PIT ZUS:lta ja taloudellinen toiminta - vuosimaksu

Palveluvero

Eläkelaitokselta etuuksia keräävä yrittäjä voi odottaa saavansa verovuoden päätyttyä vuosittaisen veroilmoituksen (PIT-40A) tai henkilötietonsa tulon määrästä (PIT-11A), riippuen siitä, millaista tuloa on. hänen keräämänsä edut. Kuinka maksaa PIT ZUS:lta vuosittaisessa yritysveroilmoituksessa? Ota selvää tämän artikkelin sisällöstä!

PIT ZUS:lta – milloin se on odotettavissa?

Art. 34 sek. PIT-lain 1 §:n mukaan eläkeviranomaiset, jotka ovat Kansaneläkelaitos (ZUS) ja Maatalouden Kansaneläkekassa nro (KRUS), ovat maksajina toimiessaan velvollisia keräämään kuukausittain eläkkeistä ja suoraan maksamat työkyvyttömyyseläkkeet, varhais- ja varhaiseläkepäivärahat, opettajien palkkaetuudet, sosiaalivakuutuksen rahaetuudet, rakenteelliset eläkkeet, sosiaalieläkkeet ja vanhempainlisäetuudet. Tästä syystä eläkeviranomaiset (ZUS tai KRUS) maksavat verovelvollisen tuloveroa käyttäen alinta verokantaa, eli 18 %, ja ovat siten myös velvollisia laatimaan:

 • verovelvollisen vuosittainen veroilmoitus (PIT-40A) vahvistetun kaavan mukaan, joka sisältää vuosittaisen verolaskelman. Tämä tapahtuu, kun verovelvollinen on ansainnut tuloa tiettynä verovuonna:

 • eläkkeet ja työkyvyttömyyseläkkeet,

 • rakenteelliset eläkkeet,

 • sosiaaliset eläkkeet,

 • varhaiseläke-etuudet,

 • varhaiseläke-etuudet,

 • opettajan palkkaedut,

 • vanhempainlisäetuudet;

 • henkilötiedot saadun tulon määrästä (PIT-11A) vahvistetun kaavan mukaan, joka ottaa huomioon myös vuosittaisen verolaskelman. Tämä tapahtuu, kun verovelvollinen on saanut tiettynä verovuonna ZUS:lta muita kuin edellä mainittuja etuja (esim. sairaus- tai äitiysetuuksia). Lisäksi tämä ilmoitus annetaan henkilöille, jotka:

 • verotushetkellä he eivät enää ole ZUS:n edunsaajia,

 • ovat toimittaneet Kansaneläkelaitokselle ilmoituksen aikomuksestaan ​​sovittaa tulot yhdessä puolisonsa kanssa,

 • ovat hakeneet veroennakon laskemista ja perimistä korkeamman veroasteikon mukaan,

 • jätti hakemuksen olla laatimatta vuosittaista verolaskelmaa PIT-40A:lle.

Eläkeviranomainen vaatii yleensä edellä mainitut PIT-ilmoitukset verovelvolliselle ja verovelvollisen asuinpaikan toimivaltaiselle verovirastolle. ZUS lähettää PIT:n ZUS:lta automaattisesti postitse ZUS ZUA -hakemusilmoituksessa (sosiaali- ja sairausvakuutuksen tapauksessa) tai ZUS ZZA:n (jos olet vain sairausvakuutuksen piirissä) ilmoitettuun osoitteeseen. Veronmaksajan tulee saada se etuuksien saamisvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Jos PIT:n saaminen ZUS:lta viivästyy, ota yhteyttä suoraan siihen eläkeviranomaiseen, jolta etuus on kerätty. Voit myös hakea PIT-kopiota mistä tahansa ZUS:n konttorista.

PIT-40A - eläkeviranomaisen vuosiverolaskenta

Veronmaksajan saama PIT-40A on muodollinen vuotuinen veroilmoitus ja se voi muodostaa verovelvollisen viimeisen vuosittaisen veroilmoituksen. Tämä tarkoittaa, että hänen ei tarvitse antaa erillistä veroilmoitusta (esim. PIT-37-lomakkeella). Tämä on tilanne, kun veronmaksaja:

 • hän ei saanut verovuonna muita tuloja kuin:

 • kiinteä vero (PIT-36L),

 • verotetaan rekisteröidyllä kiinteällä verokannalla (PIT-28), mukaan lukien kiinteämääräinen yksityinen vuokra,

 • verokortti (PIT-16A),

 • pääomatulo (PIT-38),

 • tulot kiinteistön myynnistä maksua vastaan ​​(PIT-39),

 • maksetaan kiinteämääräisesti tuloista, joita veronmaksaja ei ilmoita vuosiilmoituksessa (esim. pankkitalletukset);

 • ei saa vähennyksiä eikä verohyvitystä;

 • ei käytä mahdollisuutta verottaa tulojaan yhdessä puolisonsa kanssa tai ei käytä mahdollisuutta verottaa yksinhuoltajana;

 • ei ole saanut tuloja Puolan tasavallan alueen ulkopuolella harjoitetusta toiminnasta tai Puolan tasavallan alueen ulkopuolella sijaitsevista tulolähteistä, jotka on vapautettu verosta Puolassa kaksinkertaisen verotuksen välttämissopimusten perusteella;

 • aiemmin vähennettyjä summia ei ole pakko lisätä.

