Yrityksen leima - mitkä tiedot on ilmoitettava

Palvelus

Vaikka yrityssinettiä ei laissa vaadita, se on hyödyllinen yrittäjille markkinoilla. Siihen käytetään monia virallisia lomakkeita, vaikka sen hallussapitoa ei teoriassa vaadita. Yrityksen sinetillä on yleensä informatiivinen rooli, mikä mahdollistaa yrityksen tunnistamisen. Mitä tietoja leimassa tulee olla ja miksi?

Leimasta löytyvät tiedot määräytyvät asiaan liittyvillä määräyksillä, jotka osoittavat, mitä yritystä koskevia tietoja tulee esittää kirjeissä ja kaupallisissa tilauksissa sekä yhteyksissä valtion instituutioihin. Tiivistettä käytetään pääasiassa tällaisissa tilanteissa.

Data

Yksityinen osakeyhtiö.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yrityksen nimi

Numeron nippi

päämajan osoite

REGON numero

X

X

Osakepääoma

X

KRS-numero ja rekisterituomioistuin

X

Yrityksen leima, jossa on yrittäjän nimi/etu- ja sukunimi

Osakeyhtiö voi antaa yhtiön leimaan koko nimen. Tässä tilanteessa käytetään kuitenkin luettavuuden vuoksi yleensä lyhennettyä nimeä, mikäli sen käytöstä on ilmoitettu yrityksen rekisteröinnin yhteydessä. Yksinyrittäjien tapauksessa yritys on ensisijaisesti yrittäjän etu- ja sukunimi. Siksi sen pitäisi ehdottomasti olla yrityksen sinetissä. Jos yrittäjä on CEIDG-1-rekisteröintihakemuksessa ilmoittanut nimen ja sukunimen lisäksi muun nimen, hän voi sisällyttää sen myös yrityksen nimeen.

Yrityksen leima verotunnistenumerolla

Yrittäjälain 20 §:n mukaan yrittäjän tulee käyttää oikeudellisissa ja taloudellisissa toimissa verotunnusta NIP. Siksi kaikissa kirjeissä tai lausunnoissa tulee olla yrityksen nimen lisäksi myös verotunnus.

Yrityksen leima, jossa on kotipaikan osoite

Yrityksen kotipaikkatietojen tulee olla riittävät yritysten rekisteröintihakemuksissa ilmoitettuihin osoitteisiin nähden. Jos kotipaikkaa ei ole ilmoitettu yksityisten yritysten osalta, on ilmoitettava yrittäjän osoite.

Yrityksen sinetti ilman REGON-numeroa

Nyt useaan vuoteen ei ole ollut velvollisuutta sekoittaa REGON-numeroa yrityksen leimassa. Tällainen velvoite asetettiin aiemmin julkisesta tilastolaissa. Tämä säännös kuitenkin katosi muutosten jälkeen, joten leimassa ei enää vaadita tilastollista numeroa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yrityksen leima ja lisätiedot

Leimaan saa antaa lisätietoja. Lisäelementtinä ne toimivat pääasiassa mainoksena. Yleisimmät ovat:

  • Puhelinnumero;

  • sähköpostiosoite;

  • verkkosivuston osoite.

Rajoitetuissa yhtiöissä tehdään usein lisäys osakepääoman määrään ja KRS-numeroon. Se johtuu suoraan kauppayhtiölain säännöksistä (206 artikla), jonka mukaan kaupallisiin kirjeisiin ja määräyksiin tulee perustietojen lisäksi sisältyä tiedot osakepääomasta ja rekisterituomioistuimesta. Käytännössä he käyttävät yrityksen leimaan lisätietojen sijoittamisen sijaan ns kirjelomake, jonka alatunnisteeseen sisältyvät kaikki säännöissä määritellyt tiedot.