Yhteisvastuu ja tehdyt muutokset - osa II

Palveluvero

Ensimmäisessä osassa käsiteltiin tilanteita, joissa veronmaksajan on lisättävä tuloja. Julkaisun seuraavassa osassa kerrotaan tilanteista, joissa veronmaksaja on velvollinen alentamaan verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia. Myös ostajan väärälle tilille tekemästä siirrosta johtuva arvonlisäverovelvoitteiden yhteisvastuu on otettu käyttöön. On kuitenkin mahdollista välttää kustannusten vähentäminen tai tulojen lisääminen. Valitettavasti koko asia aiheuttaa hämmennystä liiketoimintaa harjoittavien veronmaksajien keskuudessa.

Valtiovarainministeriön veroinnovaatioita koskien yrityskuluja

Valtiovarainministeriö tuo jälleen kerran veronmaksajille vaikeuksia, joiden tarkoituksena on itse asiassa yksinkertaistaa yritysten ratkaisuja. Tällä kertaa velvollisuus ei ole sisällyttää yrityskuluihin muita kuluja, jotka veronmaksaja on maksanut urakoitsijan tilille kuin uudessa arvonlisäverovelvollisten luettelossa.

Veronmaksajien on sen sijaan, että ne keskittyisivät liiketoimintansa hoitamiseen, tarkistamaan jokaisen laskun maksun yhteydessä, onko urakoitsijan tili mukana uudessa arvonlisäverovelvollisten luettelossa. Muuten he eivät voi laskea annettua laskua yrityksen kuluiksi. Virheen sattuessa tilanne on samanlainen.

Tällä kertaa pienemmät kustannukset

Taiteessa. Tavara- ja palveluverolain muuttamisesta 25.2.2019 annettujen lakien ja eräiden muiden lakien 2 §:ssä uudesta vuodesta 2020 alkaen tapahtuu merkittäviä muutoksia, joiden seurauksena elinkeinotoimintaa harjoittavaan verovelvolliseen ei sisälly menojen määrä yrityksen kuluissa (veronmaksajan vastuu laskujen, sopimusten muodossa) kokonaan tai osittain, jos tämä kulu on maksettu:

  1. ilman yritystiliä (käteisellä) tai

  2. tilisiirrolla muulle kuin arvonlisäverovelvollisten luettelossa siirtotoimeksiannon tekopäivänä tehdylle tilille (uudessa kaavassa tammikuusta 2020 alkaen), jos liiketoimia tapahtuu aktiivisen arvonlisäveron maksajan kanssa.

Tässä yhteydessä on syytä korostaa kolmea perusasiaa. Uudessa verovelvollisten luettelossa tulee olemaan myös luettelo kaikista kunkin verovelvollisen liiketoimintansa yhteydessä toimittamista tilinpäätöksistä, ja juuri nämä tilit ovat edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetusta luettelosta.

Toinen kysymys yrityksen kustannusten mahdollisesta alentamisesta koskee vain yli 15 000 zlotyn bruttomääräisiä yritysvelkoja, jotka maksetaan pankkisiirrolla.

Kolmas asia on se, että siirtoon käytetyn toimeksisaajan tilin tulee olla oikea siirron tilauspäivänä, joten sen toteutuspäivänä verovelvollisen on varmistettava, eli tarkistettava uusi arvonlisäverovelvollisten luettelo ja tarkistettava että laskulla annettu tili on mukana uudessa verovelvollisten luettelossa ALV. Muussa tapauksessa se ei sisälly tällaisen siirron hintaan. On selvästi nähtävissä, kuinka tärkeää on jatkuvasti tarkistaa urakoitsijoiden oikeat liiketilit.

Näin ollen verovelvollinen ei sisällytä yrityksen kuluihin esimerkiksi laskua, jonka maksu on siirretty väärälle tilille, eli tiliä, joka ei muodosta vähintään yhtä uuteen arvonlisäverovelvollisten luetteloon kuuluvan urakoitsijan tiliä.

