Kiinteistövero - Puolassa ei tule!

Co-Koko Muuttuu

Mediassa on jo pitkään ollut tietoa kiinteistöveron korvaavasta kiinteistöverosta. Vapauden ja itsenäisyyden keskusliiton jäsenet ovat äskettäin ottaneet tämän asian esille valtiovarainministeriölle osoitetussa eduskuntakysymyksessä 7.2.2020. Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että tällä hetkellä kiinteistöveroa ei kuitenkaan oteta käyttöön Puolassa.

Kiinteistöveron osalta ei ole tehty töitä

Kiinteistöveron aihe on ollut julkisuudessa useita vuosia. Varavaltiovarainministeri Jan Sarnowski vastasi asiaa koskevaan interpellaatioon, että:

"Valtiovarainministeriö ei edellisellä Sejmin vaalikaudella tehnyt kiinteistöveron käyttöönottoa koskevia töitä, eikä se tee tällä hetkellä töitä, eikä sen käyttöönoton vaikutuksista ole analysoituja."

Tästä syystä käy ilmi, että kiinteistöveron täytäntöönpanoa ei ole tehty eikä tehdä edelleenkään.

Varaministeri korosti myös, että pääministeri Morawiecki ei ilmoittanut kiinteistöveron käyttöönotosta ministerineuvoston toimintaohjelman esittelyssä (paljastaminen), joka pidettiin 19.11.2019.

"Siksi valtiovarainministeriöllä ei ole analyysejä tämän kiinteistöveromuodon vaikutuksista", sanoi apulaisministeri Sarnowski.

Interpellaation laatijat totesivat, että monet asiantuntijat uskovat, että nykyisellä kiinteistöveron käyttöönotolla Puolassa olisi kielteisiä seurauksia yhteiskunnalle, mukaan lukien sekä taloudelliset että omistussuhteet. Kiinteistösijoitukset hidastuisivat merkittävästi, sillä kiinteistöjen arvon nousu vastaisi kiinteistöveron määrän nousua. Edellä mainitun yhteydessä tällä hetkellä ei ole odotettavissa, että kiinteistöveroa otettaisiin käyttöön.