

Jos arvonlisäverosta vapautettu yhteisö suorittaa Yhteisön sisäisen maksun ja liiketoimen arvo ylittää 50 000 zlotya, sen on toimitettava verovirastolle ALV-8-ilmoitus. Sen voivat tehdä myös yhteisöt, jotka eivät ole ylittäneet tätä rajaa, mutta ovat päättäneet verottaa liiketoimea vahvistamalla sen verovirastolle lähetetyllä asianmukaisella ilmoituksella.

VAT-8-ilmoituksessa - WNT:tä lukuun ottamatta - voimme näyttää myös:

  • palvelujen tuonti (17 artiklan 1 kohdan 4 alakohta) ja
  • tavaroiden osto maan alueella ulkomaiselta taholta, kun ostaja maksaa arvonlisäveron (17 §:n 1 momentin 5 kohta).

On huomattava, että arvonlisäverosta vapautetun ja yhteisöhankintaa suorittavan tahon on pääsääntöisesti ilmoitettava ne EU:n ALV-yhteenvetotiedoissa.

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

ALV-8-ilmoituksen toimittamatta jättäminen

Arvonlisäverosta vapautetun verovelvollisen on toimitettava ALV-8-ilmoitus kuukausittain - kuukauden 25. päivään mennessä, edelliseltä kuukaudelta. Lisättäköön, että hän on velvollinen tekemään niin myös tilanteessa, jossa tietyssä kuukaudessa ei ole ilmoituksen kattamiin tapahtumiin liittyvää verovelvollisuutta.

Ilmoituksen toimittamatta jättäminen voi ilmoittaa veroviranomaisille, että yrittäjä ei enää harjoita verotettavaa toimintaa. Tässä tilanteessa - perustuen art. arvonlisäverolain 97 § - Veroviraston päällikkö voi poistaa yrittäjän arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Tärkeää on, Art. 97 sekuntia Arvonlisäverolain 15 §:n mukaan ilmoituksen jättäminen seuraavilta 6 kuukaudelta tai 2 peräkkäiseltä vuosineljännekseltä merkitsee verovelvollisen poistamista EU:n arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.