Kassakoneen käyttövelvollisuus liiketoiminnassa

Verkkosivusto

Kassakone on yleistymässä. Voimassa olevan säännöstön mukaan yhä pienempi määrä verovelvollisia voi saada poikkeuksia kassakoneen käyttövelvollisuudesta. Kassavelvollisuus ei koske yrittäjiä, jotka myyvät tavaroita tai tarjoavat palveluita vain yrityksille tai yhteisöille sekä paikallis- ja valtionhallinnon toimielimille. Joten kysymys, joka on kysyttävä, kenellä on oltava kassakone? Tarkistaa!

Kenellä on oltava kassakone?

Pääsääntöisesti Art. Tavara- ja palveluverolain 111 §:n mukaan yrittäjän, joka myy tavaroita tai palveluita elinkeinotoimintaa harjoittamattomille luonnollisille henkilöille ja kiinteämääräisille viljelijöille, on rekisteröitävä myynti kassakoneella. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia, joista keskustellaan myöhemmin tässä artikkelissa. Arvonlisäverolain muutoksen voimaantulon yhteydessä tiettyjen toimialojen yrittäjiltä, ​​jotka valmistavat tai aloittavat myynnin kassakoneella vuodesta 2020 alkaen, vaaditaan verkkokassakone. Vuonna 2021 tämä velvoite laajennettiin koskemaan muita toimialoja. Mainitsemme tästä lisää artikkelissa: Verorekisterit verkossa - täytäntöönpanon määräaika.

Kassakone liiketoiminnassa – kenet voidaan irtisanoa?

Yrittäjä ei ole velvollinen omistamaan kassakonetta, jos hän luovuttaa tavaroita ja palveluita luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita rekisteröintivelvollisuutta (jotka on määritelty asetuksen liitteen osassa I). Pitäisi kuitenkin harkita, mitä tehdä, kun on olemassa myynti, joka on sekä vapautettu rekisteröinnistä (liitteestä I) että myynti, joka ei kuulu vapautuksen piiriin?

Tällaisessa tilanteessa par. 3 sek. Valtiovarainministerin asetuksen kirjanpitovelvollisuudesta poikkeuksista 1 kohdan 3 alakohdan 3 momentin mukaan vapautus kassakoneen käyttövelvollisuudesta myönnetään, jos vapautetusta myynnistä saadun liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta (yksityiselle henkilöt ja kiinteämääräiset viljelijät) oli edellisenä vuonna yli 80 prosenttia.

Vapautus kassasta enintään 20 tuhannelle. kauppaa

Mainitussa asetuksessa lainsäätäjä osoitti toisen poikkeuksen, jolloin yrittäjän ei tarvitse ostaa verokassaa. Tämä tapahtuu, kun sen liikevaihto yksityishenkilöiltä ja kiinteämääräisiltä viljelijöiltä ei edellisenä verovuonna ylittänyt 20 000 zlotya (jos myynti on alkanut kuluvan verovuoden aikana, liikevaihto ei saa ylittää tätä rajaa suhteessa näiden suorittamisjaksoon) toiminta kuluvana vuonna. vero).

Postimyynti ja kassavelvollisuus

Ministeriö ei myöskään poistanut Internetin kautta eli lähetysjärjestelmässä (posti- tai kuriiripalvelussa) myyvien verovelvollisten kassavapautta. On kuitenkin olemassa tiettyjä ehtoja, jotka on täytettävä. Asetuksen mukaan kassasta on vapautettu tavaran toimittaja, joka saa täyden maksun postitse, pankista tai osuustoiminnastaan ​​säästö- ja luotto-osuuskunnalla harjoittamastaan ​​toiminnasta (vastaavasti verovelvollisen pankkitilille tai verovelvollisen osuuskunnassa olevalle tilille säästö- ja luotto-osuuskunta, joka on jäsen), ja maksun dokumentoivista asiakirjoista ja todisteista käy selkeästi ilmi, mihin toimintaan ja kenen puolesta se on liittynyt (ostajan tiedot, mukaan lukien sen osoite).

Toiminta, joka on tiukasti suljettu kassakoneiden vapautuksen ulkopuolelle

Valtiovarainministerin asetuksen poikkeuksista kassakirjanpitovelvollisuudesta 4 §:n mukaan erotetaan tietyt yrittäjäryhmät, jotka jäävät kassavapautuksen ulkopuolelle. Heillä on liiketoimintansa aloittamisesta lähtien oltava kassakone ja hänen on kirjattava liikevaihto kassakoneeseen suorittaessaan mm.

