European NIP (verotunnistenumero) – kenen on oltava sellainen?

Verkkosivusto

Yrittäjät tekevät yritystoimintaa harjoittaessaan usein kauppoja ulkomaisten urakoitsijoiden kanssa, eli muista Euroopan unionin maista tai EU:n ulkopuolelta. Tällaisten liiketoimien oikean verotuksen suorittamiseksi verovelvolliset käyttävät erityistä NIP-numeroa (verotunnistenumero). Tätä kutsutaan eurooppalainen nippi. Miten sen saa ja onko jokaisen yrittäjän velvollisuus saada se? Katsotaanpa se!

Mikä on eurooppalainen verotunnistenumero (NIP)?

Ensinnäkin on korostettava, että eurooppalainen maaohjelma koskee vain liiketoimia Euroopan unionin maiden kanssa. Se on verotunniste, joka annetaan verovelvollisille, jotta he voivat tehdä yhteisön sisäisiä liiketoimia. Yrittäjä saa ns NIP-EU, joka puolalaisille veronmaksajille näyttää yrityksen perustamisen yhteydessä annetulta NIP:ltä, sillä erolla, että sitä edeltää etuliite PL. Tämä lisämerkintä identifioi tätä numeroa käyttävän yrittäjän alkuperämaan. Puolalaisten yrittäjien tapauksessa eurooppalainen verotunnus (NIP) koostuu PL-etuliitteestä ja 10 numeron sarjasta, joten sen muoto on: PLXXXXXXXXXX.

Pitääkö jokaisella yrittäjällä olla eurooppalainen verotunnus?

Yhteisön sisäisiin liiketoimiin voi kuulua sekä aktiivisia arvonlisäveron maksajia että arvonlisäverovapautuksia saavia yrittäjiä. Aktiivisilla arvonlisäverovelvollisilla ehdoton velvollisuus rekisteröityä ALV-EU:n jäseneksi syntyy ennen kaupantekoa:

 • yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta (WNT),
 • tavaroiden yhteisön sisäinen toimitus (WDT),
 • yhteisön sisäinen palvelujen suoritus, jonka arvonlisäveron maksamisesta vastaa palvelun ostaja,
 • yhteisön sisäinen palvelujen hankinta, jolle art. arvonlisäverolain 28b pykälässä, eli kun puolalainen verovelvollinen on velvollinen suorittamaan arvonlisäveron tehdyn liiketoimen vuoksi.

Arvonlisäverovapautuksen (objektiivisesti tai objektiivisesti) saavan verovelvollisen on myös rekisteröidyttävä ALV-EU:han ennen liiketoimen tekemistä toisesta EU-maasta kotoisin olevan yrittäjän kanssa, nimittäin tilanteessa, jossa:

 • yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta (yhteisön sisäinen tavaroiden hankinta)

ALV-vapautuksen saaville verovelvollisille, jotka tekevät yhteisöhankintoja, lainsäätäjä antaa vapautuksen eurooppalaisen verotunnisteen (NIP) velvollisuudesta eli arvonlisävero-EU-rekisteröinnistä. Art. 97 sekuntia ALV-lain 2 §:n mukaan, jos yhteisöhankinnan arvo ei ylitä 50 000 zlotya tiettynä vuonna, arvonlisäverovapautuksen saaneen verovelvollisen ei tarvitse rekisteröityä ALV-EU:n jäseneksi.

 • yhteisön sisäiset palvelujen suoritukset, joiden arvonlisäveron maksamisesta vastaa palvelun ostaja;
 • yhteisön sisäinen palvelujen hankinta, jolle art. arvonlisäverolain 28 b §.

European NIP ja JPK_V7

Ostajan tai toimittajan käyttämä eurooppalainen verotunnus liittyy läheisesti sen alkuperämaakoodiin – se on etuliite, jota käytetään ennen verotunnistetta (NIP). JPK_V7-tiedostossa tämä koodi sisältyy KodKrajuNadaniaTIN-kenttään ja edustaa sen maan koodia, jossa numero on annettu, jonka avulla ostaja, tavarantoimittaja tai palveluntarjoaja tunnistetaan vero- tai arvonlisäverotuksessa. Valtiovarainministeriön maakoodin käyttöä koskevien selvitysten mukaan on tärkeää tarkistaa tapahtumatyyppi, koska tapahtumissa:

 1. kansallinen - koodi "PL" tulee syöttää KodKrajuNadaniaTIN-kenttään, jos koodi sisältyy laskuun. Tämä tarkoittaa, että jos lasku sisältää tällaisia ​​tietoja, syötä koodi "PL",
 2. EU-lainsäädäntö - tapauksissa, joissa arvonlisäverolain ja arvonlisäverolain säännökset urakoitsijan/toimittajan maassa velvoittavat käyttämään verotunnusta, jota edeltää sen myöntäneen maan kirjaintunnus numero, täytä Kod KrajuNadaniaTIN, jos se on tiedossa, esim. "DE" saksalaiselle urakoitsijalle.
 3. EU:n ulkopuolella - kenttä KodKrajuNadaniaTIN tulee täyttää, jos verovelvollisen keräämät tiedot mahdollistavat tämän kentän täyttämisen, esim. Yhdysvalloille "US". Jos maakoodin määrittämisessä on vaikeuksia, kenttä voidaan jättää tyhjäksi.

