PIT-4R-ilmoitus vain sähköisessä muodossa

Palvelus

Palkkaamalla työntekijöitä työnantaja ottaa vastuun mm. jokaisesta työntekijästä perittävän tuloveron (ns. PIT-4) kuukausiennakon maksamisesta. Näin hänestä tulee työntekijöiden puolesta maksettavan tuloveron maksaja, minkä vuoksi hän on velvollinen suorittamaan vuosittaiset selvitykset PIT-4R-ilmoituksella.

Työntekijöiden tuloveromaksu

Työntekijöiden ennakkomaksut on maksettava kunkin kuukauden 20. päivään mennessä edelliseltä kuukaudelta. Vuosittaiset tiedot kerätyistä tuloveron ennakkoista työnantaja (maksaja) antaa verovirastolle PIT-4R-lomakkeella. Tietyn vuoden PIT-4R-ilmoituksen erääntyneiden ennakkojen lopullinen julkistaminen tapahtuu viimeistään ennakon maksamista seuraavan vuoden tammikuun 31. päivänä.

PIT-4R vain Internetin kautta

Valtiovarainministeriön verkkosivuilla on jo usean vuoden ajan ollut saatavilla sähköinen ilmoituspalvelu, jonka avulla voit lähettää PIT-selvitykset verkossa. Vuosi vuodelta kehitetään uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhä laajemman tiedonvälityksen Internetin kautta. Vuodesta 2019 alkaen kaikkien työnantajien tulee toimittaa PIT-4R vain sähköisessä muodossa. Tällä hetkellä verovirasto ei hyväksy paperilla tehtyjä ilmoituksia. Luonnollisen henkilön maksajan Internetin kautta jättämää PIT-4R-ilmoitusta ei tarvitse allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella. Ilmoitusta lähetettäessä riittää, että annat maksajan valtuutustiedot (nimi, sukunimi, NIP/PESEL-numero, syntymäaika, näytetyn tulon määrä).

Valtakirja PIT-4R-ilmoituksen allekirjoittamiseen

Yrittäjä, joka ei tee PIT-4R-ilmoitusta yksin ja tilitoimiston kautta, voi käyttää toisen henkilön, esim. tilitoimiston kirjanpitäjän, sähköistä allekirjoitusta ja nimittää hänet asiamiehenä toimittamisen yhteydessä. ilmoitus. Tätä varten sinun on toimitettava UPL-1-lomake verovirastolle. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Virallinen vastaanottovahvistus lähetettäessä PIT-4R

Koska ilmoituksen ajoissa toimittaminen on maksajan vastuulla, on tärkeää saada vahvistus siitä, että ilmoitus on todella toimitettu toimistoon. Vahvistus verkko-ilmoituksen toimittamisesta on virallinen UPO-todistus, joka vahvistaa, että muodollisesti varmennettu lomake on lähetetty verovirastoon.

Luodaan PIT-4R-ilmoitus wFirma.pl-järjestelmässä

Palkanlaskentajärjestelmissä voit helposti tehdä PIT-4R-ilmoituksen edellisenä vuonna työsuhteessa olleille. Yksi tällaisista ohjelmistoista on wFirma.pl. Luo tämä ilmoitus siirtymällä kohtaan ALOITUS »VEROT» VUOSIILMOITUKSET »LISÄÄ ILMOITUS ja valitsemalla luettelosta VUOSITULOILMOITUS (PIT 4R).

Kun olet luonut tämän ilmoituksen, voit lähettää sen suoraan verotoimistoon.

Kun valtiovarainministeriön palvelimet hyväksyvät sen, käyttäjä voi ladata UPO:n.