Ulkomaisten urakoitsijoiden koulutuksen järjestäminen - kuinka ratkaista?

Palveluvero

Koulutusten ja konferenssien järjestäminen on erittäin hyvä tapa hankkia uusia urakoitsijoita. Yrittäjällä on mahdollisuus esitellä osaamistaan ​​tietyltä alalta ja lisäksi hänelle avautuu mahdollisuus luoda uusia kontakteja. Ottaen huomioon sen, että ulkomaisten urakoitsijoiden koulutuksen järjestäminen ei ole nykyään harvinaista, pohditaan tämän vaikutuksia arvonlisäveron kannalta.

Koulutuksen järjestäminen palveluna

Tavara- ja palveluvero on määritelmänsä mukaan yleinen vero siinä mielessä, että se kattaa kaiken toiminnan, jota verovelvollisen harjoittaa muuta kuin maataloustoimintaa. Tämän periaatteen ilmentymä on Art. 8 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan palvelujen tarjoamisella tarkoitetaan luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle tai oikeushenkilöllisyyttä vailla olevalle organisaatioyksikölle tarkoitettua palvelua, joka ei ole tavaran luovutusta. Näin ollen, jos tiettyä toimintaa ei voida luokitella tavaroiden luovutukseksi, se on palvelujen tarjoamista.

Edellä esitettyjen näkökohtien valossa ei siis ole epäilystäkään siitä, että koulutuksen järjestäminen on arvonlisäveron alaista palvelua. Koulutuksen järjestäminen on pykälässä tarkoitettujen palvelujen tarjoamista maksua vastaan. 8 sek. arvonlisäverolain 1 §.

Koulutuksen järjestämispalvelun verotuspaikka

Jos koulutuksen järjestäminen on palvelu, sen verotuspaikan määrittämiseksi on määritettävä sen tarjoamispaikka. Tältä osin arvonlisäverolaki asettaa tämän pääsääntöisesti riippuvaiseksi siitä, tarjotaanko palvelu kuluttajalle, joka ei harjoita liiketoimintaa, vai toiselle verovelvolliselle. Katsotaanpa sovellettavia sääntöjä.

Art. 28b kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan palvelujen suorituspaikkana, kun on kyse palvelujen suorittamisesta verovelvolliselle, on paikka, jossa palvelun vastaanottavan verovelvollisen kotipaikka on, jollei 1 momentista muuta johdu. 2-4 ja art. 28e, art. 28f kohta. 1 ja 1a, art. 28 g 1 kohdan. 1, art. 28i, art. 28j kohta. 1 ja 2 sekä artikkeli. 28n. Siksi tässä säännössä määrätään, että kun palvelu tarjotaan toiselle yrittäjälle, suorituspaikka (ja samalla verotuspaikka) on palvelun ostajan maa.

Art. 28c kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan palvelujen suorittamispaikka ei-verovelvollisille on paikka, jossa palveluntuottajan kotipaikka on, jollei 1 momentista muuta johdu. 2 ja 3 sekä artikkeli. 28d, art. 28e, art. 28f kohta. 1, 2 ja 3, art. 28 g 1 kohdan. 2 ja art. Klo 28-28. Tämä säännös puolestaan ​​osoittaa, että kun on kyse palvelun tarjoamisesta kuluttajalle, suorituspaikka (ja samalla verotuspaikka) on maa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut.

On kuitenkin huomattava, että molemmat edellä mainitut säännökset osoittavat poikkeuksen perussäännöstä viittaamalla 1 artiklan sisältöön. arvonlisäverolain 28g. Tässä säännöksessä määritellään erityisellä tavalla paikka, jossa koulutuksen järjestämispalvelut on tarjottava. Tarjotun koulutuksen järjestämispalvelun verotuspaikan määrittäminen perustuu pykälässä tarkoitetusta yleissäännöstä poikkeukseen. arvonlisäverolain 28g.

Koulutuksen järjestäminen ulkomaisille urakoitsijoille koulutustapahtumana

Katsotaanpa tarkemmin Artin sisältöä. arvonlisäverolain 28g. Tämän artiklan ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että "paikka, jossa tarjotaan pääsypalveluja kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, viihde- tai vastaaviin tapahtumiin, kuten messuihin ja näyttelyihin, sekä näihin tapahtumiin pääsyyn liittyviin liitännäispalveluihin, tarjotaan veronmaksajalle, on paikka, jossa nämä tapahtumat todella tapahtuvat.

Säännöksen toisessa kohdassa kuitenkin todetaan, että "paikka, jossa tarjotaan kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, viihde- ja vastaavia palveluja, kuten messuja ja näyttelyitä, sekä näiden palvelujen oheispalveluita. , mukaan lukien palveluntarjoajien tarjoamat palvelut näillä aloilla muille kuin verovelvollisille yhteisöille, on paikka, jossa toimintaa tosiasiallisesti harjoitetaan.

Puolan arvonlisäverosäännökset eivät selitä, miten käsitteet "pääsypalvelu" tai "koulutustapahtuma" ymmärretään.Siksi kannattaa viitata EU:n neuvoston asetukseen 282/2011, jossa säädetään arvonlisäverolain perustana olevan arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpanosäännöksistä. Art. Asetuksen 32 §:n mukaan sisäänpääsypalveluihin kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, viihde- tai vastaaviin tapahtumiin kuuluu palvelujen tarjoaminen, jonka pääpiirteenä on pääsyoikeuksien myöntäminen lippua tai maksua vastaan, mukaan lukien maksu liittymän, kausilipun tai kausimaksun muodossa. Tämä säännös koskee muun muassa pääsyoikeus koulutus- ja tieteellisiin tapahtumiin, kuten konferensseihin ja seminaareihin.