Rekisteröityminen VAT-EU:lle

Rekisteröityäkseen ALV-EU-rekisteriin eli saadakseen eurooppalaisen verotunnisteen (NIP), yrittäjän on toimitettava VAT-R-lomake, johon on täytetty osa C.3. yhteisön sisäisestä täytäntöönpanosta.

ALV-R-lomake (hakemus- tai päivityslomake) tulee toimittaa omalle verotoimistolle henkilökohtaisesti, lähettää postitse tai lähettää sähköisesti omalla hyväksytyllä allekirjoituksellasi. Jos ei-arvonlisäverovelvollinen saa eurooppalaisen ALV-numeron, hän voi silti hyötyä arvonlisäverosta. ALV-EU-rekisteröinti ei vaikuta tämän oikeuden menettämiseen, eikä se ole arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymistä.

Kenelle VAT-EU on ja kenelle VAT-EU?

Kun ostamme palveluita tai tavaroita toisesta EU-maasta alihankkijoilta, tulee myyntilaskussa olla pääsääntöisesti myyjän eurooppalainen ALV-numero eli ALV-EU-numero, jota edeltää tietyn maan etuliite, esim. urakoitsijan tapauksessa. Italiasta se on IT, ja kun myyjä on saksalainen yritys, se on DE-etuliite. Ulkomaisia ​​kauppoja tehdessään yrittäjä voi saada ostolaskun NIP-numerolla, jota edeltää EU-etuliite. Tarkoittaako tämä sitä, että tällaista liiketoimea olisi pidettävä yhteisöhankintana?

Art. 132 sek. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan ulkomaiset yhteisöt, jotka tarjoavat telepalveluja, lähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja yksityishenkilöille (jotka eivät harjoita liiketoimintaa), joiden kotipaikka, vakituinen asuinpaikka tai asuinpaikka on Euroopan unionin alueella, voivat tehdä ilmoituksen jäsenmaissa. Tunnistamisvaltio ilmoittaa aikomuksestaan ​​käyttää erityistä ALV-selvitysmenettelyä. Art. 131 sek. ALV-lain 1 momentin 6 kohta:
erityinen ALV-selvitysmenettely - "Tällä tarkoitetaan telepalvelujen, lähetyspalvelujen tai sähköisten palvelujen tarjoamisesta kulutusjäsenvaltiolle maksettavan arvonlisäveron suorittamista tunnistamisjäsenvaltion kautta". Näin ollen erityistä ALV-selvitysmenettelyä käyttävät Euroopan unionin ulkopuolelta tulevat yrittäjät saavat ilmoituksen jättämisen jälkeen EU-etuliitteellä edeltävän eurooppalaisen NIP:n. Tilanteessa, jossa kauppaa harjoittava yrittäjä vastaanottaa tällaisella myyjänumerolla varustetun laskun, hän ei käsittele kauppaa yhteisöhankintana vaan tavaroiden tai palvelujen tuontina EU:n ulkopuolelta.

Mikä on ALV-EU-ilmoitus?

Yrittäjät, joilla on eurooppalainen verotunnus (NIP), jotka tekevät yhteisön sisäisiä liiketoimia, ostovarastoja, yhteisöpalveluja tai yhteisön sisäisiä palveluita, ovat velvollisia lähettämään kuukausittain ALV-EU-yhteenvetotiedot. Tämä asiakirja ei ole veroilmoitus, jonka perusteella Verovirastolle maksettava arvonlisävero lasketaan. ALV-EU yhteenvetotiedot ovat vain tiedoksi ja ovat raportointiasiakirja.

ALV-EU-yhteenvetotiedot näyttävät tapahtumat, kuten:

 1. tavaroiden yhteisöhankinta,
 2. tavaroiden yhteisön sisäinen toimitus,
 3. yhteisön sisäinen palvelujen suorittaminen, jolle arvonlisäverolain 28 b §.
 4. yhteisön sisäiset liiketoimet ja tavaroiden siirrot noutovarastomenettelyssä

Art. 100 sekuntia ALV-lain 3 §:n mukaan ALV-EU-yhteenvetotiedot toimitetaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä, jonka aikana vähintään yksi edellä mainituista liiketoimista on tapahtunut. Tämän asiakirjan toimittaa sekä aktiivinen arvonlisäverovelvollinen että arvonlisäverosta vapautunut yrittäjä. ALV-EU yhteenvetotiedot toimitetaan vain sähköisessä muodossa ja vain kuukausittain. Tilanteessa, jossa yrittäjä ei ole tehnyt yhteisökauppaa tietyssä kuukaudessa, hän ei toimita ALV-EU yhteenvetotietoja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rekisteröinnin poisto ALV-EU:sta

