Ostotarjouksen verotus – milloin se tulisi tehdä?

Palveluvero

Tarjouskilpailulla tehdyt tilaukset ovat yhä yleisempi liiketoimintakäytäntö. Tarjousmyynnissä vakuus on yleinen vakuus. Sen maksamisen välttämättömyys tarkoittaa, että tarjouskilpailuun osallistuvat vain siitä todella kiinnostuneet yrittäjät. Järjestäjä puolestaan ​​puolustaa etuaan siinä tapauksessa, että tarjouksen voittaja muuttaa mieltään. Onko ostotarjousten verotus pakollinen?

Palvelun tai tavaran maksu ja ALV

Analysoitaessa Art. Arvonlisäverolain 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa on todettava, että tavaroiden luovutuksen tai palvelun arvonlisäveron alaisena tunnustamisen ehdoton edellytys on tietyn toiminnan maksaminen. Maksulla tarkoitetaan toimintojen suorittamista (tavaroiden luovutus ja palvelujen tarjoaminen) korvausta vastaan. Palkkaus on puhekielessä työn palkkaa, palkkaa sekä korvausta, palkkiota. Toisaalta maksettu on sellainen, joka vaatii maksun, hyvityksen, maksetun.

Edellä oleva analyysi johtaa johtopäätökseen, että korvauksen olennainen piirre on suora yhteys tavaroiden tai palvelujen toimittamisen ja saadun maksun välillä. Toiminta on siis veronalaista vain, jos se on suoritettu vastikkeellisesti. Se voidaan katsoa sellaiseksi, kun tavaran tai palvelun toimittaja saa välitöntä ja selkeästi henkilökohtaista etua.

Toinen tekijä, joka määrittää, onko kyseessä palkkio, on sen määrittäminen, oliko tällainen palkkio maksettava tietystä edusta. Edellä esitetyn perusteella verotettavaa toimintaa syntyy vain osapuolten välisessä sopimuksessa määrätyn oikeussuhteen olemassaolon yhteydessä. Sen vuoksi suoritetun toiminnan ja saadun korvauksen määrän välillä on oltava suora ja välttämätön suhde, joka perustuu yhteisöjen välisiin siviilioikeudellisiin suhteisiin, ja samalla palkkio voidaan ilmaista rahassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että toiminta on veronalaista vain silloin, kun sitä harjoitetaan velvoitesopimuksen perusteella, ja jompaakumpaa kaupan osapuolta voidaan pitää tämän toiminnan välittömänä edunsaajana. Samalla saadun maksun ja maksajalle koituvan hyödyn välisen suhteen on oltava riittävän suora ja selkeä, jotta voidaan sanoa, että maksu suoritetaan vastineeksi tästä palvelusta.

Sen vuoksi tavaran toimituksesta tai palvelun suorittamisesta maksettavan maksun käsite on ymmärrettävä tavaran toimittavan tai palvelun tarjoavan tahon oikeudeksi vaatia tavaran ostajalta, palvelun vastaanottajalta tai kolmannelta. osapuolen maksama hinta tai vastaava (esim. vastikkeena).

Edellä esitetystä johtuen on todettava, että tavara- ja palveluverolla verotetaan vain palvelu, jolle on olemassa kuluttaja, eli vähintään mahdollisen hyödyn saava hyöty. Niin kauan kuin ei ole yhteisöä, joka saisi tai jonka pitäisi saada tiettyjä taloudellisia etuja tiettyyn palveluun liittyen, palvelu ei ole tavaroista ja palveluista verotettavaa toimintaa.

Tarjousvakuus - se ei ole ennakkomaksu

Art. Siviililain 704 §:n 1 momentin mukaan huutokaupan tai tarjouksen ehdoissa voidaan määrätä, että huutokauppaan tai tarjoukseen osallistuvan tulee, ellei niitä hyväksytä, maksettava järjestäjälle määrätty summa tai asetettava asianmukainen vakuus. sen maksu (talletus). Näin ollen talletus ei muodosta maksua tavarasta tai palvelusta maksuhetkellä. Osallistujat maksavat tarjousvakuuden järjestäjälle, joka säilyttää ne tarjouksen ratkeamiseen asti.

Esimerkki 1.

Kunta aikoo myydä rakentamatonta maata. Yllä oleva tontti myydään avoimella suullisella tarjouskilpailulla. Tarjoajien on annettava 10 prosentin tarjousvakuus. Se säilytetään järjestäjällä tarjouskilpailuun asti.

Tässä ei siis ole kyse ennakkomaksusta. Maksettu talletus ei muodosta sitä.

