Verovelvollisuus ja ennakkomaksu - mitä sinun tulee tietää

Palveluvero

Monissa tapauksissa yrittäjät keräävät ennen palvelun tarjoamista tai tavaran toimittamista ostajalta ennakkomaksuja kattaakseen palvelun suorittamisesta tai tavaran toimituksesta aiheutuneet kustannukset ja suojautuakseen urakoitsijan mahdolliselta irtisanoutumiselta sopimuksesta. . Tällainen toiminta on ymmärrettävää, mutta ennakkomaksujen selvitys herättää yrittäjissä monia epäilyksiä. Tämä johtuu siitä, että ennakkomaksujen osalta verovelvollisuuden syntyhetki on erilainen. Tästä syystä ennakkomaksujen ilmoittamispäivä on erilainen. Tarkista, milloin verovelvollisuus syntyy, jos saat ennakkomaksun.

Ennakkolasku – mitä sen tulee sisältää?

Osat, jotka tulee sisällyttää ennakkolaskuun, on lueteltu Art. arvonlisäverolain 106f §.

Ennakkolaskun tulee sisältää:

  • sen myöntämispäivä,

  • verovelvollisen ja tavaran tai palvelun ostajan nimet ja sukunimet tai nimet ja heidän osoitteensa,

  • järjestysnumero, joka on annettu yhdessä tai useammassa sarjassa ja joka yksilöi laskun,

  • tavaran toimituksen tai toimituksen suorittamisen tai palvelun suorittamisen päivämäärä tai maksun vastaanottopäivä, jos sellainen päivämäärä on määritelty ja se poikkeaa laskun päiväyksestä,

  • numerot, joilla verovelvollinen ja ostaja tunnistetaan verotusta varten,

  • vastaanotettu maksusumma,

  • veron määrä laskettuna kaavan mukaan: veromäärä = (saadun ennakkomaksun arvo x verokanta) / (100 + verokanta),

  • tapahtumatiedot, erityisesti: tavaran tai palvelun nimi (tyyppi), nettoyksikköhinta, tilattujen tavaroiden määrä, tilattujen tavaroiden tai palveluiden nettoarvo, verokannat, veromäärät ja tilauksen tai sopimuksen bruttoarvo.

Ennakkolasku on laadittava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä, jona tavaran tai palvelun ostaja on vastaanottanut maksun kokonaan tai osittain. Lisäksi lasku tulee lähettää viimeistään 30 päivää ennen maksun vastaanottamista, mutta koska maksupäivää ei kyetty ennustamaan, ennakkolaskuja tehtiin maksun vastaanottamisen jälkeen.

Verovelvollisuus kotimaan liiketoimissa

Pääsääntöisesti Art. 19a kohta. Arvonlisäverolain 8 §:n mukaan arvonlisäverovelvollisuus syntyy ennakkomaksun, ennakkomaksun tai talletuksen vastaanottamisesta. Poikkeuksen muodostavat pykälässä luetellut palvelut. 19a kohta. 5 kohta 4, esim. tietoliikennepalvelut.

Ennakkomaksu ulkomaisissa asioissa

Viedä

Ennakkomaksuja ja ennakkomaksuja voidaan käyttää myös ulkomaisiin tapahtumiin. Art. 41 sek. arvonlisäverolain 9a §:n mukaan, jos yrittäjä on saanut maksun kokonaan tai osittain ennen tavaran toimitusta, on mahdollista soveltaa 0 %:n verokantaa, jos vienti tapahtuu 2 kuukauden kuluessa maksun vastaanottamisesta ja jos tämän aikana hän on saanut asiakirjan, joka vahvistaa tavaroiden viennin. Tällaisessa tilanteessa ajankohta, jolloin verovelvollisuus syntyy ennakkomaksun vastaanottamisesta ennakkomaksun vastaanottopäivänä.

Esimerkki. 1.

Yritys sai 20.8.2017 ennakkomaksun koneiden viennistä EU:n ulkopuolelle. Vienti tapahtui 15.9., IE-599-sanoma vastaanotettiin 16.9. Yrittäjän puolelta heräsi kysymys, onko tällaisessa tilanteessa mahdollista soveltaa 0 %:n korkoa ja mihin päivään mennessä saatu ennakkomaksu tulee esittää.

Kauppaan voidaan soveltaa arvonlisäveroa 0 %. Lisäksi tapahtuma tulee esittää elokuussa eli ennakkomaksun vastaanottokuussa.

Esimerkki 2.

