Aikataulun laatimisvelvollisuus ja jatkuva työaikataulu

Co-Koko Muuttuu

Tänään palkkasin uuden työntekijän määräaikaisella työsopimuksella. Olen lisännyt sopimukseen huomautuksen, että työntekijä työskentelee 4 tuntia päivässä - klo 10.00-14.00 maanantaista perjantaihin. Pitääkö minun tehdä kuukausittainen aikataulu, jos työntekijällä on kiinteät työpäivät ja -ajat ja niistä on tiedot työsopimuksessa?

Adam, Kozienice 

Työaikataulun laatimisvelvollisuudesta säädetään työlain säännöksillä. Art. 129 3 §:n mukaan työnantajan tulee laatia tietyn työntekijän työaikataulu kirjallisesti tai sähköisesti viitejaksoa lyhyemmälle ajalle ja sen tulee kattaa vähintään yksi kuukausi. Työaikataulu tulee toimittaa työntekijälle vähintään viikkoa ennen työn alkamista siltä ajalta, jolle työaikataulu on laadittu.

Pakollinen aikataulu – milloin se ei ole pakollista?

On syytä huomata, että työaikataulun laatiminen ei ole pakollista kaikille työntekijöille. Art. 129 4 §:n mukaan työnantaja ei ole velvollinen laatimaan työaikataulua, jos se johtuu:

  • työlaki,

  • §:n mukaiset ilmoitukset työaikajärjestelmistä ja aikatauluista. Työlain 150 § 1 §

  • työsopimus.

Työaikataulua ei myöskään laadita tehtäväperusteisessa työaikajärjestelmässä työskenteleville työntekijöille tai silloin, kun työnantaja antaa hänelle työntekijän pyynnöstä yksilöllisen tai joustavan työaikataulun.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos työaikataulua koskevat tiedot sisältyivät työsopimukseen, työnantaja vapautuu velvollisuudesta laatia työaikataulu sille työntekijälle, jonka kanssa työsopimus on tehty.