Työsuhteen suojaaminen hoitovapaan aikana

Palvelus

Hoitovapaan aikana työntekijä saa erityistä suojelua. On kuitenkin olemassa kaksi tilannetta, joissa hän voi menettää työpaikkansa hoitovapaalla.

Ensimmäisessä tapauksessa, kun työnantaja työllistää alle 20 työntekijää, työntekijä noudattaa 1999/2004 3 momentissa säädettyä yleissääntöä. Työlain 186 § 1. Tämän säännöksen mukaan työnantaja ei saa irtisanoa tai irtisanoa työntekijän työsopimusta vanhempainvapaahakemuksen jättämisestä sen päättymiseen asti. On kuitenkin kaksi poikkeusta. Työsopimuksen irtisanominen on mahdollista työnantajan asettautuessa konkurssiin tai selvitystilaan tai kun on olemassa syitä, jotka oikeuttavat työsopimuksen irtisanomiseen työntekijän syyn vuoksi.

Art. 186 K. p., Työnantajalla on velvollisuus päästää työntekijä työhön hoitovapaan päätyttyä.

Toinen tapaus koskee tilannetta, jossa työntekijöitä on vähintään 20. Ellei erillisistä määräyksistä muuta johdu, työpaikkaan sovelletaan 13. maaliskuuta 2003 annettua lakia erityissäännöistä työntekijän työsuhteen irtisanomiseksi asiaan liittymättömistä syistä. työntekijöille (lehti U. nro 90, kohta 844, sellaisena kuin se on muutettuna). Irtisanottujen työntekijöiden lukumäärästä riippuen laille on ominaista kaksi käsitettä: joukkoirtisanominen ja henkilökohtainen irtisanominen.

Kun kyseessä on tyypillinen joukkoirtisanominen, sellaisena kuin se on määritelty 12 artiklassa. Edellä mainitun lain 1 §:n mukaan työnantajalla on oikeus irtisanoa työsuhde vanhempainvapaalla olevaan henkilöön, jos loma kestää vähintään 3 kuukautta (mainitun lain 5 §:n 1 ja 3 momentti). irtisanomisen syy ei ole työntekijän vika. Vapautus kattaa:

  1. 10 työntekijää ja alle 100 työntekijää
  2. 10 % työntekijöistä, joilla on vähintään 100 mutta alle 300 työntekijää
  3. 30 työntekijää, jotka työllistävät vähintään 300 työntekijää.

Yksittäisen irtisanomisen yhteydessä (eli vähemmällä työntekijämäärällä kuin edellä mainitun lain 1 §:ssä säädetään) työsuhteen päättäminen vanhempainvapaan ajaksi on sallittu samoin edellytyksin sillä edellytyksellä, että ei ole työntekijän puolella, on irtisanomisen ainoa syy, eikä yrityksen ammattiliitto vastusta 14 päivän kuluessa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta (lain 10 §:n 1 ja 2 momentti). edellä mainittu laki).

Yksittäisten irtisanomisten osalta tärkeä tosiasia on korkeimman oikeuden 15. helmikuuta 2006 antama päätös, jossa todettiin, että pykälän säännökset ovat voimassa. 10 sek. Joukkovähentämislain 1 ja 2 §:n mukaan voi olla peruste työntekijän työsuhteen päättämiselle hoitovapaan aikana ja siinä tapauksessa, että §:ssä kuvatut ehdot. Siviililain 186 §:n 1 momentissa säädetään työnantajan konkurssiin tai selvitystilaan asettamisesta tai syistä, joiden vuoksi työsopimus irtisanotaan ilman irtisanomisaikaa työntekijän tuottamuksesta.

Työ- ja sosiaaliministeriö vahvisti vanhempainvapaalla olevan henkilön irtisanomisen hyväksyttävyyden ryhmävähennyslain mukaisesti ja siinä säädetyin ehdoin.