Postimyynnin verokuitti tulee luovuttaa ostajalle

Verkkosivusto

Postimyynti kassasta vapaa

Yrittäjät, jotka myyvät luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ja kiinteämääräiset viljelijät ovat periaatteessa velvollisia rekisteröimään myynnin kassakoneella.

On kuitenkin huomioitava, että joissain tapauksissa postimyynti voi saada vapautuksen kassarekisteröintivelvollisuudesta ja siten kuitin antamisesta. Postimyynnin kassavapautusoikeus vuonna 2015 myönnetään yrittäjille 2015 §:n nojalla. 2 lauseke 1 ja pos. Valtiovarainministerin asetuksen liitteen II osan 37 poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneen käytön yhteydessä.

Sen sisällön mukaan tavaran toimittaminen lähetysjärjestelmässä (posti- tai kuriiripalveluilla) on vapautettu, jos:

  • tavarat maksetaan kokonaisuudessaan postin, pankin tai osuuskunnan säästö- ja luotto-osuuskunnan kautta (verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen sen säästö- ja luotto-osuuskunnan tilille, jonka jäsen hän on)

  • myyjä pitää maksuista kirjaa, josta käy selvästi ilmi, mitä toimitukseen liittyvää toimintaa ja kenelle se on tehty (ostajan tiedot, mukaan lukien osoite).

On syytä muistaa, että jos myyjä haluaa tarjota asiakkaille käteismaksun tai henkilökohtaisen noudon, hänen on säilytettävä 20 000 zlotyn vuosiraja, jonka ylittyessä hänen on kirjattava myynti yksityishenkilöille tai kertakorvauksille kassalla.

Vapautusta ei saa käyttää myöskään silloin, kun liiketoimen kohteena on mm. radio-, televisio-, valokuvaus- ja tietoliikennelaitteet, jalometallituotteet, hajuvedet ja tupakkatuotteet. Täydellinen luettelo toimituksista, joihin ei voida soveltaa vapautusta, sisältyy par. 4 yllä säätö. Sitten kassakone tulisi asentaa ennen tämän tyyppisen tavaran ensimmäistä myyntiä.

Postimyynti ja verokuitti

Jos yrittäjällä ei ole oikeutta saada vapautusta kassakoneesta tai hän on vapaaehtoisesti luopunut tästä vapautuksesta (kuitinantovelvollisuuden puuttuminen ei tarkoita, että tällainen menettely olisi kielletty), hänen on ostettava käteistä rekisteröidä ja dokumentoida myynti kuiteilla.

Aina kun kassakone on asennettu, jokainen liiketoimi on rekisteröitävä luonnollisten henkilöiden eduksi ja siten annettava kuitti tavaran ostaneelle asiakkaalle. On huomattava, että kuitti on annettava ilman ostajan pyyntöä.

Yleisin käytäntö on lähettää kuitti ostettujen tavaroiden mukana.On kuitenkin syytä muistaa, että tällainen toimenpide on oikea vain silloin, kun maksu on kokonaisuudessaan tai osa siitä vastaanotettu ennen lähetettyjen tuotteiden toimittamista.

Jokaisella luonnollisella henkilöllä on kuitenkin oikeus pyytää laskua. Tällaisessa tilanteessa myyjän on annettava molemmat asiakirjat. Asiakkaalle tulee lähettää lasku, ja kuitti tulee jättää kotiin liitettynä omaan laskukopioon.

On syytä muistaa, että vaikka henkilökohtaista yhteyttä ostajaan ei ole, myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kuitin. Kuitin toimittamatta jättäminen on veroviraston mielestä rikos, josta voidaan tuomita sakkoja.