Kommandiittiyhtiön voitosta suoritettavien maksujen verotus ja verovelvollisen asema

Palveluvero

Kommandiittiyhtiö on yksi Puolan suosituimmista yritystoiminnan muodoista. Se saavutti suosion yksinkertaisen verotusmuodon ansiosta. Se yhdisti verotuksen PIT-veroon kommandiittiyhtiöiden rajoitetulla vastuulla. Tarkistamme alla olevassa artikkelissa, onko maksua mahdollista verottaa kommandiittiyhtiön voitosta, joka on ansaittu ennen kuin se saa arvoverovelvollisen aseman.

Kommandiittiyhtiö

Aluksi muistutetaan, että kommandiittiyhtiö on kaupallinen yhtiö. Kommandiittiyhtiöllä on oikeuskelpoisuus ja oikeustoimikelpoisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että se voi hankkia oikeuksia ja ottaa vastuuta omasta puolestaan.

Tämä yritysmuoto on hyvä ratkaisu kumppaneille, joista toinen on mukana yrityksen asioissa ja toinen haluaa vain antaa taloudellista tukea.

Kommandiittiyhtiön voi perustaa vähintään kaksi yhtiömiestä, joista toinen on kommandiittiyhtiö, joka on vastuussa yhtiön velvoitteista, ja toinen kommandiittiyhtiö, joka vastaa kommandiittiyhtiön velvoitteista rajoituksetta eli kaikilla hänen omaisuutensa.

Pääsääntöisesti kommandiittiyhtiösopimus tehdään notaarin vahvistamana asiakirjana. Kommandiittiyhtiön yhtiöjärjestyksen myöhemmät muutokset edellyttävät myös notaarin vahvistamaa asiakirjaa.

Tällä hetkellä kommandiittiyhtiösopimuksen tekeminen on mahdollista ilman julkisen notaarin osallistumista KRS-verkkojärjestelmästä löytyvän sopimusmallin avulla.

Komentosumma

Tärkeää on, että kommandiittiyhtiösopimuksessa tulee määritellä myös kommandiittivastuun määrä, joka on kommandiittiyhtiön vastuun yläraja määränä määritellyn yhtiön velvoitteista.

Tilanteessa, jossa yhtiössä on useampi kuin yksi kommandiittiyhtiö, määräytyy kommandiittisumma jokaiselle erikseen.

Rajoitetun vastuun summalla on takuutoiminto:

  • yhtiön velkojille, jotka sen rajoissa voivat odottaa kommandiittiyhtiön velvoitteiden täytettävän kommandiittiyhtiön varoista;

  • kommandiittiyhtiölle, joka ei ole rajoitetun vastuusumman ansiosta vastuussa yhtiön velvoitteista rajoittamattomasti.

Näin ollen rajoitetun vastuun määrää ei ole määritelty vähimmäismäärässä.

Voitosta suoritettavien maksujen verotus kommandiittiyhtiössä

1.1.2021 alkaen, jos arvoverolaissa mainitaan osallistuminen oikeushenkilöiden voittoihin, tämä tarkoittaa myös kommandiittiyhtiöiden voittoihin osallistumista.

Tärkeää on, että sama asetus lisättiin myös henkilöverolakiin.

Aina kun laissa mainitaan 1.1.2021 alkaen osuus oikeushenkilöiden voitoista, se tarkoittaa myös osuutta kommandiittiyhtiöiden voitoista (ks. PI 5a § 31 kohta).

Edellä oleva koskee myös kommandiittiyhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä, joiden kotipaikka tai johtokunta on Puolan tasavallan alueella.

Muista, että osinkotulot ja muut tulot (tulot), jotka saadaan osallistumisesta oikeushenkilöiden voittoihin, joiden kotipaikka tai johtokunta on Puolan tasavallan alueella, on 19 % saadusta tulosta (tulosta).

Kommandiittiyhtiön kumppaneiden etusija

Vastuullisen yhtiömiehen kommandiittiyhtiön voittoon osallistumisesta saamista tuloista laskettavasta kiinteämääräisestä verosta vähennetään määrä, joka vastaa yhtiömiehen prosenttiosuuden tuloa tämän yhtiön voitosta ja tämän kumppanuuden voitosta maksettava vero, joka on laskettu Art. 19 siltä verovuodelta, jolta voitto-osuustulo on saatu.

