Kierrätysmaksu - varaus KPIR:ssä

Verkkosivusto

Jälleenmyyjien on perittävä kierrätysmaksu 1.9.2019 alkaen paksummista pusseista. Edellä mainitun seurauksena kaupat keräävät ja maksavat muovisten ostoskassien kierrätysmaksua suuremmassa määrin. Se tarkoittaa myös monia muita kierrätysmaksuun liittyviä velvoitteita. Säännösten muutoksella pyritään muuttamaan ostajien tottumuksia ja luopumaan muovikasseista, mikä on varmasti erittäin tärkeää ympäristönsuojelun kannalta.

Kierrätysmaksu tuloverotuksessa

Myyjien kierrätysmaksu on tuloverotuloa sen keruuhetkellä (ks. CIT-lain 14 §:n 2 momentin 18 kohta ja PIT-lain 12 §:n 1 momentin 11 kohta). Lisäksi se muodostaa verokulun silloin, kun se maksetaan voivodikunnan marsalkan tilille. Näin ollen tämä maksu on yleensä veroneutraali.

Vuoden 2020 alusta alkaen kierrätysmaksu on maksettava marsalkan tilille maksujen perimistä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Myyjät ovat velvollisia kirjaamaan muovikassien myynnin kassalle. Kuitissa ei ole velvollisuutta erottaa kierrätysmaksua (koko pussista veloitettu summa näkyy).

Kierrätysmaksu ALV:ssa

Art. 29a kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tavara- ja palveluveron veron peruste on kaikki se maksu, jonka tavarantoimittaja tai palveluntarjoaja on saanut tai saavansa ostajalta, palvelun vastaanottajalta tai kolmannelta osapuolelta, mukaan lukien saamat avustukset, tuet ja muut vastaavat lisämaksut, jotka vaikuttavat suoraan verovelvollisen toimittamien tavaroiden tai palvelujen hintaan. Art. 29a kohta. Arvonlisäverolain 6 1 momentin mukaan veropohjaan sisältyvät verot, tullit, maksut ja muut vastaavat maksut veron määrää lukuun ottamatta.

Arvonlisäverovelvollisen on lisättävä kassin hintaan arvonlisäverokanta. Kuten yllä kirjoitimme, näytämme kassan myyntiä kassalla. Edellä oleva johtuu siitä, että myynti tapahtuu luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa, ja kiinteämääräisille maanviljelijöille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verolliset muovipussit ovat arvonlisäveron alaisia. Edellä oleva vahvistetaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla tiedotteessa "Muovisten ostoskassien myynnin arvonlisäverotus".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Maksun kirjaaminen PKPiR:ssä

Muistutetaan, että tulojen ja menojen verokirjan pitäminen on määritelty valtiovarainministerin asetuksessa tulojen ja menojen verokirjan pitämisestä 23.12.2019. PKPiR:n selvitysten mukaan sarakkeeseen 7 on tarkoitus merkitä tulot tuotteiden (kaupallisten tavaroiden) myynnistä ja palveluiden myynnistä. Siten laukkujen myynti tulisi luokitella tavaroiden myyntiksi.

Rekisteröintivelvoitteet

Kierrätysmaksullisia muovisia ostoskasseja tarjoavien yrittäjien tulee pitää kirjaa ostettujen ja luovutettujen kevyiden ja jäljellä olevien muovisten ostoskassien määrästä. Kirjaukset kattavat kalenterivuoden. Se on suoritettava paperilla tai sähköisessä muodossa. Vähittäiskauppaketjujen, joissa on useampi kuin yksi myymälä, tulee pitää kirjaa erikseen yksittäisistä yksiköistä. Niissä olevia tietoja on säilytettävä viiden vuoden ajan sen kalenterivuoden lopusta lukien, jota tiedot koskevat.

Raportointi kierrätysmaksusta

Art. Jätelain 73 §:n mukaan yrittäjän, joka harjoittaa vähittäis- tai tukkukauppaa ja tarjoaa kierrätysmaksullisia pusseja, on toimitettava vuosikertomus. Ne jätettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019 ajalle 1.9.2019. Ne oli toimitettava edellisen kalenterivuoden maaliskuun 15. päivään mennessä sen paikan toimivaltaiselle voivodikuntamarsalkkalle, jossa yrittäjällä on vähittäis- tai tukkukauppayksikkö, jossa muovikasseja tarjotaan. Seuraavat raportit tulee toimittaa 15. maaliskuuta mennessä edelliseltä kalenterivuodelta. Vuoden 2020 raportti tulee siksi toimittaa 15.3.2021 mennessä. Lähetämme raportin sähköisesti, kun olet kirjautunut henkilötilillesi BDO-rekisterissä.

pakotteet

Perustuu artikkeliin. 57 kohta 3 liittyen vitsi. 56 sek. Jätehuoltolain 1 kohdan 10c alakohta Yrittäjä, joka laiminlyö kierrätysmaksun perimisvelvollisuuden tilanteessa, jossa hän on siihen velvollinen, on tuomittu hallinnolliseen sakkoon, joka voidaan tuomita alkaen 500–20 000 PLN. Edellä mainittujen seuraamusten määräämiseen valtuutettuna on toimivaltainen voivodikunnan kaupallisen tarkastuksen tarkastaja, joka suorittaa edellä mainitun toimenpiteen päätöksellä. Kaupan tarkastus valvoo yrittäjien kierrätysmaksun perimiseen liittyvien velvoitteiden täyttämistä, ja näiden tarkastusten tulosten perusteella määrätään seuraamuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että edellä mainittujen säännösten käyttöönotto merkitsee lukuisia velvoitteita vähittäiskaupan alalla toimiville. Ne sisältävät:

  • hakemuksen jättäminen BDO:hun pääsyä varten,
  • vuosiraportointi ja
  • perityn maksun siirto.

Edellä olevan tarkoituksena on aiheuttaa se, että vähittäismyyntipisteet tarjoavat muita pakkauksia (pusseja), esimerkiksi paperipakkauksia. Lisäksi maksu saa monet ostajat luopumaan muovikasseista ja vaihtamaan uudelleenkäytettäviin, esimerkiksi kangaskasseihin. Näitä muutoksia tulee pitää oikeina, koska ne suojelevat luontoa.