Sopimuksen peruuttaminen 14 päivän kuluessa - onko yrittäjällä oikeus?

Palvelus

Sopimuksen peruuttamista käyttivät enimmäkseen kuluttajat, erityisesti kun se liittyi internet- tai puhelinasioihin. Vuodesta 2021 alkaen myös yrittäjät voivat hyödyntää tätä etua - katsotaan millä ehdoilla sopimuksesta irtisanominen on yritysasiakkaiden sallittua.

Mitä on sopimuksesta peruuttaminen?

Art. Siviililain 395 §:n mukaan voidaan määrätä, että toisella tai molemmilla osapuolilla on oikeus peruuttaa sopimus tietyn ajan kuluessa. Ne suoritetaan toiselle osapuolelle tehdyllä ilmoituksella. Jos peruuttamisoikeutta käytetään, sopimus katsotaan mitättömäksi. Se, mitä osapuolet ovat jo toimittaneet, palautetaan ennallaan, ellei muutos ollut tarpeen tavanomaisessa johdossa. Suoritetuista palveluista ja tavaroiden käytöstä on maksettava riittävä korvaus.

Sopimuksesta irtisanominen on eräänlainen muoto, jossa jompikumpi tai molemmat sopimuspuolet irtisanovat velvoitteen ennenaikaisesti. Käytännössä se koskee pääasiassa määräaikaisia ​​sopimuksia. Peruuttamista ei kuitenkaan voida rinnastaa velvoitteen irtisanomiseen - ensimmäisessä tapauksessa sopimus mitätöityy kokonaan alusta alkaen, eikä irtisanomisella ole tällaista vaikutusta (sopimus irtisanotaan, mutta katsomme sen olemassa olevaksi) .

SA:n Szczecinin tuomio 10. heinäkuuta 2019 (tiedoston viitenumero I ACa 565/18):
Heti kun irtisanoutumisilmoitus tulee voimaan, olemassa olevien osapuolten välinen velvoite lakkaa olemasta, joten ei ole enää aihetta, jonka osalta irtisanoutuva osapuoli voisi tehdä peruuttamisilmoituksen, eikä osapuoli, jolle ilmoitus tekisi. käsitellä. Peruuttamisen seurauksena syntyy tilanne, että sopimusta ei olisi tehty ollenkaan, eli sopimuksella ei ole taannehtivia oikeusvaikutuksia.

Oikeus peruuttaa sopimus

Mahdollisuus vetäytyä olemassa olevasta velvoitteesta ilmenee ensisijaisesti, kun osapuolet sallivat sen asianmukaisella sopimusmääräyksellä. Lainsäätäjä otti kuitenkin käyttöön periaatteen sopimuksesta peruuttamisesta itse lain nojalla riippumatta siitä, sisältääkö sopimuksessa asiaa koskevan asianmukaisen määräyksen. Tietenkin kyse on etäsopimuksen peruuttamisesta eli toimitilojen ulkopuolella - esimerkiksi Internetin, puhelimen tai kirjeen välityksellä.

Tähän asti kuitenkin peruuttamisoikeus on ollut vain kuluttajilla osana elinkeinotoiminnan ulkopuolisia (yksityisiin tarkoituksiin) syntyneitä velvoitteita. Art. Kuluttajan oikeuksista annetun lain 14 §:n mukaan etäsopimuksen tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa solmittu kuluttaja voi peruuttaa sen 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta ja pääsääntöisesti ilman kuluja.

Tässä on syytä muistaa, että kuluttaja on siviililain säännösten mukaan luonnollinen henkilö, joka suorittaa yrittäjän kanssa oikeustoimen, joka ei suoraan liity hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa.

Yrittäjät jäivät yllä olevan määräyksen ulkopuolelle, joten heillä ei ollut oikeutta perua tehdystä sopimuksesta, ellei se ole sopimuksen sisällössä nimenomaisesti sallittu.

Yrittäjän irtisanoutuminen sopimuksesta

Kuluttajan määritelmä ei ole muuttunut, mutta 1.1.2021 alkaen yrittäjät ovat voineet vetäytyä etäsopimuksista, aivan kuten luonnolliset kuluttajat ovat voineet tehdä niin useiden vuosien ajan.

Perusedellytys, jonka täyttyminen oikeuttaa käyttämään elinkeinonharjoittajan tekemän sopimuksen peruuttamisoikeutta, on tietyn velvoitteen ammatillisen luonteen puute. Toisin sanoen irtisanottava sopimus ei saa koskea suoraan sitä toimialaa ja erikoistumista, jolla tietty yrittäjä toimii kuluttajana.

Esimerkki 1.

Mr. Jan johtaa yksityistä yritystä ja tarjoaa graafisia palveluita. Hän päätti ostaa (online) tulostinyrityksen auttamaan hänen ammatillista toimintaansa. Tässä tapauksessa tällaisesta sopimuksesta ei voi vetäytyä, koska sen kohde liittyy suoraan ostajan ammatilliseen toimintaan.