 • nestekaasun myynti,
 • matkustaja- ja maantieliikenne riippumatta siitä, ovatko ne säännölliset vai eivät,
 • taksipalvelut,
 • ajoneuvojen ja moottoripyörien moottorien myynti,
 • tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden myynti
 • valokuvausvälineiden myynti, lukuun ottamatta valokuvausvälineiden ja -laitteiden osia ja tarvikkeita,
 • jalometallituotteiden myynti tai osallistuminen sellaisiin metalleihin, joiden luovutuksiin ei voida soveltaa verovapautta,
 • tallennettujen ja tallentamattomien digitaalisten ja analogisten tietovälineiden myynti,
 • käytettäviksi tarkoitettujen, myyntiin tarjottujen tai moottoripolttoaineina tai moottoripolttoaineiden lisäaineina tai seoksina käytettyjen tuotteiden toimitukset PKWiU-tunnuksesta riippumatta,
 • tupakkatuotteet (CN 2401, 2402, 2403), alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 1,2 % ja alkoholijuomat, jotka sisältävät oluen ja alkoholittomien juomien seosta, joiden alkoholipitoisuus on yli 0,5 % CN-koodista riippumatta, ei kuitenkaan tavaroita toimitetaan lentokoneisiin,
 • hajuvedet ja WC-vedet (CN 3303 00 10, 3303 00 90), ei kuitenkaan lentokoneisiin toimitettuja tavaroita.

Lisäksi luettelo tavaroista ja palveluista, joista yrittäjät eivät voi hyötyä vapautuksesta, sisältää ennen kaikkea toiminnot, kuten:

 • moottoriajoneuvojen, moottoripyörien, mopojen korjaus (mukaan lukien renkaiden korjaus, asennus, pinnoitus ja regenerointi),
 • renkaiden ja vanteiden vaihtopalvelut,
 • ajoneuvojen katsastukseen ja katsastukseen liittyvät palvelut,
 • lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tarjoamat sairaanhoitopalvelut, lukuun ottamatta kohdassa mainittujen henkilöiden tarjoamia palveluja asetuksen liitteen 48 kohta,
 • veroneuvontapalvelut,
 • oikeudelliset palvelut, ei kuitenkaan kohdassa määriteltyjä palveluja asetuksen liitteen 27 kohta (notaaritoiminta),
 • kampaamo-, kauneus- ja kosmetologiapalvelut,
 • kiinteiden laitosten tarjoamat ateriapalvelut (myös kausiluonteiset) ja catering.
 • kulttuuri ja viihde - vain sirkusesityksiin pääsyn puitteissa,
 • liittyvät viihteeseen ja virkistykseen - vain huvipuistoihin, huvipuistoihin, diskoihin, tanssisaleihin pääsyn alalla,

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Yrittäjä Michał hoitaa matkustajien kuljetuksen reitillä Krakova - Wroclaw. Näitä kursseja järjestetään epäsäännöllisesti. Pitäisikö minulla olla kassakone?

Mr. Michał on velvollinen omistamaan kassakoneen, koska valtiovarainministerin asetuksen 4 §:n mukaisesti poikkeuksista kirjanpitovelvollisuudesta kassakoneilla, henkilö- ja autokuljetuspalveluilla (riippumatta siitä, ovatko nämä kurssit säännöllisiä tai ei) jää kassakonevapautuksen ulkopuolelle.

Kassavelvollisuus ja kassakoneen ostohetki

Kassavapautuksen (asetuksen 4 §:n mukaan) tiukasti ulkopuolelle jääviä palveluja tarjoavien yrittäjien on asennettava kassa ennen ensimmäistä kauppaa voidakseen hoitaa liiketoimintansa asianmukaisesti. Kuitenkin yrittäjien, jotka kuuluvat edelleen vapautuksen piiriin 20 000 zlotyin asti, heidän on ostettava kassa ennen sitä kuukautta seuraavan kahden kuukauden loppua, jonka aikana tämä määrä ylittyi.

Esimerkki 2.

Veronmaksaja vapautuu kassavelvollisuudesta, koska 20 000 zlotyn liikevaihtoraja ei ylity. Hän ylitti tämän rajan lokakuussa 2020. Mitä hänen sitten pitäisi tehdä?

Liikevaihtorajan ylittymisen jälkeen kassakoneen hankinta- ja asennusvelvollisuus syntyy kahden kuukauden kuluessa ylityksen tapahtumiskuukaudesta eli tässä tapauksessa tammikuusta 2021 alkaen.

Kuittimyynnin myynti

Kuittimyynti tulee kirjata yhdistetyn kassaraportin perusteella - päivittäin (jokaisen päivän lopussa) tai kuukausittain (joka kuukauden lopussa). Uuden JPK V7 -rakenteen tultua voimaan kassaraportissa on lisämerkintä "RO", joka näkyy JPK V7 -tiedoston tietueosassa. Kirjaaksesi raportin kassasta wfirma.pl-järjestelmään mene välilehdelle: TULOT »MUUT TULOT» LISÄÄ MUITA TULOJA »MYYNTI ja täytä vaaditut tiedot kassaraportin yhteenvedon mukaisesti. Kokonaismääräaikaisraportissa tulee olla verovelvollisen antama numero (esim. ŁRO, tilausnumero / kuukausi / vuosi). Valitse tulojen lisäysikkunassa ostajaksi lisäksi vaihtoehto EI SOVELTAJA. Valitse LISÄYS-alivälilehden myyntityypiksi JPK V7:ssä luettelosta vaihtoehto RO.