Kierrätysmaksu - verotus

Palveluvero

Kierrätysmaksun (muovipussien maksut) aiheeseen liittyvä hämmennys johtuu Euroopan unionin asettamasta velvoitteesta rajoittaa markkinoille saatettavien muovikassien määrää ja siten mahdollisesti vaarantaa ympäristölle. Tiukasti itse maksuun liittyvän näkökohdan lisäksi on olemassa verolanka, eli voidaanko tällaista maksua käsitellä tuloina ja verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina? Lisäksi jokaisesta myydystä muovipussista on aiheena arvonlisävero ja tarve maksaa se valtion budjettiin jo vuoden 2018 aikana.

Mikä on kierrätysmaksu?

Pakkausten ja pakkausjätteiden huollosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta 12.10.2017 annetulla lailla (Lakilehti 2017, kohta 2056, 7.11.2017) otettiin käyttöön 13.6.2013 annettu laki pakkausten huollosta. ja pakkausjätteet (Lakilehti 2018, kohta 150, eli 18.1.2018) 6a luku "Kierrätysmaksu". Art. 40a edellä Yrittäjä, jolla on vähittäis- tai tukkukauppayksikköä, jossa tarjotaan kevyitä muovisia ostoskasseja tässä yksikössä tarjottavien tuotteiden pakkaamiseen, on velvollinen perimään kierrätysmaksun kevyen muovisen ostoskassin ostajalta.

Pykälän mukaisen kierrätysmaksun enimmäismäärä. 40b yllä. lain mukainen summa ei saa ylittää 1 PLN. Kierrätysmaksun suuruus määräytyy asetuksella, jonka ympäristöministeri antaa yhdessä valtiovarainministerin ja talousministerin kanssa. Ympäristöministerin 8.12.2017 antaman asetuksen (Lakilehti 2017, kohta 2293, 20.12.2017) mukaisesti kierrätysmaksu on 0,20 PLN yhtä muovipakkausta (ostoskassia) kohti.

Yrittäjän keräämä kierrätysmaksu on valtion budjetin tuloa ja se on siirrettävä sille kalenterivuotta seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä, mikä tarkoittaa, että vuonna 2018 kerätty kierrätysmaksu maksetaan budjetti maaliskuussa 2019.

Tässä tapauksessa pykälässä tarkoitettu yrittäjä Pakkausten ja pakkausjätteiden huollosta annetun lain 40 a §:n mukaan, toimii keräilijänä. Kerää kierrätysmaksun, jonka kuluttaja (asiakas) maksaa kokonaisuudessaan, ja maksaa sen sitten määräajassa valtion budjettiin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ympäristöministeriö arvioi, että vuonna 2019 valtion budjetti saa kierrätysmaksusta 1,1 miljardia zlotya.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että kierrätysmaksu ei koske alle 15 mikronin paksuisia muovikasseja, jotka on tarkoitettu pääpakkauksinaan irtotavarana myytävien elintarvikkeiden, esimerkiksi vihannesten, hedelmien, leivän pussit, pakkaamiseen. Sakko kierrätysmaksun perimättä jättämisestä on 500–20 000 zlotya, ja sen määrää toimivaltainen voivodikunnan kaupallisen tarkastuksen tarkastaja päätöksellä. Lisätietoa kierrätysmaksusta kysymysten ja vastausten muodossa on saatavilla ympäristöministeriön verkkosivuilla.

Muovipussin arvonlisävero

Valtiovarainministeriön verkkosivuilla 22.12.2017 päivätyn ilmoituksen mukaan Valtiovarainministeriö ilmoittaa, että kierrätysmaksu, joka on osa valokassin toimitusmaksua, sisältyy tämän veropohjaan. arvonlisäverollinen luovutus 23 %.

Valtiovarainministeriön mukaan 23 %:n laskelma jokaisesta muovipussista, jolta kierrätysmaksu peritään, johtuu 30.12. 29a kohta. arvonlisäverolain 6 § (Lakilehti 2017, kohta 1221, eli 24.6.2017).

Veropohjaan sisältyy pykälän mukaisesti. 29a kohta. ALV-lain 6 §:

  1. verot, tullit, maksut ja muut vastaavanlaiset maksut, lukuun ottamatta itse arvonlisäveron määrää,

  2. toimittajan tai palveluntarjoajan ostajalta tai vastaanottajalta veloittamat liitännäiskustannukset, kuten provisio-, pakkaus-, kuljetus- ja vakuutuskulut.

Valtiovarainministeriön mukaan vastaavia muovikassien veroja muissa jäsenvaltioissa käsitellään samalla tavalla arvonlisäverosäädösten mukaan - ne sisältyvät tämän veron veropohjaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kierrätysmaksu on arvonlisäveron laskentaperuste. Jos kauppa päättää veloittaa asiakkailta vain 0,20 zlotyn kierrätysmaksun, tästä summasta tulee laskea arvonlisävero 23 %.