Eurooppalainen NIP (verotunnus) myönnetään yrittäjille rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen. On kuitenkin syytä muistaa, että tietyissä tilanteissa Verovirasto voi poistaa yrittäjän EU-arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Poistaminen tapahtuu, kun:

 • 6 peräkkäisen kuukauden tai 2 peräkkäisen vuosineljänneksen ajan yrittäjä toimittaa JPK_V7M- tai JPK_V7K-tiedoston, jossa ei näytetä tavaroiden tai palveluiden myyntiä tai ostoa vähennettävinä veromäärineen,
 • seuraavien 3 kuukauden aikana yrittäjä ei toimittanut ALV-EU-yhteenvetotietoja tällaisesta velvoitteesta huolimatta.
 • yrittäjä poistettiin aktiivisten arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Art. 97 sek. ALV-lain 15 §:
"Jos 1–3 kohdassa tarkoitettu yhteisö antaa kolmen peräkkäisen kuukauden tai neljänneksen aikana 99 artiklan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, joissa se ei ole osoittanut tavaroiden myyntiä, ostoa tai palveluista tai tavaroiden maahantuonnista vähennettävinä veromäärineen, veroviraston päällikkö poistaa tämän yhteisön viran puolesta EU-arvonlisäverovelvolliseksi ja ilmoittaa sen poistamisesta".

Esimerkki 1.

Anna on aktiivinen arvonlisäverovelvollinen, jolla on eurooppalainen verotunnus. Loman aikana (kesäkuusta syyskuuhun) hän lopetti toimintansa eikä saanut tuona aikana tuloja. Se ei kuitenkaan päättänyt keskeyttää toimintaansa. Siksi Anna jätti verovelvollisuutensa täyttäessään nolla arvonlisäveroilmoitusta ja JPK_VAT-tiedostoja kesä-, heinä- ja elokuulta. Lokakuussa Anna sai verovirastolta tiedon, että hänet on poistettu ALV-EU-rekisteristä. Pitäisikö Annan toimittaa nolla ALV-EU yhteenvetotiedot, jotta ne eivät poistuisi rekisteristä?

Pääsääntöisesti, toisin kuin ALV-ilmoitus ja JPK_VAT-tiedosto (jotka on korvattu yhdellä JPK_V7-rakenteella lokakuusta 2020 lähtien), sinun ei tule lähettää nollaa ALV-EU-yhteenvetoa. Koska Anna ei 3 kuukauteen peräkkäin esittänyt tavaroiden tai palveluiden myyntiä ja ostoa arvonlisäveroilmoituksessa, oli virastolla oikeus poistaa Anna ALV-EU-rekisteristä. Siksi Annan tulee ennen liiketoimen tekemistä toisesta EU-maasta peräisin olevan tahon kanssa rekisteröityä uudelleen ALV-EU:n jäseneksi ja toimittaa tätä tarkoitusta varten päivitetty VAT-R-lomake.

Esimerkki 2.

Jan toimitti JPK_V7M-tiedoston kolmen peräkkäisen kuukauden ajan, jolloin hän ei osoittanut myyntituloja. Hän kuitenkin kantoi kustannuksista, jotka hän osoitti asiakirja-aineistossa, ja sen vuoksi ostoihin sisältyvän veron ylijäämä oli maksettava, mikä siirrettiin seuraaville kausille. Lisäksi Jan ei tehnyt yhteisön sisäisiä liiketoimia 3 kuukauteen, joten hän ei toimittanut ALV-EU yhteenvetotietoja. Voiko toimisto tällaisessa tilanteessa poistaa Janin EU-arvonlisäverovelvollisten rekisteristä?

Ei, toimisto ei voi poistaa Jania EU-arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, koska huolimatta siitä, että Jan ei tehnyt yhteisön sisäisiä liiketoimia eikä osoittanut myyntiä JPK_V7M-tiedostossa, hän osoitti ostot, joista oli arvonlisävero. vähennettiin tiedostosta. Näin ollen veroviraston johtajalla ei ole perusteita poistaa Jania ALV-EU-rekisteristä.

Kuinka luodaan VAT-UE wfirma.pl-järjestelmässä?

Luodaksesi ALV-EU-tiedot wfirma.pl-järjestelmässä, siirry välilehdelle: ALOITUS »VEROT» ALV-VERO »LISÄÄ ILMOITUKSET» EU:n ALV-TIEDOT. Tosite täytetään automaattisesti arvonlisäverollisen osto- ja myyntirekisterin (aktiiviset arvonlisäverovelvolliset) tai ulkomaisten liiketoimien arvonlisäverovelvollisten (arvonlisäverovapautuksen saaneiden verovelvollisten) tietojen perusteella.