E-todistus – mitä muutoksia uusi henkilökortti tuo?

Palvelus

4.3.2019 tuli voimaan 6.12.2018 annettu laki henkilökorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, joka mahdollistaa ns. e-henkilökortti. Mitä sinun tulee tietää uusista henkilöllisyystodistuksista eli sähköisistä henkilöllisyystodistuksista?

E-todistus – mikä muuttuu asiakirjan muodossa ja ulkonäössä?

Käyttöönoton yhteydessä ns e-ID muuttaa henkilötodistuksen ulkoasua. Uusi näyttö merkitään merkinnällä, että se on todiste sähköisen toiminnon käyttömahdollisuudesta. Voit hyödyntää näitä lisätoimintoja CAN-suojakoodilla. Tämä numero näkyy asiakirjan ensimmäisellä sivulla. Toisaalta asiakirjan takana on viivakoodi, jonka tehtävänä on toisaalta mahdollistaa asiakirjaan tallennettujen tietojen lukeminen sähköisesti ja toisaalta suojata asiakirjaan pääsyltä. luvattomat henkilöt ovat saaneet nämä tiedot. Uudessa henkilökortissa on CAN-suojakoodi lisätietojen lukemista varten sekä viivakoodi luvattomalta käytöltä.

Mikä muuttuu - elektroninen kerros

Muutoksen mukaan uusi näyttö saa ns elektroninen kerros. Levykkeelle on nyt rakennettu mikrosiru, joka mahdollistaa sille tallennettujen tietojen sähköisen rekonstruoinnin. Sähköisen tunnuksen sähköinen kerros mahdollistaa kontaktittoman tiedonlukemisen ja tunnistautumisen henkilöllisyystodistuksella Internetissä.

Henkilökortin toiminnot

Muutoksen voimaantulon jälkeen henkilökortti suorittaa seuraavat toiminnot:

  • henkilöllisyystodistus;

  • todistus kansalaisuudesta;

  • vahvistus oikeudesta ylittää tiettyjen maiden raja;

  • asiakirjojen sähköinen allekirjoitus;

  • todennus henkilökohtaisiin profiileihin kirjautumisen yhteydessä;

  • viestintä julkishallinnon elinten ja muiden tahojen kanssa.

E-todistus on henkilöllisyystodistuksen lisäominaisuuksia, kuten asiakirjojen sähköinen allekirjoittaminen tai kirjautuminen luotettaviin profiileihin todisteen avulla.

Uusien todisteiden pyyntö

Muutos ei sisällä velvollisuutta korvata voimassa oleva "vanha" henkilökortti sähköisellä henkilötodistuksella.Kuitenkin 4.3.2019 alkaen voit jättää asiakirjan vaihtohakemukset, myös jos haluat vaihtaa sen ennen viimeistä voimassaolopäivää. Tällainen korvaaminen ei aiheuta lisäkustannuksia. Henkilökorttisi voimassaoloajasta riippumatta voit vaihtaa asiakirjasi sähköiseen henkilöllisyystodistukseen milloin tahansa. Se ei sisällä lisäkuluja. Jos henkilötodistuksesi voimassaoloaika on kuitenkin umpeutunut, tulee uuteen henkilökorttiin pakollisesti ns. elektroninen kerros.

Todistushakemukset voidaan jättää:

  • missä tahansa kunnan toimistossa rekisteröidystä osoitteesta riippumatta;

  • Internetin kautta.

Muutoksen jälkeen myös henkilökortin myöntämishakemuslomakkeen ulkoasu muuttui johtuen mahdollisuudesta esittää muita lisäsyitä henkilökortin hakemiseen. Lisäksi hakemus sisältää pyynnön hakijan suostumuksesta henkilökohtaisen allekirjoitustodistuksen sisällyttämiseen asiakirjaan.

On myös tärkeää liittää oikein otettu kuva.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Asiakirjan katoamisesta ilmoittaminen

Sähköinen todistuskerros toimii kontaktittomasti ja sitä käytetään todentamiseen. Se on monien arkaluonteisten tietojen kuljettaja. Asiakirjan katoaminen, vahingoittuminen tai varastaminen aiheuttaa varmasti riskin asiakirjan laittomasta käytöstä.

Tästä syystä henkilökortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi joko kunnanvirastoon tai Internetin kautta, eli portaalin kautta. Sähköinen palvelu mahdollistaa todisteiden automaattisen, välittömän peruutuksen. Sähköiseen kerrokseen liittyvät uhat pakottivat muutoksia myös mobiilidokumenttien käsittelyyn. Jos se katoaa, se voidaan välittömästi - Internetin kautta - peruuttaa.

On myös mahdollista keskeyttää henkilöllisyystodistus enintään 14 päiväksi, jos epäilet e-tunnuksesi turvallisuutta. On kuitenkin syytä muistaa, että jos e-ID:n lukitusta ei avata tämän ajanjakson loppuun mennessä, asiakirja mitätöidään automaattisesti. Keskeytyksen peruuttaminen puolestaan ​​palauttaa välittömästi asiakirjan pätevyyden. Muutoksella lisättiin myös mahdollisuus keskeyttää henkilöllisyystodistus 14 päiväksi. Tämän ajanjakson jälkeen todiste vanhenee automaattisesti. Keskeyttäminen ja keskeyttämisen peruuttaminen on mahdollista sekä kansalaiset.gov.pl-portaalin kautta että henkilökohtaisesti kunnanvirastossa. Tietysti sähköinen palvelu on nopeampaa.

Lisäksi jos teet ilmoituksen e-ID:n varkaudesta poliisille, sinun ei tarvitse lisäksi estää pääsyä asiakirjaan. Poliisi peruuttaa sen automaattisesti.

E-ID:n katoamisesta kannattaa kuitenkin ilmoittaa missä tahansa pankissa - jotta tieto asiakirjan katoamisesta menee pankkien väliseen tietokantaan. Tämä antaa sinulle paremman suojan huijareita vastaan.