ALV:n vähennys eritelmästä - onko mahdollista?

Palveluvero

Tavara- ja palveluverolaissa määritellään milloin ja minkä asiakirjojen perusteella verovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisäveron määrä. Sen säännösten mukaan arvonlisäveron selvittämiseen oikeuttava perusasiakirja on lasku. onko mahdollista vähentää arvonlisäveroa eritelmästä? Tarkistaa!

Laskun määritelmä

Laskun käsite on määritelty Art. 2 lauseke arvonlisäverolain 31 §. Laskulla tarkoitetaan sanamuotonsa mukaan "paperimuotoista tai sähköistä asiakirjaa, joka sisältää lain ja sen perusteella annettujen määräysten edellyttämät tiedot".

Joissakin tilanteissa säännösten edellyttämien seikkojen puuttuessa asiakirjaa ei pidetä laskuna, joten - vastaanottaja ei voi vähentää veroa sen perusteella.

Laskun elementit

Säännösten mukaan tämän asiakirjan tulee sisältää vähintään:

 • myöntämispäivä,

 • seuraava numero,

 • myyjän ja ostajan nimet ja sukunimet tai nimet ja heidän osoitteensa,

 • myyjän ja ostajan NIP-numerot,

 • tavaran toimituksen tai palvelun suorittamisen valmistumis- tai valmistumispäivä, jos sellainen päivämäärä on määritelty ja se poikkeaa laskun päiväyksestä; jatkuvan myynnin tapauksessa lasku voi sisältää myyntikuukauden ja -vuoden,

 • myytyjen tavaroiden tai suoritetun palvelun nimi (tyyppi),

 • myytyjen tavaroiden mitta ja määrä tai suoritettujen palvelujen laajuus,

 • tavaran tai palvelun nettoyksikköhinta,

 • niiden tavaroiden tai tarjottujen palvelujen nettoarvo, joihin myynti liittyy,

 • ALV-prosentit,

 • liikevaihdon arvon summa jaettuna yksittäisiin verokantoihin ja verovapaisiin myyntiin,

 • veron määrä tavaroiden (palvelujen) nettomyyntiarvon summasta jaettuna yksittäisiin verokantoihin liittyviin määriin,

 • maksettava kokonaissumma.

Laskun ei kuitenkaan aina tarvitse sisältää kaikkia edellä mainittuja elementtejä. Lainsäätäjä on määritellyt, milloin ja mitä tietoja asiakirja ei saa sisältää, jotta se kuitenkin katsottaisiin laskuksi.

ALV-vähennys eritelmistä

Lainsäätäjä ei maininnut itse sanaa "lasku" pakollisissa osissa, jotka pitäisi sisällyttää laskuun. Näin ollen laskuna voidaan pitää myös asiakirjaa, joka ei ole laissa tarkoitettu laskuksi oikeutettu. Tärkeintä on, että se sisältää kaikki tietyssä tilanteessa tarvittavat tiedot.

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvonlisäverolain mukaan laskuna voidaan pitää esimerkiksi eritelmäksi kutsuttua asiakirjaa, joka sisältää kaikki laskun pakolliset osat, ja verovelvollisella on oikeus vähentää tositteeseen sisältyvä ostoihin sisältyvä vero.