Kierrätysmaksu kiinteästä maksusta - ketä se koskee ja miten se todistetaan?

Verkkosivusto

1.1.2018 alkaen kevyistä muovikasseista perittiin symbolinen maksu, ns. kierrätysmaksu. Ympäristöministerin asetuksessa määrättiin, että se olisi 0,20 zlotya. Toisaalta alle 15 mikrometrin paksuiset pussit jäävät vapaiksi. Maksettu kierrätysmaksu on pääsääntöisesti yrittäjälle verovähennyskelpoinen kustannus. Mutta mitä pitäisi tehdä, jos yrittäjiä verotetaan kiinteällä verolla? Vähentääkö kiinteämääräinen kierrätysmaksu maksettavaa veroa? Tarkistaa!

Kierrätysmaksu – ketä se koskee?

Vuoden 2018 alusta voimassa olevien määräysten mukaan yrittäjä, joka harjoittaa vähittäis- tai tukkumyyntiyksikköä, jossa tarjotaan tässä yksikössä tarjottavien tuotteiden pakkaamiseen tarkoitettuja kevyitä muovisia ostoskasseja, on velvollinen perimään kierrätysmaksun tämän ostajalta. laukku. Tämä velvollisuus ei koske vain elintarviketeollisuutta, vaan myös muita, kuten vaate- tai kenkäkauppoja.

Mitkä pussit ovat kierrätysmaksun alaisia?

Laki pakkausten ja pakkausjätteiden huollosta määrää, mitkä pussit kuuluvat kierrätysmaksun piiriin. Lain mukaan muovikassit ovat muovista valmistettuja kahvallisia tai ilman kahvallisia ostoskasseja, joita tarjotaan vähittäis- tai tukkukaupassa. Nämä sisältävät:

a) kevyet muoviset ostoskassit, joiden materiaalipaksuus on alle 50 mikrometriä,

b) erittäin kevyet muoviset ostoskassit, joiden materiaalipaksuus on alle 15 mikrometriä ja joita vaaditaan hygieniasyistä tai joita tarjotaan irtotavarana kuljetettavien elintarvikkeiden pääpakkauksiksi, jos tämä auttaa estämään ruokahävikkiä.

Tärkeä!

Kierrätysmaksu kattaa säkit, joiden materiaalipaksuus on alle 50 mikrometriä. Tämä tarkoittaa, että jos pussi on paksumpi kuin 50 mikronia, kierrätysmaksua ei peritä. Tällaisia ​​laukkuja ei kuitenkaan ollut aiemmin tarjottu ilmaiseksi.

On myös otettava huomioon, että alle 15 mikrometrin paksuiset pussit, ns. liukumista, joita myydään yleensä myymälöissä irtotavaroiden, kuten hedelmien, itsepakkaamiseen. Vapautus maksun perimisestä koskee, jos pussia käytetään hedelmien, vihannesten tai lihan peruspakkauksena, mikä liittyy hygieniasyihin. Tässä tapauksessa pussin käyttötapa on siksi tärkeä. Tilanteessa, jossa sitä käytetään ostosten pakkaamiseen, esimerkiksi lyhyttavarakaupassa, tulee yleensä periä kierrätysmaksu.

Tulovero ja kierrätysmaksu

Kierrätysmaksu tulee olemaan yrittäjälle tuloa. Tämä todetaan Art. 12 sek. Muutetun PIT-lain 1 pykälä 11: Tulot, s. 3 ja 4 sekä artikkeli. 14, ovat erityisesti: (...) §:ssä tarkoitettu kierrätysmaksu. 13.6.2013 annetun lain 40c pakkausten ja pakkausjätteiden käsittelystä.

Siksi kerätty kierrätysmaksu lisää kaupan tuloja. On kuitenkin syytä muistaa, että yrittäjä on velvollinen maksamaan kerätyn kierrätysmaksun valtion budjettiin. Sitten tämä kulu voidaan luokitella verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi. Tämä tarkoittaa, että kierrätysmaksu on loppujen lopuksi yrittäjälle neutraali, eli hän ei tuota tuloa tältä tililtä eikä aiheuta kuluja.

Kierrätysmaksu kiinteällä maksulla - miten osoitetaan?

Kuten edellä esitetystä ilmenee, kierrätysmaksu on tuloa veronmaksajalle ja se voidaan maksuhetkellä sisällyttää verokuluihin. Miten tämä maksu kuitenkin näytetään kiinteässä maksussa, joka ei sisällä kustannuksia? Tarkoittaako tämä sitä, että hänen on näytettävä tuloja ilman, että kierrätysmaksu sisällytetään kustannuksiin?

No ei, kirjatusta tulosta kertaluontoisella verottajalla on oikeus alentaa tuloa maksetun kierrätysmaksun verran. Koska kertakorvauksen rakenne ei mahdollista veron vähentämistä verotuksessa vähennyskelpoisilla kuluilla, verovelvollinen voi alentaa liiketuloa tuloveron maksukuukauden aikana maksetun kierrätysmaksun arvolla.

Valtiovarainministeriön antama selvitys kierrätysmaksusta

Kirjatuista tuloista kertasuorituksena verotettavalla verovelvollisella on oikeus alentaa tuloa maksetun kierrätysmaksun verran. On huomattava, että tällä maksulla ei valtion tuloverotuksena tulona ole veroseuraamuksia. ALV-lain säännösten mukaan se on tuloa elinkeinotoiminnasta (14 §:n 2 momentin 18 kohta) ja maksun suorittamisen jälkeen se luokitellaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi (22 §:n 1aa kohta). Tämä rakenne koskee myös kirjattujen tulojen kertasummaverotusta. Koska kertakorvauksen rakenteessa ei ole mahdollista vähentää tuloja verovähennyskelpoisilla kuluilla, ratkaisun neutraalisuuden säilyttäminen edellyttää tulojen oikaisua kierrätysmaksun maksukuukauden aikana. Tämä säätö on tehtävä 19 artiklan mukaisesti. 6 sek. 1 ja sek. Tiettyjen luonnollisten henkilöiden tulojen tuloverosta annetun lain 1e §.

Otetaan erilainen olettamus, eli että kierrätysmaksun tuotto on veronalaista ilman mahdollisuutta oikaista sitä sen jälkeen, kun tämä maksu on siirretty valtion talousarvioon, koska se olisi tosiasiassa "veron maksamista valtion budjettituloista", mikä loukkaisi demokraattisen oikeusvaltion periaatetta, mikä olisi vastoin lain järjestelmällistä tulkintaa.

Kiinteätuloverolaki ei valitettavasti kerro, mitä kertakorvausprosenttia tämäntyyppisiin tuloihin tulisi soveltaa. Yleisiin säännöksiin vedoten vaikuttaisi kuitenkin asianmukaiselta soveltaa 3 prosentin kiinteää määrää. Veronmaksaja ostaa muovikassit ja myy ne sitten uudelleen. Kuten mainittiin, tätä asiaa ei kuitenkaan säännellä lailla. Siksi tietyissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä omaan verotoimistoon tai hakea yksilöllistä tulkintaa, joka koskee tiettyä verovelvollista.