ALV:n vähennys ennakkomaksusta - tärkeimmät tiedot

Palveluvero

Tavaroita tai palveluita myyvät yrittäjät käyttävät mahdollisuutta selvitellä urakoitsijan kanssa tämän tilauksesta suorittamalla ennakkomaksuja tulevista tavaroiden toimituksista tai palveluiden suorittamisesta. Pääsääntöisesti myyjä antaa ennakkomaksua suoritettaessa viimeistään ennakkomaksun vastaanottamiskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ennakkolaskun, joka vahvistaa tietyn ennakkomaksun vastaanottamisen ennakkomaksun muodossa. ennakkomaksu. Ennakkomaksun ja lähetetyn ennakkolaskun arvonlisäveron vähennys syntyy silloin tilityksessä siltä ajalta, jolloin ostaja on sen vastaanottanut, jos se dokumentoi ennakkomaksun tosiasiallisen maksamisen.

Milloin arvonlisäveron vähennysoikeus on?

Art. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan aktiivisella arvonlisäverovelvollisella on oikeus vähentää arvonlisävero siltä osin kuin hän käyttää tavaroita ja palveluita verollisen toiminnan harjoittamiseen. Tämä vähennys tehdään vähentämällä maksettavan veron määrää, mikä vähentää maksettavan arvonlisäveron määrää.

Milloin ennakkomaksusta on mahdollista vähentää arvonlisävero?

Oikeus alentaa maksettavan veron määrää ostoihin sisältyvän veron määrällä syntyy selvityksessä siltä ajalta, jolloin verovelvollisen ostamien tai maahantuomien tavaroiden ja palvelujen osalta verovelvollisuus on syntynyt. Lisäksi arvonlisäveron vähennysoikeus syntyy ostajalla aikaisintaan tilityksen yhteydessä siltä ajalta, jolloin verovelvollinen on saanut laskun tai tulliasiakirjan.

Toisaalta vähennyskelpoisen ostoihin sisältyvän veron määrä on niiden verosummien summa, jotka näkyvät verovelvollisen saamissa laskuissa, jotka vahvistavat ennakkomaksun, ennakkomaksun, jos ne ovat vaikuttaneet arvonlisäveron verovelvollisuuteen.

Maksamattomat ennakkolaskut

Ei ole harvinaista, että yrittäjät laativat ennakkolaskun ennenaikaisesti. Säännökset sallivat arvonlisäveron ennakkolaskun laatimisen 30 päivää ennen maksun suorittamista, mutta aiempi ennakkolasku on oikeuskäytännön valossa virheellinen. Tässä tilanteessa veroviranomaiset määräävät laskun oikaisemalla ennakkolaskun nollaan ja laatimaan ennakkolaskun uudelleen ajallaan tai laatimaan proforma-laskun.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäksi on erotettava tilanne, jossa verovelvollinen suorittaa ennakkomaksun 30 päivän kuluttua ennakkolaskun laatimispäivästä ja samaan aikaan verovelvollisen arvonlisäveroilmoituksen jättämispäivän jälkeen. ajanjakso, jona myyjä on laatinut ennakkolaskun ja jolta hänen oli laskettava ja maksettava siitä maksettava arvonlisävero. Tässä tilanteessa, jos myyjä haluaa tarkistaa tätä käsirahalaskua, hänen on ensin palautettava saamansa käsiraha. Toisaalta ennakkomaksun uudelleen vastaanotettuaan myyjä laatisi ennakkolaskun, josta käy ilmi ennakkomaksun tosiasiallinen vastaanottaminen.

Kahden edellä mainitun tilanteen erottaminen, ottaen huomioon, onko ennakkolaskun arvonlisäveron määrän sisältävä arvonlisäveroilmoitus toimitettu vai ei, johtaa syytteeseenpanoon jatkotoimista riippuen:

  • onko ennakkomaksu saatu 30 päivän kuluttua laskun laatimispäivästä ja samaan aikaan ennen ennakkolaskun antokuukauden arvonlisäveroilmoituksen jättämispäivää,

  • onko ennakkomaksu vastaanotettu arvonlisäveroilmoituksen jättöpäivän jälkeen eli laskun tekokuukautta seuraavan kuukauden aikana,

  • onko ennakkomaksu ylipäätään vastaanotettu ja lisäksi maksettu erääntynyt arvonlisävero edellisen kuukauden ennakkolaskusta.

Valitettavasti toistaiseksi ei ole kehitetty yhtenäisiä ratkaisuja, jotka auttaisivat veronmaksajia tekemään tehokkaan päätöksen oikeista toimenpiteistä sellaisten ennakkolaskujen korjaamiseksi, joissa ennakkomaksua ei dokumentoida.

Oikeus vähentää arvonlisävero laskusta, joka ei todista ennakkomaksua

Toisaalta arvonlisäveron vähentäminen saadusta ennakkolaskusta, joka ei todista ennakkomaksua, johtuvasta ennakkomaksusta keskeytyy, kunnes (yhden kuukauden) kyseessä olevasta ennakkolaskusta johtuva saamisen tämä osa on maksettu. Perustelut on jo esitetty edellä; Lainsäätäjä ilmoittaa, että verolliseen toimintaan käytettyjen ostettujen tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus syntyy sen tilikauden selvityksessä, jonka aikana myyjää verotettiin.

Tässä tilanteessa myyjän saaman ennakkomaksun verotusvelvollisuutta ei synny tämän ennakkomaksun maksamatta jättämisen vuoksi. Itse asiakirja on tavallaan ennakkomaksupyyntö tulevista tavara- tai palvelutoimituksista.

Näin ollen maksetun ennakkomaksun arvonlisäveron vähennys ennakkolaskusta, joka ei todista ennakkomaksun varsinaista maksamista, ei tapahdu laskun vastaanottamiskuukaudessa, vaan ennakkomaksun tosiasiallisen maksun kuukaudessa. .