Esimerkki 2.

Mr. Jan johtaa yksityistä yritystä ja tarjoaa graafisia palveluita. Hän päätti ostaa (verkosta) hydrauliikan osia yritykselle - mutta se ei liity hänen ammatilliseen toimintaansa. Tällöin etäsopimuksesta on oikeus peruuttaa, koska sen kohde ei liity suoraan ostajan ammatilliseen toimintaan.

Esimerkki 3.

Yksityinen osakeyhtiö.uraneuvontaan erikoistunut päätti ostaa (verkosta) opetusvälinepaketin työntekijöidensä lapsille. Vaikka osto ei suoraan liity tämän yrityksen toimintaan, se ei voi käyttää peruuttamisoikeutta tehdystä sopimuksesta - kaupalliset yritykset jäävät kuluttajan oikeuksista annetun lain ulkopuolelle.

Kuluttajanoikeuslain muutos sallii yrittäjän irtisanoutua etäsopimuksesta, mutta vain sillä ehdolla, että hän harjoittaa omaa liiketoimintaansa. Yrityksen pyörittäminen kauppaoikeudellisen yhtiön muodossa (avonainen yhtiö, yhtiö, kommandiittiyhtiö, kommandiittiyhtiö, rajavastuuyhtiö, osakeyhtiö) sulkee valitettavasti pois mahdollisuuden käyttää kuluttajan peruuttamisoikeutta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Oston ammattimainen luonne ja oikeus peruuttaa sopimus

Tiedämme jo, että yrittäjällä on oikeus vetäytyä etäsopimuksesta vain, jos kauppa ei liity millään tavalla hänen toiminnan laajuuteen. Mutta kuka ja miten tarkistaa, täyttyykö tämä ehto?

Valvontavelvollisuus on siirtynyt myyjille - heidän on huolehdittava siitä, onko yrittäjällä tietyssä tapauksessa mahdollisuus vetäytyä etäsopimuksesta. Käytännössä tämä voidaan tehdä analysoimalla ostavan yrittäjän PKD-koodeja. Valitettavasti kun tietty toiminta on hyvin laajaa ja yrittäjä käyttää valtavaa määrää PKD-koodeja, tällainen tarkistus voi valitettavasti viedä huomattavan paljon aikaa. Lainsäätäjä ei kuitenkaan tällä hetkellä aio ratkaista tätä ongelmaa. Suuryritysten suurissa kaupoissa myyjät joutuvat kohtaamaan melkoisen haasteen.

Etäsopimuksen peruuttamisen määräaika

Etäsopimuksesta peruuttamiseen oikeutettu yrittäjä voi käyttää tätä oikeuttaan 14 päivän kuluessa tilaamansa tavaran vastaanottamisesta tai palvelun suorittamisesta. Sama termi koskee kuluttajia, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, jotka eivät harjoita liiketoimintaa.

Art. Kuluttajan oikeuksista annetun lain 28 §:n mukaan sopimuksen peruuttamisen määräaika alkaa:

  • sopimuksesta, jossa yrittäjä luovuttaa esineen ja on velvollinen luovuttamaan sen omistusoikeuden - ostamasta tavaraa kuluttajalta tai hänen nimeämältä kolmannelta osapuolelta, joka ei ole rahdinkuljettaja, ja jos kyseessä on sopimus, joka:

    • kattaa monet tuotteet, jotka toimitetaan erikseen, erissä tai osissa - viimeisen tuotteen, erän tai osan haltuunotosta,

    • koostuu tavaroiden säännöllisestä toimituksesta tietyn ajan - ensimmäisen tavaran haltuunotosta;

  • muiden sopimusten osalta - sopimuksen tekopäivästä alkaen.

Muista kuitenkin, että jos yrittäjä ei ole ilmoittanut kuluttajalle oikeudesta peruuttaa sopimus, tämä oikeus vanhenee 12 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä tai tavaran vastaanottamisesta / tilatun palvelun suorittamisesta. Jos elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut kuluttajalle sopimuksen peruuttamisoikeudesta ennen 12 kuukauden ajanjakson umpeutumista, sopimuksen peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun kuluttajalle on annettu tieto tästä oikeudesta.

Yhteenveto

1.1.2021 alkaen yrittäjät, jotka tekevät ostoksia yritykselle myyjän tilojen ulkopuolella (internetissä, puhelimitse tai postitse), voivat käyttää peruuttamisoikeuttaan tehdystä sopimuksesta samoin ehdoin kuin kuluttajat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä. Edellytyksenä on kuitenkin, että tällainen hankinta ei liity harjoitettavaan toimintaan ja että yritystä ei toimita kaupallisena yhtiönä. Tehdyn sopimuksen peruuttamisen määräaika on 14 päivää ja se lasketaan joko sopimuksen tekopäivästä tai tavaran toimituksesta tai tilatun palvelun suorittamisesta.