Näin ollen varsinaisten yhtiömiesten kommandiittiyhtiön voittoon osallistumisesta saamia tuloja ei veroteta kahdesti. Vastuullinen yhtiömies voi vähentää verostaan ​​kommandiittiyhtiön maksaman veron määrän.

50 % kommandiittiyhtiön tuloista voittoosuudesta kommandiittiyhtiössä, jonka kotipaikka tai johtokunta on Puolan tasavallan alueella, on vapautettu tuloverosta, mutta enintään 60 000 zlotya verona. vuosi erikseen voittoon osallistumisesta kussakin sellaisessa kommandiittiyhtiössä, jossa verovelvollinen on kommandiittiyhtiö.

Näin ollen lainsäätäjä otti kommandiittiyhtiön osalta käyttöön myös etuoikeuden, jonka avulla hän voi välttää kaksinkertaisen verotuksen 60 000 zlotyin asti.

Ennen 1.5.2021 saatujen voittojen verotus tuloista

Huomioi, että kommandiittiyhtiön verotuksellista asemaa muuttavia säännöksiä voitaisiin soveltaa tähän yhtiöön osallistumiseen liittyviin tuloihin ja kuluihin 1.5.2021 alkaen. Kommandiittiyhtiö saa verosäännösten mukaan yhteisöveronmaksajan aseman 1.5.2021 alkaen.

Esimerkki 1.

Yhtiö teki merkittävää voittoa tammi-huhtikuussa 2021. Lisäksi se sai aikaisempina vuosina myös merkittäviä voittoja, joita se ei maksanut. Tärkeää on, että se hyödynsi mahdollisuutta saada yhteisöverovelvollisen asema 1.5.2021. Yhtiöllä on näin ollen yhteisöverovelvollisen aseman saamishetkellä oikeus aikaisempien tilikausien kertyneisiin voittovaroihin, mukaan lukien 1.1.2020 alkavalta ja 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. . Tärkeää on, että ilmoitetun voiton maksaminen voi tapahtua vasta, kun yritys on saanut yhteisöveronmaksajan aseman eli 1.5.2021 jälkeen. On korostettava, että edellä mainitut voitot olivat jo verotuksen alaisia, vastaavasti, tuloverolla.

Yhtiö pohtii, jos 30.4.2021 mennessä toiminnassaan saatujen voittojen maksaminen osakkeenomistajille tapahtuu 1.5.2021 jälkeen, verotetaanko ne uudelleen tuloina oikeushenkilöiden voittoihin osallistumisesta? Sitoutuuko yritys tässä suhteessa veronmaksajan velvollisuuksiin?

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tällöin sovelletaan muutoslain sisältämiä siirtymäsäännöksiä, joiden mukaan kommandiittiyhtiön yhtiöveronmaksajan asemassa maksamat voitot, jotka on kehitetty (saavutettu) aikana, jolloin yhtiö on syntynyt. vielä läpinäkyvänä kokonaisuutena, niitä ei veroteta uudelleen yhteisöverolla tai henkilöverolla. Tällaisten kommandiittiyhtiöiden voittojen maksamista verotetaan siten ennen 1.1.2021 voimassa olleiden sääntöjen mukaan. Tärkeää on, että jos yritys soveltaa siirtymäaikaa, joka jatkaa vanhan oikeusaseman soveltamista 30.4.2021 asti, näitä voittoja ei myöskään veroteta kahdesti. Keskustelutilanteessa yhtiö saa yhteisöverovelvollisen aseman 1.5.2021 jälkeen ja siihen mennessä yhtiön tulee soveltaa muuttuneita säännöksiä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kommandiittiyhtiöiden verotukseen liittyvistä epäsuotuisista muutoksista huolimatta yhtiö ei maksa kaksinkertaista veroa voitosta, joka on ansaittu ennen verovelvolliseksi tuloa. Näin ollen yritystä ei rasita tässä suhteessa maksajan velvoitteet.