Leimaverot KPiR:ssä - kaikki mitä sinun tulee tietää

Verkkosivusto

Yrittäjille, jotka pyörittävät yritystä, aiheutuu erilaisia ​​kuluja ja maksuja. Niiden kulujen joukossa, jotka heidän on otettava huomioon, ovat leimaverot. Nämä kulut syntyvät erilaisten virkatehtävien suorittamisesta. Näitä ovat esimerkiksi valtakirjamaksut sekä erilaisten todistusten tai lupien myöntäminen. Elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen ei voi suojautua leimaveron maksuvelvollisuudesta.

Voidaanko leimaverot luokitella verokuluiksi?

Tulonhankintakustannuksiin voivat sisältyä tulon saamiseksi, tulonlähteen ylläpitämiseksi tai turvaamiseksi aiheutuneet menot, lukuun ottamatta 1 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia. 23 sek. PIT-lain 1 §. Lisäksi nämä kulut on dokumentoitava asianmukaisesti ja liityttävä suoritettuun toimintaan.

Koska leimaveroja ei ole lueteltu Art. 23 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan voidaan olettaa, että verovelvollinen voi sisällyttää nämä maksut verokuluihin. Edellyttäen, että ne ovat syntyneet harjoitetun toiminnan yhteydessä ja verovelvollisella on todiste leimaveron maksamisesta.

Tällöin verovelvollinen voi edellä mainittujen ehtojen täyttymisen jälkeen sisällyttää leimaveron kustannukset yrityksen verokuluiksi.

Todistus leimaveron maksamisesta

Leimavero maksetaan toimivaltaisen veroviraston kassalla tai tilisiirrolla asianmukaiselle tilille.

Suorittamalla maksun veroviraston kassalla verovelvollinen saa maksuvahvistuksen. Tämän asiakirjan tulee sisältää tietoja, kuten:

  • maksupäivä,

  • tiedot maksusta,

  • maksun arvo,

  • kuitin numero,

  • verotoimiston leima,

  • maksun hyväksyneen henkilön allekirjoitus.

Jos asiakirjassa on edellä mainitut tiedot, voidaan sen perusteella kirjata leimavero yhtiön kuluihin.

Jos leimavero kuitenkin maksetaan tilisiirrolla, asiakirja, jonka perusteella kulut voidaan kirjata, on vahvistus siirrosta.

Sisältää leimaverot KPiR:ssä

Leimaveroista aiheutuneet kulut on luokiteltava muiksi kuluiksi ja kirjattava KPiR:n sarakkeeseen 13. Tämä koskee tietysti veronmaksajia, jotka pitävät tulo- ja kulukirjaa.

Tilanteessa, jossa virkatoimia, joista verovelvollinen on maksanut maksun, ei ole suoritettu, verovelvollinen voi hakea maksetun määrän palautusta. Tätä tarkoitusta varten on toimitettava asianmukainen hakemus toimivaltaiselle verovirastolle ja siinä on oltava tiedot siitä, millä lomakkeella verovelvollinen haluaa saada palautuksen.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tämä summa voidaan palauttaa:

  • tilisiirrolla verovelvollisen pankkitilille,

  • käteisellä toimivaltaisen veroviraston kassalla,

  • postiosoituksena - hyvityksen määrästä vähennetään tällöin rahojen lähettämiseen liittyvät postikulut.

On kuitenkin muistettava, että jos leimaveron määrä on aiemmin sisältynyt verokuluihin, joudutaan hyvityksen saamisen jälkeen kirjaamaan kulu pois verokuluista.