Verovelvollisuus – kaikki mitä sinun tulee tietää

Palveluvero

Verovelvollisuus on seurausta osana elinkeinotoimintaa suoritetusta tavaroiden myynnistä tai palvelujen suorittamisesta. Lue artikkelimme ja selvitä milloin se syntyy ALV:n ja PIT:n tapauksessa!

Verovelvollisuus - tulovero

Verosäännökset määrittelevät tarkasti muun kuin maatalouden taloudellisen toiminnan tulot - nämä ovat maksettavia summia, vaikka niitä ei tosiasiassa olisi saatu, sen jälkeen kun palautettujen tavaroiden arvo, myönnetyt alennukset ja alennukset on jätetty pois. Aktiivisilla arvonlisäverovelvollisilla tulojen summasta vähennetään myös maksettava arvonlisävero.

ALV-verovelvollisuuden syntypäivä on tulopäivä eli tavaran luovutus, omaisuuden myynti tai palvelun suorittaminen tai palvelun osittainen suorituspäivä, kuitenkin viimeistään päivänä:

 • laskun laatiminen
 • tai saatavien maksaminen.

Tuloverovelvollisuus ja jatkuvat palvelut

Palvelut voidaan laskuttaa ennalta määrätyillä laskutusjaksoilla, kuten kuukausi tai vuosineljännes - tällöin tulon syntymispäivä on sopimuksessa tai laskussa määritellyn laskutuskauden viimeinen päivä, vähintään kerran vuosi.

Varsovan verokamarin johtaja viittasi tähän asiaan seuraavasti: "(...) palvelut, joiden tarjoamisen yhteydessä on sovittu peräkkäisistä maksu- tai selvityspäivistä, joiden soveltamisalaan eivät kuulu vain jatkuvasti tarjottavat palvelut, vaan myös kaikki muut palvelut, joiden oletetaan toistuvan, jos tietyn liiketoimen osapuolet sopivat suorittavansa ne sovittuina selvitysjaksoina".

ALV:n verovelvollisuus - yleinen sääntö

Arvonlisäverovelvollisuus syntyy tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta. Jos yrittäjä on kuitenkin saanut maksun kokonaan tai osittain ennen palvelun toimittamista tai suorittamista, tämä velvollisuus syntyy sen vastaanottamisesta.

Tavaroiden toimituksesta voidaan puhua, kun niiden omistajan määräysoikeus siirtyy.

ALV:n verovelvollisuus - erityissäännöt

Säännöissä erotetaan myös ns erityinen verovelvollisuus, jaettu kolmeen ryhmään.

Ensimmäinen niistä koskee toimintaa, josta verovelvollisuus syntyy, kun koko (tai osa) maksu on saatu. Siitä on säädetty Art. 19a kohta. arvonlisäverolain 5 1 kohta. Lainsäätäjä erotti tässä säännöksessä viisi toimintaa, joihin sovelletaan edellä mainittua periaatetta. Nämä ovat seuraavat vaiheet:

 • tavaran toimittaminen komissaarin toimesta komission asiamiehelle provisiosopimuksen perusteella,
 • tavaroiden omistusoikeuden siirto viranomaisen tai tämän puolesta toimivan yhteisön määräyksellä korvausta vastaan,
 • §:ssä tarkoitettu tavaroiden toimittaminen toimeksiannolla. 18 (tämä koskee tilannetta, jossa ulosottomiehet ja täytäntöönpanoviranomaiset suorittavat täytäntöönpanotoimia, jotka koostuvat velallisen omistamien tai hallussa olevien tavaroiden toimittamisesta sovellettavien säännösten vastaisesti),
 • oikeus- tai valmistelumenettelyyn liittyvien palvelujen tarjoaminen erillisten määräysten perusteella yleisten, hallinto- ja sotilastuomioistuinten tai syyttäjänviraston pyynnöstä, lukuun ottamatta palveluja, joille 11 §. 28b (palveluiden tuonti),
 • 11 §:n mukaisten verovapaiden palvelujen tarjoaminen. 43 sek. 1 pistettä 37-41 (mukaan lukien vakuutuspalvelut).

Esimerkki 1.

