VAT-R:n ilmoittavat täysivaltaiset edustajat vastaavat yhteisvastuullisesti

Kirjanpitotoimistot

Vuonna 2017. arvonlisäveron maksajaan on tullut monia muutoksia, mutta ei vain. Useita uutuuksia, jotka käynnistettiin 1. joulukuuta 2016 annetulla arvonlisäverolain muuttamisesta annetulla lailla. Veronmaksajien tulisi olla hyvin tuttuja, ja VAT-R:n ilmoittavien edustajien tulisi tuntea ne. Yksi näistä muutoksista on asianajajan solidaarisen vastuun käyttöönotto ilmoitetun verovelvollisen verorästään.

Kuten ennen 1.1.2017.

Joulukuun 2016 loppuun mennessä. tilanteessa, jossa veronmaksaja:

  1. on tuonut maan alueelle vain tavaroita, joiden määräpaikkana oli jonkin muun jäsenvaltion kuin maan alue, ja viennin maan alueelta suorittaa näiden tavaroiden maahantuoja osana sisäistä kauppaa. yhteisön tavaroiden luovutukset ja

  2. ei ollut rekisteröitynyt aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi

- sitten veroedustaja suoritti omasta puolestaan ​​ja tämän verovelvollisen puolesta tämän verovelvollisen velvollisuudet, kuten:

  1. tämän verovelvollisen velvollisuudet veronselvityksen alalla, mukaan lukien veroilmoitusten, yhteenvetotietojen ja kansallisten yhteenvetotietojen laatiminen sekä asiakirjojen, mukaan lukien kirjanpito, säilyttäminen ja säilyttäminen verotusta varten,

  2. muu tavaroita ja palveluja koskevista verosäännöksistä johtuva toiminta, jos siihen on sopimuksessa lupa.

- veroedustaja oli yhteisvastuussa verovelvollisen kanssa verovelvollisen puolesta ja hyväksi suoritetusta verovelvollisuudesta.

Kuten aikaisemmasta oikeudellisesta asemasta voidaan nähdä, rekisteröintihakemuksen tekevän asianajajan vastuusta ilmoitetun verovelvollisen verovelkojen osalta ei ollut kysymys.

VAT-R:n toimittaneet täysivaltaiset edustajat - vastuu vuodesta 2017

1.1.2017 alkaen Art. 96 sek. Arvonlisäverolain 4 b §:n mukaan verovelvollisen puolesta rekisteröintihakemuksen jättävä edustaja on yhteisvastuussa verovelvollisen maksurästistä. Valtuutetun yhteisvastuu koskee:

  1. ilmoitetun verovelvollisen verorästit, jotka ovat syntyneet 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kyseinen verovelvollinen on rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi,

  2. 500 000 PLN.

On kuitenkin korostettava, että asianajajan yhteisvastuuta ei synny, jos verorästien syntyminen ei liittynyt verovelvollisen osallistumiseen epäluotettavaan veron selvitykseen taloudellisen hyödyn saamiseksi.

Verohallinnon päätös

Asianajajan yhteisvastuuta koskevassa asiassa on otettava huomioon, että asianajajat eivät ole automaattisesti vastuussa verovelvollisen ilmoitetuista verorästään ja heidät voidaan asettaa vastuuseen vain veroviranomaisen antaman päätöksen perusteella. viranomaisen päätöksellä, joka voidaan antaa, jos 3 vuotta ei ole kulunut (eli elinkeinotoiminnasta syntyneiden saamisten verovelvollisuus ei ole vanhentunut) sen kalenterivuoden lopusta lukien, jona kuusi- kuukauden ajanjakso umpeutuu, laskettuna siitä päivästä, jolloin verovelvollinen on rekisteröitynyt aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi.

Tilitoimistojen vastuullisuus

Edellä mainittujen arvonlisäverolain muutoksesta vuonna 2017 aiheutuneiden muutosten yhteydessä edustajat voivat joutua vastuuseen ilmoitetun verovelvollisen verovelvollisuudesta tilanteessa, jossa edustajat tekevät ilmoituksen ALV-R:llä. muodossa.

On korostettava, että Puolan todellisuudessa tilitoimistot kärsivät eniten yllä olevasta asetuksesta, koska usein tällaisen toimiston omistaja tai hänen valtuuttama henkilö tehdyn rahoitusta koskevan sopimuksen perusteella. sekä kirjanpitopalvelut ja valtakirjat, ilmoittaa asiakkaan verotuksesta riippuen aktiivisten tai vapautettujen verovelvollisten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, verovirastolle ALV-R-lomakkeella.

Valtiovarainministeriön oletuksena oli uusien rekisteröityjen elinkeinonharjoittajien rahoituspetosten poistaminen. Edustajan vastuu koskee nimittäin vain ilmoitetun verovelvollisen verorästejä, jotka ovat syntyneet vain ensimmäisten 6 kuukauden aikana kyseisen verovelvollisen rekisteröimisestä aktiiviseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin. Jos verorästit ovat syntyneet muissa olosuhteissa, edustaja ei ole tämän vastuun alainen.

Lisäksi jos elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen johtaa epäluotettavaan veron selvitykseen saadakseen taloudellista hyötyä, asianajajaa ei voida asettaa vastuuseen tällaisessa tilanteessa.

Valtiovarainministeriö on hieman unohtanut työn olemuksen ja tilitoimiston rajoitetun tiedon. Tässä on mainittava joukko tietoja yhtiön tulevaisuuden oletuksista, toimintastrategiasta, arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen jälkeisistä tavoitteista ja näiden tavoitteiden mahdollisesta lähitulevaisuudessa tapahtuvasta muutoksesta. Valitettavasti jokaisessa tilitoimistossa on tietty joukko asiakkaita, jotka eivät anna näitä tietoja tai eivät jostain syystä halua antaa niitä. Edustaja voi tällaisessa tilanteessa olla täysin tietämätön hänelle mahdollisesti tapahtuvasta tilanteesta pian sen jälkeen, kun palkattu verovelvollis on rekisteröity aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Edustajalla ei myöskään ole valtaa palveltavan asiakkaan toimiin, joka voi suorittaa erilaisia ​​toimia ilman sopimusta edustajan kanssa ja tämä saattaa saada asian selville lopussa, mikä on selvästi liian myöhäistä.

Tilitoimistot päättävät edellä mainittujen uhkien vuoksi todennäköisesti laatia VAT-R-lomakkeen, jossa verovelvollisen ilmoittavat arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, vaikka eivät itse toimittaisikaan, ja kumartavat veronmaksajaa, jolle ne välittävät edellä mainitut. lomakkeella, jotta verovelvollinen voi toimittaa sen itse.