Jos kustannuksia ei ole vähennettävä tietyllä ajanjaksolla, tuloja on lisättävä

Tietysti lainsäätäjä ennakoi myös tilanteen, jossa veronmaksajalle jää liian vähän tai ei lainkaan kuluja tietyllä verokaudella. Tässä tapauksessa, jos hän tekee virheen ja siirtää velan maksun muulle kuin uudessa arvonlisäverovelvollisten luettelossa mainitulle toimeksisaajan yritystilille, eikä hänellä ole riittävästi kuluja tietyllä ajanjaksolla, hän on velvollinen kasvattaa tuloja sillä osalla, joka puuttui kustannusten vähentämiseksi.

Onko mahdollista välttää kustannusten vähentäminen tai tulojen lisääminen?

Lainsäätäjä Art. 2 yllä lakiehdotus merkitsi, että väärälle tilille siirron tekevä verovelvollinen voi välttää kustannusten alentamisen tai tulojen lisäämisen, jos hän toimittaa verotoimiston toimivaltaiselle johtajalle laskun laatijan vuoksi maksuilmoituksen vastuusta väärälle tilille 3 päivän kuluessa siirron tekemisestä.

Ostajan yhteisvastuu myyjän verorästistä

Kuten käy ilmi, lainsäätäjä haluaa jopa ottaa käyttöön säätelyn, joka tuo tavaran tai palvelun myynnistä saadusta laskusta vastuun maksaneen verovelvollisen väärälle tilille.

Ostajan vastuu on yhteisvastuullinen myyjää kohtaan, eli ostaja on tässä tilanteessa velvollinen kaikella omaisuudellaan myyjän arvonlisäverosädistä siihen osaan arvonlisäverosta, joka kohdistuu tiettyyn laskuun.

Maksun perivän välittäjän yhteisvastuu

Tulojen osalta lainsäätäjä otti käyttöön myös yhteisvastuun instituution. Tässä tapauksessa verovelvollinen perii velan velallliselta ja siirtää sen velkojalle tilanteessa, jossa hän siirtää sen velkojan väärälle yritystilille (ei sisälly uuteen arvonlisäverovelvollisten luetteloon) on yhteisesti ja on yhteisvastuullinen koko omaisuudellaan yhdessä velkojan kanssa velallisen arvonlisäveron piiriin kuuluvista verorästejä saatavansa määrän suhteessa.

Ilmoitus verovirastolle auttaa välttämään oikaisun ja vastuun

Kuten edellä mainittiin, ilmoituksen lähettäminen laskun laatijan toimivaltaiselle verovirastolle välttää:

  1. alentaa kustannuksia hankinnan yhteydessä,

  2. tulojen lisääminen, jos saamisia peritään velkojan hyväksi,

  3. ostajan tai välittäjän yhteisvastuu, joka perii erääntyneen summan.

Lainsäätäjä äskettäin laaditussa art. Verolain 117ba §:n 4 momentin mukaan yllä olevan ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. yritys (nimi) ja kotipaikan osoite tai verovelvollisen, joka on luonnollinen henkilö, sen verovelvollisen, jolle tavarat tai palvelut on luovutettu, tai verovelvollisen etu- ja sukunimi ja pysyvän toimipaikan osoite velan periminen velalliselta velkojan eduksi,

  2. laskussa mainitut laskun laatijan tiedot (tunnistenumero, etu- tai sukunimi ja etunimi ja osoite),

  3. sen (virheellisen) tilin numero, jolle maksu suoritettiin,

  4. virheellisestä tilistä johtuvan maksun määrä ja tilisiirron tilauspäivämäärä.

Yhteisvastuu - toinen tapa välttää se

Veronmaksajien yhteisvastuu siinä tapauksessa, että velka on suoritettu tai saatava peritty velkojan hyväksi ja siirretty väärälle yritystilille (ei sisälly uuteen arvonlisäverovelvollisten luetteloon), ei koske tilannetta, jossa veronmaksaja on maksanut tietystä liiketoimesta split-maksumekanismilla eli ositetulla maksulla.