Säännöt yrittäjien ilmoittamisesta ZUS:lle CEIDG:ssä

Palvelus

20.5.2017 alkaen astuivat voimaan uudet säännöt yrittäjien ilmoittamisesta Kansaneläkelaitokselle (ZUS). Nämä henkilöt voivat hakea ZUS-vakuutusta jo CEIDG:hen liittymisvaiheessa. Sairausvakuutukseen on myös mahdollista rekisteröidä oikeutettuja perheenjäseniä. Alla olevassa artikkelissa esittelemme, mitä muutokset ovat ja miten niitä käytetään.

Nykyiset säännöt yrittäjien ilmoittamisesta Kansaneläkelaitokselle

Elinkeinoelämää harjoittavan yrittäjän on ilmoitettava aloittamisestaan ​​Keskusrekisteriin ja elinkeinotietoihin. Tätä tarkoitusta varten hänen tulee tehdä CEIDG-1-lomakkeella hakemus toimialarekisteriin merkitsemiseksi, joka on myös yrityksen hakemus ZUS:lle, GUS:lle ja veroviraston päällikölle. Tämä sääntö koskee sekä yksityisiä yrityksiä että yhtiömiehinä toimivia yrittäjiä.

CEIDG ilmoittaa yrittäjän Kansaneläkelaitokselle maksunmaksajana ZUS ZFA- tai ZUS ZPA -lomakkeella (jos kyseessä on organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö tai yksityinen henkilö). Yrittäjän piti kuitenkin henkilökohtaisesti rekisteröityä vakuutetuksi 7 päivän kuluessa liiketoiminnan aloittamisesta.

Sosiaalivakuutusta hakeakseen yrittäjän oli täytettävä ja toimitettava seuraavat lomakkeet paperilla tai sähköisesti:

  • ZUS ZUA - sosiaalivakuutushakemus / vakuutetun henkilötietojen muutosilmoitus

  • ZUS ZZA - sairausvakuutushakemus / tiedonmuutosilmoitus.

Hän rekisteröi myös itsenäisesti sairausvakuutuksen piiriin oikeutetut perheenjäsenet ZUS:iin.

Uudet säännöt yrittäjien ilmoittamisesta ZUS:lle

Yritystoimintaa harjoittava ja vain oman ZUS-vakuutuksensa maksajana oleva henkilö voi hakea sosiaali- ja sairausvakuutusta hakemuksen jättämisvaiheessa CEIDG:ssä. Tällä tavalla yritystä johtavan henkilön ei tarvitse suorittaa tätä toimintaa yksin suoraan ZUS:ssa. Yrittäjä voi myös rekisteröidä perheenjäsenensä sairausvakuutukseen.

CEIDG:n toimittamien tietojen perusteella ZUS valmistelee:

  • yrittäjän rekisteröinti maksun maksajaksi - ZUS ZFA, ZPA -lomakkeella,

  • yrittäjän rekisteröinti sosiaalivakuutukseen - ZUS ZUA -lomakkeella tai

  • yrittäjän rekisteröinti sairausvakuutukseen - ZUS ZZA -lomakkeella,

  • yrittäjän perheenjäsenten hakemus sairausvakuutukseen - ZUS ZCNA -lomakkeella, jos perheenjäsenet täyttävät julkisista varoista rahoitetuista terveydenhuoltopalveluista annetussa laissa säädetyt ehdot,

  • muutoksista edellä mainituissa ilmoituksissa ilmoitettuihin tietoihin,

  • ilmoitus rekisteröinnin poistamisesta edellä mainituista vakuutuksista - ZUS ZWUA, ZCNA -lomakkeella.

Näiden asiakirjojen tiedot välitetään ZUS:lle. Lisäksi edellä mainittujen vakuutusten hakemuksen jättöpäivä on CEIDG:hen liittymishakemuksen (CEIDG-1) jättämispäivä yhdessä näiden raporttien toimittamista koskevan pyynnön kanssa.

Mukavuus ei ole kaikille

Yllä oleva palvelu ei ole kaikkien saatavilla. Uudet säännöt koskevat ihmisiä, jotka maksavat vakuutusmaksuja yksinomaan itselleen (he eivät työllistä muita) ja perheenjäseniään.

Käsitellyt muutokset eivät koske mm. työntekijöille, urakoitsijoille ja yhteistyössä toimiville henkilöille. Yrittäjä on maksunmaksajana edelleen velvollinen rekisteröimään nämä vakuutetut itsenäisesti ZUS:iin.