Yritys sai ennakkomaksun 20.8.2017 koneiden viennistä EU:n ulkopuolelle. Vienti tapahtui 15.9., IE-599-sanoma vastaanotettiin marraskuussa. Yrittäjän puolelta heräsi kysymys, onko tällaisessa tilanteessa mahdollista soveltaa 0 %:n korkoa ja mihin päivään mennessä saatu ennakkomaksu tulee esittää.

Lähetysasiakirjat on vastaanotettu yli 2 kuukautta maksun vastaanottamisesta. Tällaisessa tilanteessa elokuussa (ennakon vastaanottokuukaudessa) saatu summa tulee esittää kansallisen arvonlisäverokannan kanssa. Marraskuussa saatuaan kuljetusasiakirjan on kuitenkin mahdollista korjata elokuussa näkyvä maksu näyttämään marraskuun ennakkomaksu 0 % arvonlisäverokannan avulla.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhteisön sisäinen tavaroiden toimitus

Art. 20 kohta arvonlisäverolain 1 §:n mukaan yhteisöluovutuksessa verovelvollisuus syntyy, kun verovelvollinen laatii laskun, kuitenkin viimeistään luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. kohtaan 4 ja art. 20a.

Jos laskua ei ole laadittu seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, verovelvollisuus liiketoimesta syntyy seuraavan kuukauden 15. päivänä.

Esimerkki 3.

Janusz myy muovipakkauksia saksalaiselle yritykselle. Kauppa tehtiin 30.8.2017. Yrittäjän puolelta heräsi kysymys, milloin arvonlisäverovelvollisuus syntyy yhteisön sisäisen tavaran luovutuksen perusteella?

Yrittäjän on toimitettava lasku myyntiä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä eli 15. syyskuuta mennessä. Verovelvollisuus syntyy laskun päivämääränä. Jos laskua ei laadita ajoissa, verovelvollisuus syntyy 15.9. WDT:n mukaisen ennakkomaksun saaminen on veroneutraalia. Tällaista liiketoimia ei esitetä verotuksessa.

Kun kyseessä ovat yhteisön sisäiset luovutukset, jotka suoritetaan yhtäjaksoisesti yli kuukauden ajan, kauppa katsotaan toteutuneeksi kuukausittain tavaran toimituksen päättymiseen asti. Osana näitä jatkuvia yhteisön sisäisiä luovutuksia saadut ennakot ovat verotuksettomia.

Jos kyseisestä liiketoimesta on laadittu lasku, verovelvollisuus syntyy laskun tekohetkellä.

Esimerkki 4.

Pitkäaikaisen sopimuksen perusteella Wiesław toimittaa tavarat saksalaiselle yritykselle kuukausittain. Yrittäjän puolelta herää kysymys, syntyykö saadusta ennakkomaksusta verovelvollisuutta ja milloin verovelvollisuus syntyy?

Saadut ennakot eivät aiheuta verovelvollisuutta myyjälle. Verovelvollisuus syntyy pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä päivänä, ellei laskua ole laadittu aikaisemmin, niin verovelvollisuus syntyy laskun päivämääränä.

Yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta

Art. 20 kohta arvonlisäverolain 5 §:n mukaan yhteisöhankintaa koskeva verovelvollisuus syntyy arvonlisäverolaskun laatimishetkellä (koskee aktiivisia arvonlisäverovelvollisia), mutta viimeistään arvonlisäverokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. yhteisöhankintana olevat tavarat on toimitettu. WNT:n tapauksessa ennakkomaksu on veroneutraali, eli se ei aiheuta verovelvollisuutta.

Esimerkki 5.

Emil osti vaatteita urakoitsijalta Saksasta. Tulevaa tavarantoimitusta varten on maksettu 50 % ennakkomaksu. Herra Emilin puolelta heräsi kysymys, synnyttääkö WNT-kaupan ennakkomaksu verovelvollisuutta?

Ennakon maksaminen WNT-kaupassa ei aiheuta verovelvollisuutta.

Yhteenveto

Kotimaisiin liiketoimiin liittyvistä ennakoista syntyy arvonlisäverovelka ennakon vastaanottamisen yhteydessä.

WNT- ja WDT-kaupoissa ennakkomaksut ovat neutraaleja, eli niistä ei aiheudu verovelvollisuutta.

Vientikaupassa verovelvollisuus ennakkomaksun vastaanottamisesta syntyy sen vastaanottopäivästä, jos tavara viedään 2 kuukauden kuluessa maksun vastaanottamisesta ja jos on saatu asiakirja, joka vahvistaa tavaran viennin maasta tämän ajanjakson aikana.