Patroniteen saatujen varojen verotus - ketä lahjoitusvero koskee?

Palveluvero

Nuorilla yrittäjillä on mielenkiintoisia ideoita liiketoimintaan, mutta rahoitus on usein ongelma. Pankit eivät halua tukea tällaisia ​​hankkeita. Tällä hetkellä on tulossa yhä suositumpaa kerätä varoja erilaisista verkkohuutokaupoista. Lisäksi kirjoittajat keräävät tällä tavalla varoja projekteilleen. Käsitelläänkö Patronitesta saatujen varojen verotusta lahjoituksena? Tarkistaa

Kuka voi kerätä varoja Patronitelle?

Aluksi on syytä selventää, että Patronite on portaali, jonka tavoitteena on yhdistää kirjoittajat ihmisiin, jotka haluavat tukea intohimoaan taloudellisella tuella tekijöiden suunnitelmien ja tavoitteiden toteuttamisessa. Portaalin ansiosta asiakkaat maksavat säännöllisesti kuukausittaisia ​​summia tekijöiden tilille. He voivat käyttää näitä varoja toimintansa tarkoituksiin. Portaalin ansiosta eivät vain kirjoittajat hyödy. Kirjoittajia tukevat suojelijat voivat luottaa saavansa ainutlaatuisia palkintoja sekä korvaamatonta tietoisuutta muiden intohimon tukemisesta.

Kirjoittaja voi olla youtuberi, bloggaaja, sarjakuvapiirtäjä, taiteilija, muusikko, mutta myös säätiö, yhdistys, Facebook-fanisivu, yritys, projekti tai urheilujoukkue. Käsite on siis erittäin laaja. Se voi siis olla sekä henkilö että organisaatio, jolla on intohimo ja joka haluaa kehittää sitä.

Suojelija voi olla kuka tahansa henkilö, joka haluaa tukea kirjoittajaa. Tässä ei ole mitään erityisiä vaatimuksia, paitsi tukihalu ja tietysti keinot.

Lahjoitusten verotus

Art. 1 lauseke Perintö- ja lahjoitusverolain 1 momentin 2 kohdan mukaan perintö- ja lahjoitusvero on velvollinen saamaan luonnollisia henkilöitä omistukseensa Puolan tasavallan alueella sijaitseviin esineisiin tai Puolan tasavallan alueella harjoitettuihin omistusoikeuksiin. , mm. lahjoituksena. Näin ollen lahjoitussopimus on periaatteessa perintö- ja lahjoitusveron alainen.

Perintö- ja lahjoitusverolaki ei sisällä käsitettä "lahjoitus", tässä yhteydessä on viitattava siviililain asiaa koskeviin säännöksiin. Sen Art. 888 1 §:n mukaan lahjoittaja sitoutuu lahjoitussopimuksella antamaan saajalle ilmaisen etuuden hänen omaisuutensa kustannuksella. Lahjoitus on yksi niistä toiminnoista, joiden tarkoituksena on saada omaisuushyötytoimi ilman vastikkeen muodossa olevaa vastiketta, ja useimmiten se on jonkin omaisuuden siirtämistä lahjoittajan omaisuudesta vastaanottajan omaisuuteen. Suoritus on maksutonta, kun sopimuspuoli ei suorita suorituksia vastineeksi tehdystä lahjoituksesta. Yllä oleva tarkoittaa, että luovutuksen on rikastettava vastaanottajaa, eikä luovuttaja voi saada vastineeksi mitään vastaavaa luovutushetkellä tai tulevaisuudessa. Art. Siviililain 890 §:n 1 momentin mukaan lahjoittajan ilmoitus tulee esittää notaarin vahvistamana asiakirjana. Ilman tätä lomaketta tehty lahjoitussopimus tulee kuitenkin voimaan, jos luvattu suoritus on täytetty. Lahjoituksen kohteena voivat olla tavarat, oikeudet ja muut edut. Tärkeää on, että lahjoituksissa verovelvollisuus on tavaroiden ja omistusoikeuden ostajalla.

Verovapautukset perintö- ja lahjoitusverosta

Art. 14 sek. Perintö- ja lahjoitusverolain 1 §:n mukaan veron määrä määräytyy sen mukaan, mihin veroryhmään ostaja kuuluu.

Veroryhmään kuuluminen tapahtuu sen mukaan, mikä on ostajan henkilökohtainen suhde henkilöön, jolta tai jonka jälkeen tavarat ja omaisuusoikeudet on hankittu (edellä olevan lain 14 §:n 2 momentti).

