PCC kryptovaluuttakaupankäynnille - valtiovarainministeriön uusi asema

Palveluvero

Kryptovaluuttakaupasta on tullut erittäin suosittua veronmaksajien keskuudessa Puolassa.Kuitenkin, koska kaupan osapuolet ovat nimettömiä ja myynnin tai oston vahvistava asiakirja ei ole standardi viranomaisasiakirja, on herännyt epäilys siitä, miten kryptovaluuttakauppaa tulisi kirjanpidossa säännösten mukaisesti. Valtiovarainministeriö on antanut asetuksen, jonka mukaan jokaisesta kryptovaluutan ostosta tulee maksaa PCC-vero. Onko PCC edelleen voimassa kryptovaluuttakaupassa? Vastaamme.

PCC kryptovaluuttakaupankäynnille - edellinen asema

Kryptovaluuttakauppaa koskevien määräysten lisääntyvän epätarkkuuden vuoksi valtiovarainministeriö päätti julkaista 4.4.2018 virallisen selvityksen "Kryptovaluuttakaupan verovaikutukset PIT:ssä, arvonlisäverossa ja PCC:ssä", jossa kerrotaan kuinka kryptovaluuttakaupankäynti hoidetaan oikein.

Valtiovarainministeriön selvitys nosti esiin kryptovaluuttakaupan PCC-veron, joka sai negatiivisen vastaanoton. Järkytys johtuu muun muassa siitä, että kryptovaluutoilla käydään kauppaa kryptovaluuttojen ostamista ja niiden jälleenmyyntiä edullisemmalla hinnalla, joten vuorokauden aikana voi tapahtua useita kymmeniä tapahtumia. Tämä edellyttäisi monisivuisen P-CC3-tulostuksen tekemistä joka päivä.

Tutkimuksesta voimme lukea, että: Kryptovaluutan myynti- ja vaihtosopimus, joka muodostaa omaisuusoikeuden, on siviilioikeudellisen transaktioveron (PCC) alainen [16]. Myyntisopimuksen yhteydessä velvollisuus maksaa tämä vero - 1 % myydyllä kryptovaluutalla hankitun omaisuuden markkina-arvosta - koskee ostajaa. Vaihtosopimuksessa veronmaksuvelvollisuus - 1 % sen omaisuusoikeuden markkina-arvosta, josta on maksettava korkeampi vero - koskee kaupan osapuolia yhteisvastuullisesti.

PCC:n [17] verotuksen ulkopuolelle jää arvonlisäveron alainen kryptovaluuttojen myynti- tai vaihtosopimus siltä osin kuin se on arvonlisäveron alainen tai jos ainakin toinen kaupan osapuolista on vapautettu arvonlisäverosta tästä toiminnasta.

Valtiovarainministeriö julkaisi kielteisen vastaanoton jälkeen 9.4.2018 tiedonannon, jossa se ilmoitti seuraavaa:
Valtiovarainministeriön verkkosivuilla esitellään kryptovaluuttaverotuksen nykytila ​​voimassa olevien verolakien mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole lopullinen tapa verottaa tätä alaa. Pyrimme ehdottamaan toista kätevämpää kryptovaluuttojen verotusmuotoa.

Sinun ei pitäisi maksaa PCC:tä kryptovaluuttakaupankäynnistä - asema ennen 30.6.2019

Työ kryptovaluuttojen helpomman verotusmuodon kehittämiseksi ei kestänyt kauan, sillä 13.7.2018 valtiovarainministerin 11.7.2018 antama asetus sopimukseen perustuvien siviilioikeudellisten liiketoimien veron kantamisesta luopumisesta virtuaalivaluutan myynti tai vaihto tuli voimaan.

Säännöksessä todettiin, että verovelvolliset, jotka ostavat kauppa- tai vaihtosopimuksella 31.1. 2 lauseke Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta 1. maaliskuuta 2018 annetun lain 2 26 momentti on vapautettu tästä liiketoimesta siviilioikeudellisen liiketoimien veron maksamisesta ja siten PCC-3-lomakkeen toimittamisesta tälle tilille. Art. 2 sek. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä annetun lain 2 § 26 kohta:
26) virtuaalivaluutta - se ymmärretään digitaalisena esityksenä arvosta, joka ei ole:
NBP:n, ulkomaisten keskuspankkien tai muiden hallintoelinten liikkeeseen laskemia laillisia maksuvälineitä
julkinen,
kansainvälisen järjestön perustama ja hyväksymä kansainvälinen laskentayksikkö
yksittäiset maat, jotka kuuluvat tähän organisaatioon tai tekevät yhteistyötä sen kanssa,
maksupalveluista 19. elokuuta 2011 annetussa laissa tarkoitettu sähköinen raha,
29. heinäkuuta 2005 rahoitusvälineillä käytävän kaupankäynnistä annetussa laissa tarkoitettu rahoitusväline,
laskulla tai sekillä
- ja se on vaihdettavissa laillisiksi maksuvälineiksi ja hyväksytty vaihtovälineeksi Huomaa, että kryptovaluuttakaupan PCC-verovapautus ei ole takautuva. Tästä syystä vapautus koskee liiketoimia, jotka on tehty 13.7.2018 ja 30.6.2019 välisenä aikana. Kryptovaluuttakauppaan liittyvät kaupat, jotka on tehty 13.7.2018 asti, sovelletaan aiemmin ilmoitettua selvitystapaa ja siten kryptovaluuttakaupan PCC-veroa.

Miksi kesäkuun 2019 loppuun mennessä? Valtiovarainministeriö ilmoittaa vastauksessaan 26.6.2018 päivättyyn kirjeeseen, viite DP-I.0220.10.2018.MM, että:
Ratkaisut kryptovaluuttakaupan yhteydessä siviilioikeudellisten transaktioiden verotuksen vuoksi aiemmin jättäneiden tahojen oikeudelliseen ja verolliseen tilanteeseen edellyttävät lainsäädäntöaloitetta. Ratkaisujen suuntaa ei ole vielä päätetty, ja se tulee olemaan parhaillaan suoritettavien perusteellisten analyysien tulos.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka kryptovaluuttakaupan PCC-vero 30.6.2019 asti ei koske 13.7.2018 jälkeen tehtyjä kauppoja, voidaan olettaa, että siihen mennessä valtiovarainministeriö kehittää valmiita laillisia ratkaisuja kryptovaluuttakauppaan Puola.