Maksu verotulkinnan antamisesta yrityksen kuluissa

Palveluvero

Yhteisöt, joilla on epäilyksiä todellisesta tilanteesta tai tulevasta tapahtumasta, jolla voi olla erityisiä seurauksia verooikeuden alalla, voivat hakea yksilöllistä tulkintaa. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että hakemuksen jättämisestä aiheutuu kustannuksia, kuten verotulkintamaksu. Herää kysymys, onko hakemuksesta maksettu maksu verovähennyskelpoinen kustannus?

Veropäätös - mikä se on?

Yksittäiset veropäätökset annetaan valtiovarainministerin puolesta.

Tällaista tulkintaa koskevan hakemuksen voivat jättää kuka tahansa asianomainen osapuoli: veronmaksaja, maksaja tai muu taho, mukaan lukien henkilöt, joiden asuinpaikka tai kotipaikka ei ole Puolan tasavallan alueella. Nämä yhteisöt voivat hakea yksilöllistä tulkintaa, jos heillä on epäilyksiä esimerkiksi harjoitettuun liiketoimintaan liittyvien verokustannusten ja -tulojen selvittämistä koskevien säännösten soveltamisesta.

Veroasetuksen säännösten mukaisesti yksilöllinen tulkinta annetaan ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 3 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Tärkeä!

Kolmen kuukauden määräaika ei sisällä tiettyjen toimintojen, kuten täydennyspyyntöjen, suorittamiselle asetettuja määräaikoja.

Yksilöllisen tulkinnan edut

Omassa tapauksessa annetun yksilöllisen verotulkinnan noudattaminen ei lähtökohtaisesti saa haitata hakijaa. Jos verovelvollinen ei ole yksilöllisen tulkinnan soveltamisen seurauksena täyttänyt velvollisuutta asianmukaisesti, eikä veroviranomainen ota tulkintaa päätöksessään huomioon:

- veronmaksaja ei ole vastuussa rikosoikeudellisesta verovelvollisuudesta,

- viivästyskorkoa ei peritä;

- veronmaksaja vapautuu veronmaksuvelvollisuudesta.

Verotulkintahakemus

Tulkkaushakemuksen voi jättää ORD-IN- tai ORD-IN/A-lomakkeella.

Hakemus voidaan toimittaa henkilökohtaisesti verokamarin asianomaisen johtajan toimipaikkaan tai lähettää postitse. Asianomaisten veroviranomaisten osoitteet, voivodikunnasta riippuen, löytyvät valtiovarainministeriön virallisilla verkkosivuilla.

Maksu jokaisesta hakemuksen kohteena olevasta todellisesta tilasta tai tulevasta tapahtumasta on 40 PLN. Jos hakemus sisältää kuvauksia useista tosiseikoista tai tulevista tapahtumista, maksu siis kerrotaan.

Tulkkausmaksu ja yrityskulut

Maksu verotulkinnan antamisesta harjoitetun liiketoiminnan yhteydessä voi olla verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on tulonlähteen turvaamiseksi tehty kulu, joka ei kuulu verokuluiksi kirjaamattomiksi lueteltuihin kuluihin (HV-lain 23 §:ssä lueteltu). Tulojen ja kulujen verokirjan sarakkeessa 13 Muut kulut maksu merkitään maksun suorittamista vahvistavan asiakirjan perusteella.