Edellä olevien säännösten seurauksena Puolassa järjestettäviin koulutukseen pääsypalvelu verotetaan Puolassa, koska palvelu todella tarjotaan tässä maassa. Koulutuksen järjestäminen Puolassa ja maahanpääsypalvelujen tarjoaminen ulkomaisille urakoitsijoille on Puolassa arvonlisäveron alaista riippumatta vastaanottajan asemasta.

Esimerkki 1.

Puolalainen veronmaksaja päätti järjestää Krakovassa koulutusta ulkomaisille liikekumppaneille. Tässä tapauksessa Art. 28 g 1 kohdan. arvonlisäverolain 1 §, mikä tarkoittaa, että Puola on suoritus- ja verotuspaikka.

Esimerkki 2.

Puolalainen veronmaksaja päätti järjestää Poznańissa koulutusta ulkomaisille urakoitsijoille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Tässä tilanteessa verotusta sovelletaan § 28 g 1 kohdan. ALV-lain 2 §, mikä tarkoittaa, että maksettava vero on maksettava Puolassa.

Verohallinnon johtaja selitti asian samalla tavalla 24. maaliskuuta 2017 antamassaan tulkinnassa 1462-IPPP3.4512.944.2016.2.MC:

Ottaen huomioon hakemuksessa esitetyt tapauksen olosuhteet ja soveltuvat verolainsäädännön säännökset on todettava, että nyt esillä olevassa asiassa palvelujen suorituspaikan määrittämiseksi on otettava huomioon mahdollisuus osallistua 1.1. analysoitava hakemus määräytyy vastaavasti 11 §:ssä tarkoitetun tarjouspaikan määrittelyn erityisperiaatteen mukaisesti. 28 g 1 kohdan. Lain 1 § ja Art. 28 g 1 kohdan. 2 §. Siinä tapauksessa, että hakija tarjoaa kyseiset palvelut verovelvollisille, näiden palvelujen suorittamispaikka on 1999/2004 8 artiklan mukaisesti. 28 g 1 kohdan. 1 §:n mukaan paikka, jossa nämä konferenssit tosiasiallisesti järjestetään (eli Puolan alue). Kuitenkin, jos hakija tarjoaa mainitut palvelut verottomille yhteisöille, näiden palvelujen suorituspaikka 1995/2004 11 artiklan mukaisesti. 28 g 1 kohdan. Lain 2 § on paikka, jossa hakijan harjoittama toiminta tosiasiallisesti suoritetaan (eli Puolan alueella). Näin ollen hakija on velvollinen verottamaan edellä mainittua palveluvero tavaroista ja palveluista Puolassa”.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Koulutuksen järjestäminen ulkomaisille urakoitsijoille - palvelun dokumentointi

Jos koulutuksen järjestäminen ja sisäänpääsypalvelu tapahtuvat Puolassa, kyseessä ovat maksulliset palvelut maan alueella. Tämä tarkoittaa, että asiakirjojen osalta veronmaksaja soveltaa Puolan säännöksiä tavaroiden ja palvelujen verotuksesta.

Tämän seurauksena puolalainen veronmaksaja tulee olemaan huolissaan art. 106b kohta. arvonlisäverolain 1 momentin 1 momentin mukaan verovelvollisella on velvollisuus laatia lasku, josta käy ilmi hänen toiselle veron, arvonlisäveron tai arvonlisäveron verovelvolliselle suorittama myynti, tavaran luovutus ja palvelujen suorittaminen. samankaltaiselle henkilölle tai oikeushenkilölle , joka ei ole verovelvollinen . Puolalainen yrittäjä on näin ollen velvollinen lähettämään ulkomaiselle urakoitsijalle arvonlisäverolaskun (seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä) koulutustapahtuman sisäänpääsypalvelun tarjoamisesta koulutuksen muodossa. Tämä lasku sisältää nettoarvon, Puolan 23 %:n verokannan ja arvonlisäveron.

Tilanne on samanlainen, kun on kyse kuvatun palvelun dokumentoinnista yhteisöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Tältä osin on ensinnäkin viitattava artiklan sisältöön. 111 sek. arvonlisäverolain 1 pykälä, jossa todettiin, että "veronmaksajien, jotka myyvät elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteäkantaisille viljelijöille, on pidettävä kirjaa myynnistä kassakoneilla". Myynnillä tarkoitetaan myös maksullista palvelujen tarjoamista maan alueella, mikä tarkoittaa, että puolalaisen yrittäjän, joka tarjoaa pääsypalveluita Puolassa järjestettäviin koulutukseen ulkomaalaiselle kuluttajalle, tulee dokumentoida tällainen palvelu verokuitilla, jossa on maksettava vero. . Ulkomaisten urakoitsijoiden koulutuksen järjestäminen Puolassa dokumentoidaan lähettämällä lasku tai verokuitti, jossa on Puolan ALV. Yhteenvetoon siirryttäessä on korostettava, että ulkomaisten urakoitsijoiden koulutuksen järjestäminen Puolassa on palvelujen tarjoamista maksua vastaan, jonka verotuspaikka on Puolan alue. Tällainen ehto saa puolalaisen yrittäjän selviytymään ja dokumentoimaan tämäntyyppisiä palveluita, kuten muitakin maassa tarjottavia palveluja. Siksi se on velvollinen maksamaan erääntyvän veron ja dokumentoimaan sen asianmukaisesti Puolan arvonlisäverolain säännösten mukaisesti. Se, että palvelu tarjotaan ulkomaisille urakoitsijoille, ei muuta tätä tosiasiaa.