Realisoitumattomien voittojen vero (Exit Tax) – ketä se koskee?

Palveluvero

Yhä useammat ihmiset päättävät lähteä Puolasta töihin. Tammikuussa 2019 voimaan astuu uusi realisoitumattomien voittojen vero, Exit Tax, jonka tarkoituksena on vaikeuttaa veronmaksajien liiketoiminnan siirtoa muihin maihin, joissa verojärjestelmä on edullisempi, ja estää heitä vaihtamasta verotuksellista kotipaikkaa, ts. ulkomaille yksityisellä pääomalla voittoa tavoittelemassa. Uusi vero johtuu 23.10.2018 annetusta laista, jolla muutetaan henkilöverolakia, yhteisöverolakia, veroasetuslakia ja eräitä muita lakeja (Lakilehti 2018.2193). Realisoitumattomien voittojen verotus on seuraava askel Puolan verojärjestelmän tiukentamisessa.

Mikä on poistumisvero?

Realisoitumattomien voittojen vero tunnetaan myös irtautumisverona tai puhekielessä Exit Taxina. Ylimääräinen verorasitus koskee muotoaan yrittäjiä, jotka siirtävät omaisuutta toiseen maahan tai muuttavat verotuspaikkaa. Siksi yrityksen siirtäminen ulkomaille verosäästöjen vuoksi ei ole enää niin yksinkertaista ja kannattavaa kuin ennen. Art. 30da sec. Tuloverolain 2 §
Realisoitumattomista voittotuloista verotetaan:
1. omaisuuden siirto Puolan tasavallan alueen ulkopuolelle, jonka seurauksena Puolan tasavalta menettää oikeuden verotukseen tämän omaisuuden myynnistä saatujen tulojen osalta kokonaan tai osittain, kun taas siirretty omaisuus säilyy saman yksikön omaisuutta;
2.Puolan tasavallassa rajoittamattoman verovelvollisen verovelvollisen verotuksellisen kotipaikan vaihtaminen, jonka seurauksena Puolan tasavalta menettää oikeuden verottaa verovelvollisen omistaman omaisuuden myynnistä saatua tuloa kokonaisuudessaan tai osittain asuinpaikan muuttamisen yhteydessä toiseen maahan.

Realisoitumattomasta voitosta verotetaan siten sekä yritysten omaisuutta että yksityishenkilöiden omaisuutta, joka on sijoitettu osakkeisiin, yritysten ja rahastojen osakkeisiin, arvopapereihin tai muihin vastaaviin varoihin. Nämä ovat tapauksia, joissa valtion talousarvion tulot ehtyvät, koska Puola menetti oikeuden verotukseen, joka todellisuudessa syntyi silloin, kun tietty veronmaksaja tai omaisuus kuului Puolan verolainkäyttövaltaan. Näin ollen tämä koskee sellaisia ​​varoja, jotka liittyvät Puolan menettämiseen oikeutensa verottaa ennen siirtoa tosiasiallisesti syntyneitä tuloja.

Realisoitumattomien voittojen verokanta on 19 % tai 3 %, ja se riippuu siitä, onko omaisuuserän veropohja määritetty.

Poistu Tax free summa

Poistumisvero ei koske kaikkia verovelvollisia, jotka siirtävät omaisuutta ulkomaille tai muuttavat verotuspaikkaa. Lainsäätäjä asetti 4 000 000 PLN:n rajan. Vasta kun kiinteistön kokonaisarvo ylittää tämän määrän, syntyy verovelvollisuus realisoitumattomista voitoista. Art. 30db sek. Tuloverolain 1 §
Artiklan säännökset 30 da:ta ei sovelleta, jos siirrettyjen omaisuuserien kokonaismarkkina-arvo ei ylitä 4 000 000 zlotya.

Avioliittoon kuuluvan verovelvollisen omaisuuden markkina-arvo määräytyy kummallekin puolisolle puolet tämän omaisuuden markkina-arvosta. Näin ollen puolisoiden tapauksessa omaisuuden arvon raja koskee molempia puolisoita yhdessä.

Tämä raja koskee sekä omaisuuden siirtoa että verovelvollisen verotuksellisen kotipaikan muutosta.

Mitä muodollisuuksia tulee noudattaa realisoitumattomien voittojen verotuksessa?

Veron määrän laskentaperusteena on mahdollinen voitto, jonka kyseiset omaisuuserät voisivat saavuttaa Puolassa.

Art. 30da kappale. ALV-lain 14 §:n mukaan verovelvollisen on toimitettava veroviranomaisille vahvistetun kaavan mukaiset veroilmoitukset realisoitumattomista voitoista saadun tulon määrälle sitä kuukautta seuraavan kuukauden 7. päivään mennessä, jonka aikana luovutetun omaisuuden markkina-arvo on laskettu. ylittänyt 4 000 000 zlotya ja maksaa maksettava vero . Valtiovarainministeriön luonnoksessa oletetaan, että realisoitumattomien voittojen veron maksuaikaa pidennetään 7.7.2019 asti.

Realisoitumattomista voitoista veroa maksavien veronmaksajien on täytettävä ja toimitettava seuraavat lomakkeet:

  • PIT-NZ,

  • CIT-NZ

ja mukana olevat lisälomakkeet:

  • PIT / NZI,

  • CIT / NZI.

Luonnollisten henkilöiden osalta otettiin käyttöön myös PIT-NZS-lomake (ilmoitus yrityksen perinnössä saamien realisoitumattomien voittojen tulon määrästä).