Ennakkomaksujen verovelvollisuus

Artiklan säännöksen mukaisesti. 19a kohta. Arvonlisäverolain 8 §:n mukaan käytännössä jokaisen maksun hyväksyminen ennen verollisen liiketoimen suorittamista kotimaan kaupassa, lukuun ottamatta laissa nimenomaisesti mainittuja tapauksia, aiheuttaa sen koosta riippumatta verovelvollisuuden. Ei ole epäilystäkään siitä, että verovelvollisen tällaisen saatavan vastaanottamisen ja verollisen toiminnan (tavaroiden luovutuksen tai palvelun suorittamisen) välillä on oltava suora yhteys. Osa saamisista on palkkio, joka liittyy sen toiminnan suorittamiseen, josta se kuuluu. Toisessa tapauksessa itse rahansiirto, joka ei liity tulevaan verotettavaan toimintaan, josta maksu suoritetaan, pysyy arvonlisäveron kannalta neutraalina (se ei ole veronalaista ennakkomaksua, ennakkomaksua, erää jne.).

Esimerkki 2.

Veronmaksaja päätti myydä tontin tarjouksen perusteella. Korkeimman tarjouksen tehneen yrittäjän tulee maksaa tulevasta myynnistä ennakkomaksu seitsemän päivän kuluessa.

Tässä tapauksessa arvonlisäverovelvollisuus syntyy, kun verovelvollinen suorittaa maksun.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Säilytetty ostotarjoushinnasta

Tarjouskilpailun voittanutta yrittäjää ei palauteta tarjoustakauksen tapauksessa.

Esimerkki 3.

Kunta aikoo myydä rakentamattoman maan. Tontti myydään rajoittamattoman suullisen tarjouksen muodossa. Sen osallistujien on maksettava 10 prosentin talletus. Tarjouskilpailun voittajan rahana maksama tarjousvakuus sisältyy kiinteistön kauppahintaan. Osallistumalla tarjouskilpailuun osallistujat suostuvat siihen, että jos he voivat voittaa, tarjousvakuus lasketaan mukaan hintaan. Tuleeko tarjousvakuudesta tässä tapauksessa ennakkomaksu?

Kuten yllä olevasta esimerkistä voidaan nähdä, kauppahintaa vastaan ​​kirjataan hyväksytyn ostajan käteistalletus, johon valittu ostaja hyväksyy ennen tarjoukseen osallistumista. Tällaisessa tilanteessa takuuta hyvitetään epäilemättä osa tarjouksen kohteena olevan tavaran toimitushinnasta. Tarjousvakuuden sisällyttämisen seurauksena kauppahintaan se ei menetä olemassa olevia toimintojaan, kuten käsiraha tai ennakkomaksu. On otettava huomioon, että ostovelkakirjalainan vakuustoimintoa säänneltiin pykälässä määritellyllä talletuksella. Siviililain 394 §:ssä. Se ilmenee siinä, että jos voittanut osallistuja kiertää sopimuksen solmimisen, järjestäjä voi pitää vakuudeksi veloitetun summan tai vaatia vakuuden kohteelta vastiketta vakuuden maksamisesta.

Siten ostajan valinta tarjouksessa muodostaa yksiselitteisen määritelmän tavaran toimituksesta kohteen ja kohteen osalta. Tilanteessa, jossa siihen liittyy vakuuden hyvittäminen kauppahintaan, se tarkoittaa osan hinnasta maksamista ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista, joka pykälän mukaan. 19a kohta. Arvonlisäverolain 8 §:stä syntyy tältä osin verovelvollisuus (katso yksittäinen veropäätös 28.5.2019, numero 0111-KDIB3-1.4012.188.2019.1.KO).

Edellä oleva on vahvistettu myös korkeimman hallinto-oikeuden 20.3.2012 antamassa tuomiossa, tiedostoviite. IFSK 834/11, jossa todettiin, että "Jos tämän vuoksi tarjouseritelmissä määrätään, että tarjouskilpailun voittajan tarjousvakuus sisällytetään kauppahintaan, jonka valittu urakoitsija hyväksyy osallistumalla tarjoukseen, niin tässä vaiheessa epäilemättä maksetaan osa hinnasta tarjouksen kohteena olevien tavaroiden toimituksesta. Kun ostotakuu sisällytetään kauppahintaan, se ei menetä olemassa olevia toimintojaan, kuten käsiraha tai ennakkomaksu.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rakentamattoman maan myyntitarjouksessa maksetun vakuuden johdosta verovelvollisuus syntyy tarjouksen hyväksymisestä ja tarjousvakuus hyvitetään pykälän mukaan hintaan. 19a kohta. arvonlisäverolain 8 §.