Tilanteessa, jossa yrittäjä ei täytä mitään edellä mainituista ehdoista (esimerkiksi hän haluaa tehdä tilit puolisonsa kanssa tai hyödyntää verohelpotuksia), saatu PIT-40A on käsiteltävä PIT:n tasolla -11. Käytännössä ZUS:lta saatu PIT tulee kirjata veroilmoitukseen:

 • PIT-36 - jos harjoittaa veroasteikkoa alaista yritystä, osassa E.1, kentät 70, 71 ja 72 (yrittäjä) tai vastaavat kentät osassa E.2. 127, 128 ja 129 (aviopuolison osalta yhteisratkaisun tapauksessa);

 • PIT-37 - muissa tapauksissa osassa D.1, kentät 47, 48 ja 49 tai vastaavat kentät osassa D.2.80, 81 ja 82 (aviopuolison osalta yhteisratkaisun tapauksessa).

PIT-11A - tiedot tuloista eläkeviranomaiselta

PIT-40A:sta poiketen PIT-11A on tieto eläkeviranomaiselta saaduista tuloista, joita ei voi lopulta käyttää veroilmoituksena. Siksi sitä käsitellään aina PIT-11:n tasolla.

Vastaanotettu PIT-11A tulee aina selvittää vuosittaisessa veroilmoituksessa:

 • PIT-36 - jos harjoittaa veroasteikon alaista yritystä,

 • PIT-37 - muissa tapauksissa, esim. kiinteällä verolla tai kiinteällä verolla verotettavan liiketoiminnan harjoittaminen. Tässä tilanteessa tehdään kaksi vuosittaista ilmoitusta - toinen toiminnan ja toinen PIT-selvitystä varten Kansaneläkelaitokselta.

Tiettynä verovuonna eläkeviranomaiselta etuuksia saanut ja PIT-11A:n vastaanottanut verovelvollinen täyttää vuosittaiseen veroselvitykseen kentät, jotka liittyvät muihin tulonlähteisiin. PIT-37-lomakkeessa se on vastaavasti osa D.1., kentät 64-68, tai vastaavat kentät osassa D.2, kentät 97-101 (aviopuolison selvittämisen tapauksessa), kun taas PIT:ssä -36 muodossa se on vastaavasti E.1., kentät 111-115 tai vastaavat kentät osassa E.2, kentät 168-172 (kun kyseessä on puolison kirjanpito).

PIT:n maksamiseen ZUS:sta voit käyttää veroportaalissa olevaa "Sinun e-PIT" -palvelua (jos sitä ei ole selvitetty PIT-36:ssa).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

PIT ZUS:lta ja vuosituloveroilmoitus yleisillä ehdoilla (PIT-36) wFirma.pl-järjestelmässä

WFirma.pl-järjestelmässä yleisin ehdoin toimiva veronmaksaja suorittaa ZUS:lta saamansa PIT-selvityksen (PIT-11A tai PIT-40A) helposti - yhdellä järjestelmän luomalla vuosittaisella PIT-36 veroilmoituksella. Luodaksesi PIT-36-ilmoituksen järjestelmään, siirry välilehdelle: ALOITA »VEROT» VUOSIILMOITUKSET ja käytä vaihtoehtoa LISÄÄ ILMOITUS »VUOSITULOVEROILMOITUS YLEISTÄ PERIAATTEISTA (PIT-36). Elinkeinotoimintaa koskevat tiedot täytetään järjestelmässä automaattisesti tietueisiin sisältyvien tietojen perusteella.

Tällöin Kansaneläkelaitokselta saadun ALV-veroilmoituksen selvittämiseksi tulee osassa E.1. PIT-36 lomakkeen VERONMAKSUJAN TULO JA TAPETUS (veronmaksajan tapauksessa):

 • kohdassa 2 - "Vanhuuseläkkeet - työkyvyttömyyseläkkeet ja muut 11 artiklassa tarkoitetut kansalliset etuudet. 34 sek. Lain 7 §":
  • kohdassa 70 - alamomentin 38 tulojen määrä PIT-40A:n tapauksessa;
  • kohdassa 72 - ennakon määrä kohdasta 50 PIT-40A:n tapauksessa;
 • 10 kohdassa - "Muut lähteet, joita ei mainita riveillä 1-9 (mukaan lukien eläkkeet - eläkkeet ulkomailta)":
  • kohdassa 111 - alamomentin 40 tulojen määrä PIT-11A:n tapauksessa;
  • kohdassa 115 - ennakkomaksun määrä kohdasta 41 PIT-11A:n tapauksessa.

Osassa J. VERON VÄHENTYKSET vihreässä kentässä "veronmaksajan maksuosuus" kohdan 230 vieressä on toimintaan liittyvien sairausvakuutusmaksujen automaattisesti täyttyvä arvo (järjestelmässä 7,75 % laskentaperusteesta). Siihen tulee lisätä ZUS:n PIT:ään sisältyvien sairausvakuutusmaksujen arvo (osa E., kohta 43) ja sitten laskettu summa täytetään vihreään kenttään (korvaa järjestelmän laskeman arvon).