Yrittäjä X omistaa autoliikkeen. Osana toimintaansa hän myi auton 29. toukokuuta yrittäjälle Z. Yrittäjä Z sai kuitenkin maksun myydystä autosta vasta 12. kesäkuuta. Yllä mainitussa tilanteessa arvonlisäverovelvollisuus yrittäjällä Z syntyy maksun vastaanottopäivänä eli 12.6.

Esimerkki 2.

Yrittäjä Y sai 5. huhtikuuta korvauksen maaomaisuudesta, jolla hän harjoitti liiketoimintaansa. Kiinteistön osti M Commune julkiseen käyttöön tehdyn investoinnin yhteydessä. Tässä tapauksessa verovelvollisuus syntyy huhtikuun 5. päivänä eli kun korvaus on saapunut pankkitilille.

Toisen toiminnan osalta verovelvollisuus syntyy laskun laatimisen yhteydessä, viimeistään sen esittämisajan päättyessä. Jos yrittäjä on kuitenkin saanut maksun kokonaan (tai osan) ennen tavaran toimittamista tai palvelun suorittamista, verovelvollisuus syntyy, kun määrätty summa on vastaanotettu (jos maksu on vastaanotettu viimeistään laskun päivämäärä). Tällaisia ​​aktiviteetteja ovat:

 • rakennus- tai rakennus- ja kokoonpanopalvelujen tarjoaminen,
 • painettujen kirjojen (pois lukien karttojen ja esitteiden sekä painettujen sanomalehtien, aikakauslehtien ja aikakauslehtien) toimitus,
 • kirjojen painamiseen liittyvät toiminnot (lukuun ottamatta karttoja ja lehtisiä sekä sanoma- ja aikakauslehtiä, lukuun ottamatta palveluja, joihin sovelletaan 28 b artiklaa ja jotka muodostavat palvelujen maahantuonnin),

- muille arvonlisäveron maksajille.

Toiminnan tyypistä riippuen yrittäjällä on erilaiset määräajat laskujen laatimiselle pykälän mukaan. 106i kappale. arvonlisäverolain 3 §:n mukaan:
- 30 päivää palvelun tarjoamisesta - kun on kyse rakennus- ja rakennus- ja kokoonpanopalveluista,
- 60 päivää tavaroiden julkaisupäivästä - painettujen kirjojen, sanomalehtien, aikakauslehtien ja painettujen aikakauslehtien toimittamiseen, lukuun ottamatta karttoja ja esitteitä,
- 90 päivää toiminnan suorittamispäivästä - kirjojen, sanomalehtien, aikakauslehtien ja painettujen aikakauslehtien painamiseen liittyvien toimintojen osalta, lukuun ottamatta palveluja, jotka koskevat 12 artiklan 1 kohdan mukaista tulosta. 28B, jotka ovat palvelujen tuontia.

Kolmanteen ryhmään kuuluvat toiminnot, joista verovelvollisuus syntyy laskun laatimishetkellä, kuitenkin viimeistään maksuajan päättyessä. Nämä ovat:

 • sähkön, lämmön tai jäähdytyksen sekä linjakaasun toimitus,
 • palvelujen tarjoaminen:
  • tietoliikenne,
  • lueteltu kohdassa kohdassa Lain liitteen 3 24-37, 50 ja 51 § (koskee muun muassa vesihuoltoon tai jäteveden käsittelyyn ja käsittelyyn liittyviä palveluita),
  • vuokraus, leasing, leasing tai vastaavat palvelut,
  • henkilöiden suojelu ja turvapalvelut, omaisuuden valvonta ja varastointi,
  • pysyvät laki- ja toimistopalvelut,
  • sähkön, lämmön tai jäähdytyksen ja kaasun jakelu.

Poikkeuksena tästä säännöstä ovat pykälässä mainitut palvelut. 28b luokitellaan palvelujen maahantuontiksi.

Esimerkki 3.

Entrepreneur K tarjoaa vuokrauspalveluita. Laskut laaditaan ennakkoon, kyseistä kuukautta edeltävänä viimeisenä kuukautena, ja maksupäivä päättyy selvityskauden 10. päivänä. Siksi yrittäjä antoi laskun maaliskuulta 28. helmikuuta. Vuokrauspalvelun verovelvollisuus syntyy helmikuun 28. päivänä eli laskun tekohetkellä.