Henkilöauton vuokrauslaskujen arvonlisäveron vähennys

Palveluvero

Yrittäjät joutuvat toiminnassaan joskus vuokraamaan auton, esimerkiksi tilanteessa, jossa oma on tilapäisesti työkyvytön tai heillä ei ole sitä tällä hetkellä. Tyypillisesti yrittäjälle vuokrattavana kohteena ovat henkilöautot. Tästä syystä herää kysymys: kuinka paljon verovelvollisilla on oikeus vähentää arvonlisäveroa henkilöauton vuokralaskuista ja mikä on verovähennyskelpoinen kustannus?

ALV-vähennys autonvuokralaskuista - 100% vai 50%?

Aktiivisella arvonlisäverovelvollisella yrittäjällä on oikeus vähentää henkilöauton vuokraamisesta laskusta arvonlisävero 50 % tai 100 %. Oikeus arvonlisäveron täysimääräiseen vähennykseen tällaisista laskuista on verovelvollisella, joka:

  • pitää kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä,
  • laatinut auton käytön säännöt yrityksessä,
  • ilmoitti ajoneuvosta Verovirastolle VAT-26-lomakkeella,
  • käyttää autoa yksinomaan yritystarkoituksiin.

Nämä ehdot on täytettävä samanaikaisesti. Jos aktiivinen arvonlisäverovelvollinen ei täytä vähintään yhtä edellä mainituista velvoitteista, hän on oikeutettu 50 %:n arvonlisäveron vähennykseen henkilöauton vuokrauslaskuista. Yllä mainitut vähennykset - 50% ja 100% koskevat sekä autonvuokralaskuja että sen päivittäiseen käyttöön liittyviä kuluja, kuten polttoaineen ostoa tai autonpesua.

Ajoneuvon vuokraus yrityksen kuluilla

Art. 23. 1. piste PIT-lain 47a §:n mukaan yrittäjä voi laskea vuokrakuluja 150 000 zlottiin asti. Henkilöauton rajallinen arvo johtuu vuokrasopimuksesta. Samanaikaisesti aktiivisen arvonlisäveron maksajan tapauksessa, jos ajoneuvoa käytetään sekä liike- että yksityiskäyttöön, tulee huomioida ajoneuvon nettoarvo lisättynä ostoihin sisältyvän arvonlisäveron määrällä (nettoarvo + alv 50%). Toisaalta lyhytaikaisessa vuokrauksessa (alle 6 kuukautta) tulee käyttää vakuutustarkoituksiin käytettyä arvoa. Sen vuoksi, jos henkilöauton arvo on yli 150 000 zlotya, veronmaksaja kirjaa vuokrakulut muunnoksen tuloksena syntyvään määrään:

laskun arvo x 150 000 / ajoneuvon arvo

Jotta verovelvollinen voisi vahvistaa auton arvon ja samalla osoittaa, missä määrin hänellä on oikeus maksaa lyhytaikaisen vuokrauksen kustannukset verokuluina, hänellä tulee olla kopio vuokratun ajoneuvon kirjanpidosta. käytäntö.

Esimerkki 1.

Yrittäjä käyttää liiketoiminnassaan ja vuokrasi yksityisesti Puolassa henkilöautoa, jonka arvo on netto 300 000 zlotya (alv: 69 000). Vuokran kuukausilaskun nettoarvo on 1 000 zlotya, jossa ALV-arvo on 230 zlotya. Millä arvolla se voi sisällyttää kustannukset KPiR:ään ja vähentää arvonlisäveron, jos se ei pidä kirjaa ajoneuvon ajokilometreistä?

Ajoneuvon arvo yrittäjälle on 334 500 zlotya (nettoarvo + ALV ilman vähennystä = 300 000 + 50 % x 69 000). Veronmaksajalla on oikeus vähentää arvonlisäverosta 50 % eli 115 zlotya, kun taas KPiR:n arvo on 499,97 zlotya.

Laskelmat:

rajan ylittävä ylijäämä - 334 500 - 150 000 = 184 500 PLN

verottomien kustannusten osuuden laskeminen - 184 500/334 500 x 100 = 55,16 %

prosenttiosuus, joka voi olla verokustannus - 100 % - 55,16 % = 44,84 %

osa kustannuksista, jotka voivat muodostaa verokulun - 1115 x 44,84 % = 499,97 PLN
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vuokralaskun kirjaus wFirma.pl-järjestelmään

Henkilöautoon liittyvien kulujen oikein selvittämiseksi ajoneuvo tulee ensin syöttää järjestelmään kohdan: Ajoneuvon lisääminen järjestelmään mukaisesti. Tällöin järjestelmä laskee sen perusteella automaattisesti oikein asianmukaiset kustannukset ALV:n ja ALV:n osalta.

Vuokralasku tulee kirjoittaa kirjanmerkkiin: KULUT »LISÄÄ KULUT» ALV-LASKU / LASKUT (ILMAN ALV). Täytä avautuvassa ikkunassa saadun laskun mukaiset tiedot, jossa KULUN LUONNE: LEASING TAI AUTON LEASING.

Säästämisen jälkeen kulut sisällytetään KPiR:n 13. sarakkeeseen - muut kulut 150 000 PLN:n rajan mukaisesti. Aktiivisen arvonlisäveron maksajan arvonlisäverolaskun osalta arvonlisäverollinen ostorekisteri sisältää arvonlisäveron 50 % tai 100 % riippuen ajoneuvon kirjanpitotavasta.