Uudenlainen kuluttaja - HENRY-sukupolvi. Keitä ovat tämän ryhmän ihmiset?

Palveluliiketoiminta

Oikealla tasolla eläminen, mukavuus, adrenaliini ja uusien teknologioiden kiehtominen – nämä muutamat kohdat voisivat kuvata HENRY-sukupolvea. Tämän kuluttajaryhmän kuvauksessa on kuitenkin useita muita tärkeitä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä. Kuka siis tarkalleen on tämän päivän HENRYk? Mistä hän pitää ja mitä hän pelkää? Löydä vastaukset alla olevasta artikkelista.

HENRY-sukupolvi - kuvaus uudesta kuluttajaryhmästä

HENRY-sukupolven nimi on lyhenne täydellisestä lausunnosta, joka saatiin Gfk CluePR -yrityksen raportista, joka tunnisti tämän kuluttajaryhmän - Korkeatuloiset eivät vielä rikas. Käännettynä tämä tarkoittaa, että he ovat ihmisiä, jotka eivät ole vielä rikkaita, mutta haluavat pysyä rikkaina.

HENRYK:n väestötiedot

  • Tähän ryhmään kuuluvat ihmiset ovat 25-45-vuotiaita,

  • 73 prosentilla HENRYKistä on korkea- tai jatkokoulutus,

  • 70 % HENRYistä ilmoittaa tekevänsä henkistä työtä, freelance-ammattia tai johtotehtäviä,

  • Yli puolet tästä kuluttajaryhmästä (65 %) asuu suurissa kaupungeissa tai niiden laitamilla.

HENRYk - kuka hän on, mistä hän pitää ja mitä pelkää?

Tähän ryhmään kuuluvat ihmiset keskittyvät ensisijaisesti mukavuuteen. He arvostavat asianmukaista elämänlaatua ja ovat haluttomia luopumaan siitä, vaikka he pelkäävät menettävänsä sen. He pysyvät turvallisella mukavuusvyöhykkeellä, jossa riittävät tulot antavat heille mahdollisuuden ylläpitää tätä vakautta. Viihtyisässä elämässä he asettavat teknologian erityiselle paikalle, mikä heidän mielestään helpottaa jokapäiväistä toimintaa, tekee heistä myös avoimia uutuuksille ja muuttuville trendeille.

Tiedämme jo, että HENRYk arvostaa mukavuutta, vakautta ja uusia teknologioita. Mutta mitkä tekijät saavat hänet tuntemaan olonsa rohkaisevaksi toimimaan? Mikä herättää hänet ja mikä saa hänet pelkäämään?

Alla on kuvaus uuden sukupolven asiakkaista suhteessa eri elämänalueisiin, joihin kannattaa tutustua ja joita kannattaa hyödyntää brändin toiminnassa.

HENRY-sukupolvi vastaan ​​työ ja raha

Kuten alussa kirjoitettiin, tämän sukupolven ihmiset eivät epäröi tehdä työtä - 70% heistä työskentelee henkisesti, freelance-ammatissa tai johtotehtävissä. Henkilökohtainen nettotulo on noin 3 000 zlotya/kk, kun taas 59 % heistä ilmoittaa ansaitsevansa yli 4 000 zlotya nettokuukaudessa. HENRYKSit arvostavat asianmukaista omaisuutta ja pelkäävät menettävänsä sen. Samaan aikaan vain 44 % heistä (keskimääräisen puolalaisen tulos on 68 %) sanoo, että rahaa kannattaa säästää.

  • HENRYKin elämäntapa

HENRYKS arvostaa vapaa-aikaansa - 53 % heistä ilmoitti pitävänsä sen aktiivisesta viettämisestä. Tämän ryhmän tyypillisen edustajan edut voidaan erottaa alla olevassa infografiikassa neljä ensimmäistä.

  • Mitä tuotteita HENRYkillä on?

HENRY-sukupolveen kuuluvat ihmiset, koska he arvostavat korkeasti turvallisuuden tunnetta, välittävät myös tästä näkökulmasta terveyteen liittyen - 45 %:lla heistä on yksityinen sairaanhoito. Heitä lähes yhtä paljon, sillä HENRYKSistä 41 %:lla on liikuntaliittymä, esimerkiksi uimahalli. Omistatuista tavaroista tai veloista korkein sijoittui - kulutusluotto tai laina, joka koskee 44 % vastaajista ja 40 % liittyy asuntolainaan.

HENRY-sukupolvi – muuttaako se ostomekanismia?

Varmasti tämän vastikään palkitun kuluttajaryhmän tutkimusta tullaan laajentamaan. Brändien tulisi kuitenkin nyt harkita, eikö tiettyjä viestintä- ja myyntiprosesseja tulisi muuttaa tälle ryhmälle tai harkita uusien viestintäkanavien ja työkalujen luomista HENRY-sukupolven tavoittamiseksi.