PIT-lain mukaiset tekijänoikeuskulujen laskentaperiaatteet

Palveluvero

Veronmaksajat voivat ansaita tuloja tekijänoikeuksista. Asianmukaista selvitystä varten on välttämätöntä paitsi määrittää oikein tulojen määrä myös määrittää kustannukset oikein. Tekijänoikeuskustannuksiin tehtiin usein muutoksia. Vuoden 2018 alku toi mukanaan myös muutoksia tässä suhteessa. Alla olevassa artikkelissa esittelemme PIT-lain tärkeimmät asiat ja muutokset sekä uudet tekijänoikeuskulujen laskentasäännöt.

Tulonlähde

Taiteessa. 10 sek. ALV-lain 1 momentin 7 kohdassa todettiin, että tuloveron tulonlähde on omaisuusoikeus ja näiden oikeuksien myynti vastikkeellisesti. Seuraavaksi on viitattava artiklan sisältöön. Lain 18 pykälän mukaan, josta seuraa, että omistusoikeuksista saatavat tulot katsotaan erityisesti erillissäännöksissä tarkoitetuista tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista saaduista tuloista, oikeuksista keksinnöllisiin malleihin, oikeuksiin integroitujen piirien topografiaan, tavaramerkkeihin ja koristekuvioihin, mukaan lukien näiden oikeuksien myynti maksua vastaan.

Tekijänoikeuskustannusten laskentaperiaatteet

Kuten tiedät, verotettava tulo on tulon ja verokulun erotus. Koska olemme selvittäneet, mitä tekijänoikeustulot ovat, on aiheellista analysoida kustannuksia.

Tämä ongelma on kuvattu yksityiskohtaisesti Art. 22 sek. PIT-lain 9 §:n 1 momentti. Tämän säännöksen mukaan tekijöiden erillissäännöksissä tarkoitetusta tekijänoikeuden ja esittäjien lähioikeuksien käytöstä tai näiden oikeuksien luovuttamisesta aiheutuvat verovähennyskelpoiset kustannukset ovat 50 % saaduista tuloista.

Taide. 22 sek. Lain 9a kohta, jonka mukaan verovuonna vähennyskelpoisten kustannusten kokonaismäärä ei saa ylittää 85 528 zlotya. Vuoden 2017 loppuun mennessä raja oli 42 764 PLN.

On myös syytä huomauttaa, että yllä oleva katto ei ole pysyvä ja ehdoton. Jos verovelvollinen osoittaa, että kulut olivat suuremmat, tosiasiallisesti aiheutuneet kulut katsotaan verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Esimerkki 1.

Tekijänoikeusveronmaksaja ansaitsi verovuonna 20 000 zlotya. Siksi prosenttistandardin mukaan verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset ovat 10 000 zlotya.

Esimerkki 2.

Verovuonna tekijänoikeusveronmaksaja ansaitsi 200 000 zlotya. Prosenttistandardin mukaan kustannukset ovat 100 000 PLN. Rajoitus on kuitenkin otettava huomioon, mikä tarkoittaa, että verovelvollinen saa ilmoittaa veroilmoituksessa vain 85 528 zlotyn kustannuksia.

Esimerkki 3.

Verovuonna tekijänoikeusveronmaksaja ansaitsi 200 000 zlotya. Tulojen saamiseksi veronmaksajalle aiheutui kuluja 120 000 zlotya. Ne osoittavat syy-seuraussuhteen saavutettuihin tuloihin ja ne on dokumentoitu asiaankuuluvilla todisteilla. Tämän seurauksena veronmaksaja voi sisällyttää kuluiksi koko 120 000 zlotyn summan.

Uusi luettelo kokonaisuuksista, jotka käyttävät 50% kustannuksista

Kustannusten määrittäminen 50 prosenttiin tulon määrästä on verotuksellisesti erittäin edullista, koska sen avulla voit vähentää verovelkaa. Ei siis ihme, että yhä useammat veronmaksajat yrittivät luokitella toimintansa tekijänoikeuksiksi.

Vuoden 2018 alusta lähtien minkä tahansa veronmaksajaryhmän mahdollisuus käyttää 50 prosenttia kustannuksista on merkittävästi vaikeaa, koska lainsäätäjä otti vuoden 2018 alussa säännöksiin. PIT-lain 22 §, uusi momentti. 9b, jonka mukaan mainitut kustannukset koskevat toiminnasta saatuja tuloja:

 1. Luova arkkitehtuurin, sisustussuunnittelun, maisema-arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin, valokuvauksen, audiovisuaalisten teosten, tietokoneohjelmien, koreografian, taiteellisen viulunvalmistuksen, kansantaiteen ja journalismin alalla;

 2. Tutkimus ja kehitys sekä tiede ja opetus;

 3. Taiteelliset palvelut näyttelemisen ja näyttämötaiteen, teatterin ja näyttämöohjauksen, tanssi- ja sirkustaiteen alalla sekä kapellimestarin, laulu-, instrumenttiopintojen, pukusuunnittelun, lavasuunnittelun alalla;

 4. Ohjaajien, käsikirjoittajien, kuva- ja äänioperaattoreiden, toimittajien, stuntmenien audiovisuaalisen tuotannon alalla;

 5. Journalistinen.

Vaikka lainsäätäjä totesi muutoksen perusteluissa, että tämä säännös oli vain selventävä, ei ole epäilystäkään siitä, että se loi suljetun luettelon toiminnoista, mikä saattaa merkittävästi rajoittaa mahdollisuutta käyttää kohonneita kustannuksia muuhun tekijänoikeuteen liittyvään toimintaan, ja tekijänoikeuskulujen kirjanpitosäännöt.

Toinen muutos vuonna 2018 on 50 %:n verovähennyskelpoisten kustannusten luettelon laajentaminen. Tällä hetkellä 50 % kustannuksista johtuu:

 1. Luova toiminta arkkitehtuurin, sisustussuunnittelun, maisema-arkkitehtuurin, rakennustekniikan, kaupunkisuunnittelun, kirjallisuuden, kuvataiteen, teollisen muotoilun, musiikin, valokuvauksen, audio- ja audiovisuaalisen luovuuden, tietokoneohjelmien, tietokonepelien, teatterin, pukusuunnittelun, lavastuksen, ohjaus, koreografia, taiteellinen viulun valmistus, kansantaide ja journalismi;

 2. Taiteellinen toiminta näyttelemisen, näyttämön, tanssin ja sirkustaiteen alalla sekä kapellimestari-, laulu- ja instrumenttiopintojen alalla;

 3. Audio- ja audiovisuaalinen tuotanto;

 4. Journalistinen toiminta;

 5. Museotoiminta näyttelyn, tieteen, popularisoinnin, koulutuksen ja julkaisutoiminnan alalla;

 6. Suojelutoiminta;

 7. Pykälässä tarkoitetut huollettavat oikeudet. 2 lauseke Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 4.2.1994 annetun lain 2 § (Lakilehti 2017, kohta 880) valmistella jonkun muun teoksia käännöksenä;

 8. Tutkimus ja kehitys, tutkimus ja opetus, tutkimus- ja opetustoiminta yliopistossa.