Verorästien korot ja alhaisemmat korot

Palveluvero

Yrittäjät hoitavat verovelvoitteensa, mutta eivät aina täysimääräisesti eivätkä aina ajallaan. Joskus täydellistä myyntiä ajoissa ei julkisteta. Muussa tapauksessa veronmaksaja vähentää arvonlisäveron virheellisen määrän. Edellä mainituista tapahtumista seuraa velvollisuus oikaista arvonlisäveroilmoitus korjaamalla aiemmin ilmoitetun arvonlisäveron virheellinen määrä. Jotkin arvonlisäveroilmoituksen korjaukset tekee yrittäjä pienemmällä tai pienemmällä viiveellä, mistä syntyy joissain tapauksissa verorästikorkoa. Lainsäätäjä asetti kuitenkin myös tässä tapauksessa tiettyjä mieltymyksiä.

Verorästien korko alennettuna

Lainsäätäjä sovelsi veronmaksajille alhaisempaa verorästien korkoa:

  • ennen 1.1.2016 syntyneestä verovelasta 6 %

  • 1.1.2016 jälkeen syntyneestä verovelasta 4 %.

Verorästien korkoehdot alennettujen verokantojen hyödyntämiseen

1.1.2016 jälkeen syntyneiden verovelkojen osalta voit hyödyntää alennettua 4 % korkoa edellyttäen, että:

  • toimitettava lainvoimainen oikaisu ilmoitukseen 6 kuukauden kuluessa ilmoituksen toimittamisen määräajan päättymisestä,

  • koko verorästien maksaminen korkoineen 7 päivän kuluessa oikaisun esittämispäivästä.

Toisaalta ennen 1.1.2016 syntyneiden verovelkojen osalta voit hyödyntää alennettua 6 %:n korkoa edellyttäen, että:

  • ilmoituksen oikeudellisesti tehokkaan korjauksen toimittaminen,

  • koko verorästien maksaminen korkoineen 7 päivän kuluessa oikaisun esittämispäivästä.

Toisaalta alennettua korkoa, sekä 4 % että 6 %, ei voida soveltaa, jos verovelvollinen oikaisee ilmoituksen saatuaan ilmoituksen verotarkastuksen aloittamisesta tai tarkastus- tai tarkastustoiminnan aikana taikka verotarkastus.

Vanha velka vs. uusi alennettu 4 % korko

Hetkeksi, eli ajalla 1.1.2016-30.6.2016, oli mahdollista käyttää alennettua 4 %:n korkoa ennen 1.1.2016 syntyneille verorästien korkoihin. Edellä mainittuja oli täytettävä. ehdot eli tehdä veroilmoituksen oikaisu ja maksaa verorästi korkoineen 7 päivän kuluessa ilmoituksen oikaisun jättämisestä ajalla 1.1.2016 - 30.6.2016.

Jos joku ei ole käyttänyt tätä etua ja on tehnyt tai toimittaa ilmoituksen oikaisun 30.6.2016 jälkeen, hän voi hyödyntää alennettua korkoa, mutta ennen 1.1.2016 syntyneitä verorästejä eli 6 %.

Valtiovarainministeriön kanta Varsovan verokamarin johtajan yksittäisessä tulkinnassa 27. kesäkuuta 2016, viite nro. IPPP2 / 4518-1 / 16-2 / AO.

Varo korjauksen syitä

Ennen ja jälkeen 1.1.2016 syntyneiden maksurästien osalta lainsäätäjä päätti, että ilmoituksen itse oikaisevan verovelvollisen ei enää tarvitse esittää perusteluja tietyn oikaisun tekemiselle.

Esimerkki 1.

Yrittäjä jätti kuukausittaisen ALV-7-ilmoituksen ajalta 07/2017 17.8.2017. Sen jättö- ja arvonlisäveron maksupäivä on 25.8.2017. Yrittäjä on sisällyttänyt tähän virheellisesti arvonlisäverollisen 23 %:n myyntimäärän. ilmoitus. Mikäli hän tekee oikaisun tähän ilmoitukseen 26.2.2018 mennessä, hän voi saada alennettua 4 %:n verorästikorkoa.

Esimerkki 2.

Yrittäjällä on verorästiä vuodesta 2015. Hän ei ehtinyt tehdä oikaisua ajalla 1.1.2016 - 30.6.2016. Lopuksi ilmoituksen korjaus maksulla toimitettiin 13.7. /2017, tässä tilanteessa yrittäjä voi verorästäänsä soveltaa alennettua korkoa 6 %.

Esimerkki 3.

Yrittäjä toimitti 12.7.2017 neljännesvuosittaisen ALV-7K-ilmoituksen vuoden 2017 toiselta vuosineljännekseltä, samalla kun hän maksoi arvonlisäveron. Sen toimittamisen ja arvonlisäveron maksun määräaika on 25.7.2017. Tässä ilmoituksessa yrittäjä vähensi arvonlisäveron virheellisesti, joten verorästiä oli 15 000 zlotya. Jos yrittäjä oikaisee ilmoituksen ja maksaa verorästien korkoineen kaudella:

  1. 25.1.2018 asti, jolloin hänellä on oikeus saada alennettu 4 % korko:

- yrittäjä huomasi virheen ja toimitti korjauksen VAT-7K-ilmoitukseen sekä veron maksamiseen korkoineen 31.10.2017.

Alennetun koron laskelma -> (98 päivää x 15 000 PLN x 4 %) / 365 päivää = 161 PLN

  1. 25.1.2018 jälkeen et ole oikeutettu alennettuun 4 % korkoon, vaan ainoastaan ​​8 %:n normaalikorkoon:

- yrittäjä huomasi virheen ja toimitti korjauksen ALV-7K-ilmoitukseen sekä veron maksun korkoineen 29.9.2017.

Vakiokoron laskenta -> (66 päivää x 15 000 PLN x 8 %) / 365 päivää = 217 PLN