0,20 PLN (kierrätysmaksu) x 23 % (verokanta) ≈ 0,05 PLN

0,20 PLN + 0,05 PLN = 0,25 PLN

Näin ollen vähimmäissumma, jonka kuluttaja maksaa muovipussista, on 0,25 zlotya.

Yrittäjien tulee muistaa tämä, sillä he ovat vastuussa muovikassien arvonlisäveron keräämisestä ja sen maksamisesta valtion budjettiin. Yrittäjien muovikassien myynnin yhteydessä keräämien arvonlisäverotulojen arvioidaan olevan noin neljännes miljardia zlotya. Arvonlisävero, toisin kuin kierrätysmaksu, on yrittäjän selvitettävä veroviranomaisen kanssa ja siirrettävä valtion talousarvioon jo vuonna 2018. ALV:n lisääminen muovisten ostoskassien hintaan herättää paljon kiistaa. Jotkut uskovat, että tämä on osoitus valtion liiallisesta fiskalismista. Asiantuntijoiden mukaan verot, tullimaksut, maksut ja muut vastaavanlaiset maksut, jotka tarkoitetut pykälässä. 19a kohta. Arvonlisäverolain 6 1 momentin mukaan aktiivinen arvonlisäverovelvollisena oleva yrittäjä on suoraan yrittäjällä. Toisaalta kierrätysmaksun maksuvelvollinen on muovipussin ostava kuluttaja (asiakas). Siksi katsotaan, että se ei voi korottaa veropohjaa tai muodostaa itse veropohjaa (jos yrittäjä ei lisää marginaalia muovipussiin). Valtiovarainministeriö on toista mieltä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Muovipussien kierrätysmaksu tulona ja verokuluna

Kierrätysmaksu 1.1.2018 voimaan tulleiden yhteisöverolain 15.2.1992 ja henkilöverolain 26.7.1991 muutosten mukaisesti. muovipusseista on yrittäjälle sekä tulo että verovähennyskelpoinen kulu.

Tulot Art. 11 sek. PM 1 §:n mukaan raha- ja raha-arvot sekä saatujen luontoisetuuksien ja muiden maksuttomien etujen arvo vastaanotetaan tai annetaan verovelvollisen käyttöön kalenterivuonna. Tulon käsitettä ei ole määritelty arvoverolain nojalla, mutta lainsäätäjä luettelee pykälässä. Arvoverolain 12 §:n mukaan luettelo kiinteistöparannuksista, jotka johtavat verovelvolliselle tulon syntymiseen.

Art. 14 sek. ALV-lain 2 §:n 18 momentin mukaan maatalouden ulkopuolisesta taloudellisesta toiminnasta saadut tulot ovat myös 18 §:ssä tarkoitettuja kierrätysmaksuja. Pakkausten ja pakkausjätteiden huollosta 13 päivänä kesäkuuta 2013 annetun lain 40 c § (Lakilehti 2016, kohdat 1863, 1948 ja 2255 ja 2017, kohta 2056). Vastaava säännös sisällytettiin arvoverolakiin 11 §:ssä. 12 sek. 1 piste 11.

Siksi kierrätysmaksu sisältyy tuottoon sen keräyshetkellä (muovipussin myyntihetkellä).

Samanaikaisesti artiklan 1 kohdan mukaisesti. 22 sek. PIT-lain 1aa ja 1a. 15 sek. Arvoveloituslain 1aa pykälän mukaan maksettu kierrätysmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen kustannus: 11 §:ssä tarkoitettu kierrätysmaksu. 13.6.2013 annetun lain 40c pakkausten ja pakkausjätteiden käsittelystä.

Yllä oleva tarkoittaa sitä, että kierrätysmaksu voidaan kirjata verotuksessa vähennyskelpoiseksi kuluksi vasta sen jälkeen, kun se on maksettu valtion talousarvioon, eli vasta sen perimistä seuraavan vuoden maaliskuussa (maksu on maksettava sen perimistä seuraavan vuoden maaliskuun 15. päivään mennessä ). Yrittäjä sisällyttää kierrätysmaksun nettomäärään verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina. Hän ei voi vähentää tuloista tuotetun arvonlisäveron määrää. Tämä johtuu Art. 23 sek. PIT-lain 1 § 43 ja 16 sek. Arvoverolain 1 § 46 kohta. Tämän vuoksi yrittäjä esittää kierrätysmaksusta verotettavan tulon yhden verovuoden (maksun perimisvuonna) ja vähennyskelpoisen kulun (samassa määrässä) vasta seuraavana vuonna, maaliskuussa, maksettuaan maksun valtion talousarviosta.