ALV-vähennys mahdollista jopa 5 vuotta sitten!

Palveluvero

Yrittäjällä, joka on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, on mahdollisuus alentaa luovutetun veron arvoa ostoihin sisältyvällä verolla. Sen käyttämiseksi sen tulee ensin valvoa määräaikoja - arvonlisäveron vähennys on mahdollista vain määrättyinä ajanjaksoina.

Arvonlisäveron vähennyksen perusperiaatteet

Sen määrittämiseksi, kuinka ja milloin ostoihin sisältyvä arvonlisävero voidaan vähentää, yrittäjän tulee katsoa Art. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 86 §. Yrittäjällä on oikeus vähentää arvonlisävero, kun hän käyttää ostamiaan tavaroita ja palveluita verolliseen toimintaan.

Kuinka paljon voit vähentää? Yrittäjällä on oikeus alentaa luovutusveroa verovelvollisen tavaran tai palvelun ostoa todistavien laskujen perusteella maksetun veron arvolla tai suorittaa maksu kokonaan tai osittain ennen ostoa.

Milloin voit vähentää? Perusperiaatteen mukaan arvonlisäverovähennys voidaan tehdä sillä ajanjaksolla, jolloin yksittäisen tavaran tai palvelun verovelvollisuus on syntynyt. Vastaavasti tätä sääntöä tulisi soveltaa osaan tai koko maksuun, joka on suoritettu ennen hankintaa. Samalla yrittäjä ei kuitenkaan voi vähentää arvonlisäveroa aikaisemmin kuin laskun (tai tulliasiakirjan) vastaanottamisen aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jotta yrittäjä voisi vähentää arvonlisäveron, on tapahduttava kaksi seikkaa - tavaroita tai palveluita koskeva verovelvollisuus; ja lasku tai hintaasiakirja on vastaanotettava.

Hyvä uutinen on, että jos yrittäjä - eri syistä - jättää arvonlisäveron vähentämättä ilmoitettuna päivänä, hänellä on oikeus tehdä se jommallakummalla kahdesta seuraavasta tilityskaudesta. Veronmaksajille, jotka maksavat arvonlisäveron neljännesvuosittain, tämä tarkoittaa jopa kuuden kuukauden lisäaikaa arvonlisäveron vähennykseen!

Online-vinkkejä

Onko sinulla yritystä ja sinulla on kysyttävää?

Hyödynnä Yrittäjän oppaan asiantuntijaneuvoja

Verkkoneuvonta yrityksille

Oletko myöhästynyt määräajasta? Voit silti vähentää arvonlisäveron!

Huolimatta suhteellisen pitkästä arvonlisäveron vähennysajasta voi käydä ilmi, että yrittäjä ei ole käyttänyt oikeuttaan. Tällaisessakaan tilanteessa tapaus ei kuitenkaan ole täysin häviäjä - arvonlisäverovähennys voidaan tehdä ilmoitusta korjaamalla.

Tämän vaihtoehdon käyttämiseksi yrittäjän tulee luoda arvonlisäveroilmoitukseen korjaus ensimmäiseltä jaksolta, jolloin hän sai arvonlisäveron vähennysoikeuden (eli tässä tapauksessa hän ei voi valita kahdesta peräkkäisestä ajanjaksosta toista). Tässäkin on tietty aikaraja - oikaisuja voidaan tehdä viimeistään 5 vuoden kuluttua sen vuoden alusta, jolloin oikeus veronalennukseen toteutui.

On syytä muistaa, että ilmoituksen korjauksen yhteydessä tulee kirjoittaa perustelu oikaisun syille.

Tiesitkö, että on olemassa laskuja, joista et voi vähentää arvonlisäveroa? Tarkista mitä asiakirjoja koskee!