Kuitenkin art. 14 sek. Perintö- ja lahjoituslain 3 §:n mukaan yksittäisiä veroryhmiä ovat:

  • ryhmään I - puoliso, jälkeläiset, ylenevät sukulaiset, poikapuoli, vävy, miniä, sisarukset, isäpuoli, äitipuoli ja appivanhemmat;
  • II ryhmään - sisarusten jälkeläiset, sisarukset, vanhemmat, lastenpuolien jälkeläiset ja puolisot, sisarusten puolisot ja puolisoiden sisarukset, puolisoiden sisarusten puolisot, muiden jälkeläisten puolisot;
  • ryhmään III - muut ostajat.

Lainsäätäjä määräsi verovapautuksista perintö- ja lahjoitusveron kanssa. Veroa sovelletaan ostajan hankkimaan yhdeltä henkilöltä omaisuutta ja omaisuutta, jonka puhdas arvo ylittää:

  • 9 637 PLN - jos ostaja on veroryhmään I kuuluva henkilö;
  • 7 276 PLN - jos ostaja on veroryhmään II kuuluva henkilö;
  • 4 902 PLN - jos ostaja on veroryhmään III kuuluva henkilö.

Mikäli omaisuuden ja omaisuuden hankinta samalta henkilöltä tapahtuu useammin kuin kerran, äskettäin hankitun omaisuuden ja omaisuuden arvo lisätään tältä henkilöltä tai samalta henkilöltä hankinnan aikana hankitun omaisuuden ja omaisuuden arvoon. 5 vuotta ennen vuotta, jossa viimeisin hankinta tapahtui. Ostetun tavaran ja omaisuuden yhteisarvosta laskettavasta verosta vähennetään verotettavat aikaisemmin hankitut tavarat ja omaisuusoikeudet. Laskelmasta syntyvää ylimääräistä veroa ei vähennetä muihin veroihin eikä palauteta. Veroilmoituksessa ostaja on velvollinen mainitsemaan edellä mainitulla ajanjaksolla hankitut tavarat ja omaisuusoikeudet.

Esimerkki 1.

Huhtikuussa veronmaksaja sai anoppiltaan 9 000 zlotya. Vaikean tilanteen vuoksi hän sai saman vuoden kesäkuussa toisen käteislahjoituksen, jonka arvo oli 2 500 zlotya. Pitääkö hänen tehdä ilmoitus ja verottaa lahjoitusta tällaisessa tilanteessa?

Kyllä, tässä tilanteessa veronmaksaja on velvollinen antamaan veroilmoituksen ja verottamaan lahjoituksen. Tässä tapauksessa lahjoituksen kokonaissumma ylittää ilmaisen summan, eli 9 637 zlotya.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Patronitesta saatujen varojen verotus

Kuten edellä on kuvattu, Patronie-portaalin ansiosta kirjoittajat voivat kerätä varoja suojelijoita. Käytännössä nämä eivät ole suuria summia, yleensä 100 PLN tai 200 PLN. Suojelijat maksavat kuitenkin usein useita kertoja tietystä kirjailijasta tai sitoutuvat lahjoittamaan esimerkiksi joka kuukausi tietylle projektille. Koska he voivat lahjoittaa kirjailijalle toistuvasti 5, 10, 20, 50 ja 100 zlotya, Art. 9 sek. Siviilioikeudellisista liiketoimista annetun lain 2 §:n mukaan, jos omaisuuden ja omaisuuden hankinta samalta henkilöltä tapahtuu useammin kuin kerran, omaisuuden ja omaisuuden arvoon lisätään hiljattain hankitun omaisuuden ja omaisuuden arvo. tältä henkilöltä tai sillä saatuja oikeuksia henkilölle viimeksi hankittua vuotta edeltäneiden viiden vuoden aikana.

Esimerkki 2.

Kirjoittaja päätti kerätä rahaa luodakseen oman elokuvansa. Hän halusi tehdä tämän Patroniten kautta. Useimmat maksut ovat pieniä, 20 zlotya tai 50 zlotya, mutta yksi asiakkaista päätti maksaa 2 000 zlotya kolme kertaa. Pitäisikö edellä mainittuja toimenpiteitä verottaa tällaisessa tapauksessa?

Tässä tapauksessa summa, jonka tekijä on kerännyt yhdeltä henkilöltä lahjoituksen viimeistä vastaanottamisvuotta edeltäneiden viiden vuoden aikana, ylittää 4 902 zlotya. Näin ollen verovelvollisen tulee toimittaa SD-3-veroilmoitus lahjoituksen vastaanottamisesta jokaiselta luonnolliselta henkilöltä erikseen kuukauden kuluessa verovelvollisuuden syntymispäivästä eli lahjoituksen vastaanottamispäivästä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Patroniten kautta rahaa keräävien veronmaksajien on ilmoitettava ja verotettava perintö- ja lahjoitusvero. Tietenkin veronmaksaja verottaa lahjoituksia, jotka ylittävät perintö- ja lahjoituslain mukaiset määrät.