JPK_V7 lykkäys - eduskuntalain muutosehdotus!

Co-Koko Muuttuu

Sejmille annettiin 25.9.2020 eduskuntalaki, jonka tarkoituksena on lykätä JPK_V7-tiedoston käsittelyä. Arvonlisäverovelvollisten velvollisuuksien kääntäminen liittyy yhteiseen JPK_VAT-raportointiin yhdessä ALV-ilmoituksen kanssa vallitsevan COVID-19-pandemian aikana.

JPK_V7-tiedoston lykkäys

Lakiesitys koskee 1.10.2020 voimaan tulevia säännöksiä, jotka koskevat JPK_V7-tiedoston uutta rakennetta eli JPK_VAT-tiedoston ja arvonlisäveroilmoitusten yhteisraportointia. JPK_V7-tiedoston uusi rakenne tarkoittaa myös sitä, että arvonlisäverovelvollisen on tehtävä lisäoikaisuja eli kannettava erityisiä organisaatio-, henkilöstö- ja rahoituskuluja.

Vasemmiston eduskuntakerho huomauttaa, että uuden JPK_V7-tiedoston käyttöönotto voi olla lisäongelma arvonlisäveron maksajille nykyisessä koronaviruspandemian tilassa. Luonnoksessa kansanedustajat ehdottivat, että mahdolliset lisähallinnolliset velvoitteet rajoitetaan Puolan pandemian tilan kumoamista seuraavan kuukauden ensimmäiseen päivään.

Eduskuntalain perusteluista voit lukea:

"Ehdotettu laki ei vaikuta kysynnän ja tarjonnan voimiin millään markkinoilla. Sen tarjoamilla ratkaisuilla on kuitenkin merkittävä vaikutus yrittäjien tilanteeseen, sillä yrittäjyyden taloudellisten edellytysten heikentymisen aiheuttaneen epidemian tilassa he keventävät väliaikaisesti JPK_VAT:n toimittamiseen liittyviä velvoitteitaan. tiedostot arvonlisäveroilmoituksella. Näistä syistä voidaan myös olettaa, että ehdotettu laki aiheuttaa toivottuja sosiaalisia vaikutuksia. Edellä mainittujen ratkaisujen voimaantulopäivän lykkääminen on yrittäjien odotusten mukaista, ja sen seurauksena - niiden mukaan ottaminen vahvistaa tämän yhteisön luottamusta viranomaisiin.

Luonnoksen oletuksen mukaan muutos tulisi voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan ​​Lakilehdessä.