Alv:a ei aina voi vähentää laskusta

Palveluvero

Yksi aktiivisten arvonlisäveronmaksajien eduista on ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennys laskun perusteella. Tämä oikeus johtuu kaupan arvonlisäveron neutraalisuuden periaatteesta. Käytännössä se voi kuitenkin osoittautua mahdottomaksi, koska joskus pelkkä lasku ei anna mahdollisuutta vähentää ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa. Alla on esitetty tilanteet, joissa arvonlisäveroa ei voida vähentää laskusta.

ALV-vähennys ja useamman kuin yhden laskun laatiminen samasta myynnistä

Veroturvallisuussyistä tulee noudattaa sääntöjä, joiden mukaan yhtä tapahtumaa ei voi dokumentoida useammalla kuin yhdellä laskulla. Jos annetussa asiakirjassa on virheitä, verovelvollisen on oikaistava se oikaisuilmoituksella tai oikaisulaskulla. Kielto vähentää ostoihin sisältyvää arvonlisäveroa useammasta kuin yhdestä samaa myyntiä koskevasta laskusta tarkoittaa, että tämä koskee myös tilanteita, joissa laskuilla on eri numerot, mutta ne viittaavat samaan taloudelliseen tapahtumaan. Tämän tyyppiset tapaukset johtuvat tietokoneohjelmien epäonnistumisesta tai laskutuksesta vastaavan henkilön virheestä.

Laskut dokumentoivat todellisuuden vastaisia ​​tapahtumia

Art. 88 sek. 3a piste 4 arvonlisäveron alennusta ja veronpalautusta tai veronpalautusta ei voida tehdä laskujen ja tulliasiakirjojen perusteella, jos:

  • ilmoittaa toiminnot, joita ei ole suoritettu - tätä toimintaa koskevassa osassa,
  • ilmoittaa virheellisiä summia - osassa, joka koskee niitä eriä, joiden määrät ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa,
  • vahvistaa toiminnot, joihin säännökset säännökset. Siviililain 58 ja 83 § (joiden tarkoituksena on kiertää lakia tai jolla on ilmeinen luonne) - näihin toimiin liittyvässä osassa.

Edellä mainitun yhteydessä toteutumatta jääneet tapahtumat dokumentoivat laskut eivät ole arvonlisäveron vähennyskelpoisia. Tilanteessa, jossa lasku sisältää useita eriä ja vain yksi edustaa varsinaista liiketapahtumaa, verovelvollisella on oikeus vähentää vero vain tästä osasta.

Myyntipanoksen arvonlisäveron vähennyskielto koskee myös laskua, jossa summat ovat ristiriidassa todellisuuden kanssa, eli myynnin arvo on suurempi. Tällaisessa tilanteessa säännökset antavat ostajalle kuitenkin mahdollisuuden vähentää arvonlisävero tosiasiallisesti toteutuneesta osasta.

Verovelvollisella ei ole oikeutta vähentää arvonlisäveroa sellaisesta toiminnasta, joka aiheuttaa petoksia, veropetoksia sekä lain kiertämiseen tarkoitettuja ja ilmeisiä toimia.

Myyjän hyväksymät laskut ja arvonlisäverovähennys

Laskun laatimisvelvollisuus on pääsääntöisesti myyjällä, mutta on tilanteita, joissa ostaja laatii tällaisen asiakirjan. Niiden myöntämisen perusteena on myyjän ja ostajan välinen sopimus. Myyjän tulee hyväksyä ostajien laskut allekirjoituksella. Laskun esittämisen määräaika tulee mainita sopimuksessa, ja siinä on otettava huomioon mahdollisuus verojen oikea-aikaiseen selvitykseen. Allekirjoituksen puute - myyjän hyväksymä lasku aiheuttaa ostajan menettämisen tästä asiakirjasta johtuvan arvonlisäveron vähennysoikeuden.

Ostoa ei ole tarkoitettu verolliseen myyntiin

Arvonlisäveron vähennysoikeus on vain aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyllä yrittäjällä, joka harjoittaa verollista toimintaa. Tästä syystä objektiivisesta vapautuksesta hyötyvä tai sekamyyntiä (sekä verollista että vapautettua) harjoittava yrittäjä voi vähentää ostoihin sisältyvän veron vain silloin, kun osto liittyy verolliseen myyntiin. Jos osto koskee molempia myyntityyppejä tai ei ole mahdollista selkeästi määrittää, onko kyseessä verollinen vai vapautettu myynti, käytetään kerrointa verollisen myynnin osuudesta kokonaismyynnistä.

Arvonlisäveron vähennys laskusta, joka todistaa vapautetun myynnin

Oikean arvonlisäverokannan soveltaminen on myyjän vastuulla. Jos myyjä verovapaata myyntiä koskevassa kaupassa ilmoittaa laskussa virheellisen verokannan, on virheellä kielteisiä seurauksia tavaran tai palvelun ostajalle. Ostopankin arvonlisäveron vähennysperusteet eivät ole verottomat tai arvonlisäverosta vapautetut liiketoimet (esim. jotkin koulutuspalvelut) osoittavat laskut.

Lasku olemattomalta taholta

Vain tämän veron aktiiviset verovelvolliset ovat valtuutettuja dokumentoimaan myynnin laskulla, jossa näkyy arvonlisäveron määrä. Olemattomien yhteisöjen laatimat laskut eivät anna verovelvollisille oikeutta ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennykseen.