Virvokkeita asiakkaille ja ALV-vähennys

Palveluvero

Sekä suuret että pienet yritykset tarjoavat usein välipaloja asiakkaille. Yrittäjien keskuudessa epäilyksiä herättävä kysymys on mahdollisuus sisällyttää tällaiset kulut kuluiksi ja vähentää niistä arvonlisävero.

Verovähennyskelpoiset kulut – mitä sisällytämme?

Tietyn kulun kirjaaminen verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi on mahdollista vain, kun oikein ja luotettavasti dokumentoidut tapahtumat osoittavat kiistattomasti, että kyseessä on tarkoituksellinen ja rationaalisesti perusteltu kulu. Siksi veronmaksaja on velvollinen todistamaan paitsi tietyn kulun syntymisen tosiasian, myös sen tarkoituksenmukaisuuden ja rationaalisuuden. Verovähennyskelpoisia kuluja määritettäessä kuluiksi ei voida katsoa menoja, joiden luonne herättää epäilyksiä.

Tärkeää on, että art. 23 sek. Edustuskulujen verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina ei pidetä ALV-lain 1 23 momenttia, erityisesti ateriapalveluista, elintarvikkeiden ja juomien, mukaan lukien alkoholijuomat, hankinnasta aiheutuneita kustannuksia.

Edustuksen käsitettä ei ole määritelty tuloverolaissa eikä muiden lakien säännöksissä. Valtiovarainministeriö suosittelee sanakirjan termeihin perustuvan kielitulkin käyttöä.

PWN Dictionary of the Polish Language -sanakirjan määritelmän mukaan edustaminen tarkoittaa asemaan tai sosiaaliseen asemaan liittyvää suuruutta, hienostuneisuutta jonkun elämäntavassa. Toisaalta oikeuskäytännössä vahvistetun määritelmän mukaan edustaminen on kaikkea toimintaa, joka koostuu hyvän yrityksen kuvan luomisesta ja vahvistamisesta.

Virvokkeita asiakkaille ja verot

Asiakkaiden virvokkeista aiheutuvia kuluja laskettaessa tulee siksi olla tarkkana, etteivät viranomaiset kyseenalaista sen kustannuksia edustukseksi.

Hyvin usein liiketapaamisten aikana asiakkaalle tarjotaan kahvia, teetä ja välipaloja. Tällaisessa tilanteessa ei mielestämme ole esteitä tällaisten kulujen sisällyttämiselle kuluiksi. Kahvin tai teen antaminen urakoitsijalle ei osoita yrittäjän ylellisyyttä tai loistoa. Myös niiden vaikutus yrityksen positiivisen kuvan muodostumiseen on mitätön. Tämä on yrityskokousten perusstandardi.

Varsovan verokamarin johtaja esitti veronmaksajille edullisen kannan 30. elokuuta 2010 päivätyssä kirjeessä nro. IPPB1 / 415-630 / 10-2 / RS, jossa luemme:

(...) kulut yhtiön pääkonttorissa liiketapaamisissa tarjoiltuista juomista, makeisista, voileipistä jne., jos niissä ei ole loiston, ylellisyyden tunnusmerkkejä, ne eivät ole taiteen mukaisia ​​edustavia kuluja. 23 sek. 1 kohta 23 ja P. Yhtiö voi sisällyttää nämä kulut verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina §:n mukaisesti. 22 sek. Tuloverolain 1 § (...).

Varsovan verokamarin johtaja otti samanlaisen kannan 4. maaliskuuta 2010 päivätyssä kirjeessä nro ILPB1 / 415-1370 / 09-2 / IM, jossa lukee:

Toinen hakemuksessa tarkoitettu kuluryhmä ovat kulut, jotka aiheutuvat Yhtiön toimistossa pidetyistä kokouksista ns. kahvi, tee, sokeri, kahvikerma, pienet makeiset, voileivät. Epäilemättä tällaisessa tilanteessa ei voida sanoa, että toteutettujen toimintojen tavoitteena on edustaminen, joka ymmärretään positiivisen kuvan luomisena ulkopuolella, joka liittyy loistoon ja loistokkuuteen. edellä mainitun yhteydessä yhtiön toimiston pienistä välipaloista aiheutuvat kulut eivät ole edustavia, eivätkä ne siten ole rajoituksia niiden sisällyttämisessä kustannuksiin, jotka johtuvat 30 §:stä. 23 sek. Tuloverolain 1 23 kohta. Nämä kulut voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, kunhan ne liittyvät tuloihin ja ne on dokumentoitu asianmukaisesti. (...).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

ALV-vähennys asiakkaiden virvokkeiden kustannuksista

Veronmaksajalla on pääsääntöisesti oikeus vähentää urakoitsijan kuluista arvonlisävero, koska säännökset mahdollistavat veron vähennysmahdollisuuden siltä osin kuin tavaroita ja palveluita käytetään verotettavaan toimintaan. Siksi sinun tulee olla arvonlisäveron maksaja ja harjoittaa verollista toimintaa.

Vähennysoikeus koskee myös välillistä suhdetta. Tehtyjen ostojen välillinen yhteys verovelvollisen toimintaan voidaan katsoa silloin, kun tavaroiden ja palvelujen osto ei suoraan vaikuta verovelvollisen tuloihin, esimerkiksi myymällä niitä edelleen, mutta vaikuttamalla koko yrityksen toimintaan, se edistää veronmaksajien liikevaihtoon.

Veroviranomaiset vahvistavat myös, että heillä on tällaisessa tilanteessa oikeus vähentää arvonlisävero, josta esimerkkinä on Varsovan verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta 1.7.2015, tiedostoviite. IPPP1 / 4512-532 / 15-2 / KR, josta voimme lukea seuraavaa:

Hakija voi alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvien ateriapalveluiden, elintarvikkeiden, alkoholittomien ja alkoholijuomien hankinnan yhteydessä, joka on tarkoitettu kulutettavaksi yrityksen tiloissa pidettävien asiakkaiden ja urakoitsijoiden tapaamisissa, myös tilojen ulkopuolella, ei kuitenkaan ravintoloita, koska asianomainen käyttää syntyneet kulut tavaroista ja palveluista verollisen toiminnan harjoittamiseen (...).

Ruoan toimitus ja ALV

Verovelvollisen toimeksisaajan kanssa pidetyssä liiketapaamisessa tarjoama välipala ei johda tämän välipalan osana kulutetun tavaran pykälän mukaiseen verotukseen. 7 sek. arvonlisäverolain 2 §. Valmiiden ruokien tai elintarvikkeiden kuluttaminen (kulutus) liiketapaamisissa tai yrityksen saataville asetettuna liittyy verovelvollisen liiketoimintaan.

Lisäksi näiden tavaroiden kulutus ei ole kulutusta artiklassa mainittujen yksiköiden hyväksi. 7 sek. 2 arvonlisäverolain 1 kohta, joista lainsäätäjä ei maininnut urakoitsijoita.

Veroviranomaiset tunnustavat myös liiketapaamisen aikana tarjottujen asiakkaiden välipalojen verotuksen poissulkevan kannan, josta esimerkkinä on Katowicen verokamarin johtajan yksilöllinen tulkinta 13.1.2016, tiedostoviite. IBPP1 / 4512-891 / 15 / AR, josta seuraa, että:

(...) edellä mainittujen kulutus elintarvikkeet, eli kahvi, tee, maito, jäähdytysjuomat (vesi, hedelmämehut, juomat), sokeri, makeiset, valmiit voileivät, jotka on toimitettu urakoitsijoiden (asiakkaiden ja vieraiden - asiakkaiden ja toimittajien edustajien) saataville liiketoiminnan aikana ja käyttöön Tapaamiset yrityksen toimipaikassa työskentelyn aikana olisi myös katsottava hakijan johtamaan yritykseen liittyväksi kulutukseksi, joten se ei ole kulutusta, siirtoa tai lahjoitusta, joka olisi pykälän mukaan verotettavaa. 7 sek. arvonlisäverolain (...) 2 §.